torsdag, april 29, 2004

Om nationalvänstern i Expressen

I en artikel på Expressens kultursida skriver jag om nationalvänstern, som ett led i deras artikelserie om vänsterns framtid. Artikeln tar upp ungefär samma tematik som min mycket omdiskuterade artikel i Arena Nationalvänstern – så funkar den, men går även in på att karaktärisera argumentationen som användes av män som Ehrenberg, Etzler och Svenning i sina upprörda motangrepp. En bekant till mig karaktäriserade texten som "Den första nietzscheanska artikel som publicerats i Expressen"...