måndag, maj 24, 2004

Migration och biopolitik

Tysklands nya arbetslöshetsersättning av "workfare"-typ går ut på att bara de som står till arbetsmarknadens obegränsade förfogande ska få pengar. Därmed utesluts alla som inte är EU-medborgare, skriver tyska Kanak-Attak (på tyska) i anslutning till sin "Multimedia Lowtech Performance" Dönerstress. En ofrånkomlig konsekvens är att de regler om minimilöner och annat som fackförbunden så passionerat försvarar, blir till helt meningslösa fraser för en betydande sektor av befolkningen. En aspekt som knappast märktes av i de fackligt dominerade jättedemonstrationerna mot nedskärningar tidigare i våras, som samlade 200000 personer i Berlin. Även i den svenska diskussionen om övergångsregler, som kanske egentligen mest är symbolisk, har alla de EU-invånare som över huvud taget inte är medborgare i något EU-land glömts bort. Att Europas regeringar samtidigt som de intensifierar "kampen mot den irreguljära invandringen" inför greencard-system och försöker underlätta arbetskraftsinvandring för personer som definieras som "kompetenta" (en strategi som även fastslogs på EU-toppmötet i Tampere 1999), det tyder på att migrationspolitik idag inte handlar om att kontrollera antalet invandrare, utan "ett försök till en nysammansättning av arbetskraftsresurserna, i vilken rasistisk diskriminering på ständigt nya vis moduleras", skriver Kanak-Atakk. En biopolitik som erinrar om Deleuzes formuleringar i Postskriptum om kontrollsamhällena. Och ännu ett skäl att läsa Giorgio Agambens text Undantagstillståndet (som inte bara återfinns offline i Fronesis utmärkta temanummer brott och straff, utan nu också (som PDF) hos Site, vilka har lagt ut en massa gamla nummer på nätet). Kanak-Attak refererar även de till Agamben när de skriver om hur denna nationalstatens permanenta kris och migrationens autonomi ska ses som en produktiv möjlighet att upplösa den moderna suveränitetens inbillade enhet mellan triaden fosterland-territorium-stat, samtidigt som de avfärdar konceptet "integration". Kolla även in den karta över Europas interneringsläger för migranter som presenteras av Kanak-Attack, som nyligen varit med och grundat tyska Gesellschaft für Legalisierung.

1 Comments:

Blogger Gudmundson said...

Snyggt!

Tänkte väl att du inte skulle vilja bli, ens layoutmässigt, ihopblandad med mig...

Fortsätt skriva, förresten. Intressant!

5/24/2004 01:21:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home