torsdag, april 29, 2004

Centralkommittén för digital massreproduktion meddelar...

Officiellt uppges den här vackra kartan vara en visualisering över varifrån all världens spam kommer. Men man kan lika gärna betrakta den som kartan över vilka delar av jorden vi kommer att finna de kontrollsamhällets revolutionära potential i mest koncentrerad form... de mer närliggande disciplinära samhällena var utrustade med energibaserade maskiner, utsatta för entropins passiva och sabotagets aktiva fara; kontrollsamhällena opererar i den tredje maskinåldern, med informationsteknologier och datorer, vars passiva fara är störningar och vars aktiva fara är piratverksamhet och virus (Gilles Deleuze: Postskriptum om kontrollsamhällena, 1990)