lördag, maj 29, 2004

IFPI och Attac diskuterar fildelning

Tyska sektionen av Attac har nyligen kastat sig in i striden kring fildelningen och har även anslutit sig till CCC:s bojkott av musikindustrin. Attac kräver att det digitala utbytet av musik på Internet legaliseras. (Dock inte svenska Attac – på deras hemsida hittar man mest formuleringar om att de har haft det "trevligt" med regeringen) Die Tageszeitung hade den 25 maj ett samtal mellan Oliver Moldenhauer från Attac och IFPI:s Gerd Gebhardt. Medan den förra ser piratjakten som ett led i "en tilltagande monopolisering av kunskap, som egentligen borde vara hela mänsklighetens egendom", påstår IFPI-representanten att frågan om upphovsrätt på Internet "överhuvud taget inte har något att göra" med frågan om kopiering av patentskyddade aids-mediciner. Att sådana kopplingar börjar göras i debatten om intellektuell egendom innebär en politisering som skrämmer slag på industrin, eftersom grupper som IFPI då inte längre kan ikläda sig rollen som opolitiska experter. "Varför vill ni blanda er i vår affärsverksamhet?" är Gerd Gebhardts spontana reaktion på att tyska Attac föreslår ett alternativ till dagens upphovsrättslagstiftning. Ganska talande. Alternativet går ut på legaliserad fildelning, där sjunkande intäkter för musiker kompenseras genom att de vars låtar laddas ned ska få betalt för detta. Någon form av organisation ska sammanställa nedladdningssiffror från fildelningstjänsterna samt göra stickprov bland användare för att se vad folk lyssnar på, som grund för ersättningarna. I mina öron låter Attac-förslaget ungefär som dagens stelbenta planekonomi kring Copyswede och musikmonopolet STIM, bara något uppdaterad till Internet. I Sverige har Ung Vänster utan nämnvärd framgång försökt hävda något liknande. IFPI:s invändning mot varje system som bypass:ar musikinustrin, "Hur skulle då kunden veta att dessa konstnärer över huvud taget finns", tar dock priset i dumhet. Tjenare, vi har liksom nåt som heter Internet nu. Skivbolag hittade en affärsidé i det faktum att Internet inte fanns ännu. Nu behöver vi er inte längre. Dö. Men Gerd Gebhardt från tyska IFPI fortsätter att demonstrera pur idioti när han försöker sig på en jämförelse mellan materiella och immateriella produkter. "När någon stjäl 98 bilar och jag inte får tillbaks dem, då säger jag inte: 'Okej, ge mig 50 euro så är vi kvitt', och bilarna är fortfarande borta.". Attac-representanten svarar mycket riktigt att kopiering handlar om en annan logik: "När en bil blir stulen har ägaren inte kvar den, men när jag däremot kopierar musik så försvinner inte musikstycket från någon, utan den sammanlagda samhälleliga nyttan har stigit."

Problemet i debatter om alternativ till upphovsrätten är att båda sidor ofta ser musikbranchen som ett slutet system, medan de frågor som den digitala reproduktionen väcker i själva verket rör en större samhällelig nivå. Tyvärr är de allra flesta debattörer fast i ett tänkande som förutsätter att varje musikskapare inte bara ska kunna leva och göra musik, utan "leva sin musik" – förstått som att betalas för att kopior görs. Men varför är det så självklart? Mycket bra musik, litteratur och konst har producerats av folk som inte fått ett öre för det förrän långt efteråt, när omvärlden sent omsider börjat se ett värde i det. I vissa fall först efter upphovsmannens död. Kafka skrev för byrålådan. En vettig diskussion måste sikta på att det ska vara möjligt att skapa kultur utan att få ett enda öre från dess försäljning under sin livstid. Den måste utgå från dagens verklighet, som är att de flesta musiker i praktiken faktiskt tvingas klara sig på andra sätt. Och det vore ett misstag att tro att man måste hitta ett enda alternativ.