onsdag, maj 19, 2004

Trådlös psykogeografi

Samma dag som jag skaffade wlan-kort började wardriva (yra runt till fots och leta efter öppna nätverk), drabbades jag av en stark känsla av psykogeografi, och noterade genast en intensifierad och förändrad medvetenhet för hur stadens olika delar fungerar och hänger samman. Nu läser jag i artikeln Urban Atmospheres/Urban Probes om hur forskare på Intel:s laboratorium i Berkeley börjat tänka bortom de konkreta "användningsområdena" för trådlösa nätverk, till förmån för spekulationer kring hur dessa teknologier kan komma att förändra folks urbana beteendemönster och perception på ett verkligt djupt och omvälvande plan. Under sommaren startar två projekt för detta, vilka involverar praktiska experiment i Kaliforniens urbana miljöer. Och intressant nog nämner Intel-forskaren Eric Paulos nämner situationisten Guy Debord som sin främsta inspirationskälla för de psykogeografiska utforskningarna. Men ärligt talat var nog inte Guy The Bore (som jag vill minnas att Wu Ming Foundation kallar honom) så spännande, och han slänger sig dessutom med direkt löjligt många Hegel-citat i Skådespelssamhället. Och att kopiera "den klassiska psykogeografin", metoderna som situationisterna använde, tenderar att ge en stelnad ritual som resultat. Därför är PML (Psykogeographical Markup Language) är en hysteriskt intressant utveckling, även om det (som med all hysteriskt intressant teknologi innan den har börjat bli ointressant) är oklart exakt vad PML ska användas till. PML (menar University of Openness) handlar mindre om att beskriva enskilda städers anatomi, utan är mer att likna vid att mäta pulsen och blodtrycket på en stad och dess olika punkter. Med lite fantasi är det inte svårt att därifrån tänka vidare i riktning mot utvecklandet av en "stor hälsa" (för att kapa ett begrepp från Nietzsche) för de urbana miljöerna. Några drömmer om "objektorienterad psykogeografi" som ett paradigmskifte för den vardagliga rumsuppfattningen jämförbart med hur renässansens konstnärer började tillämpa den euklidiska geometrin i skapandet av perspektivet. Försöket att utifrån en mängd subjektiva rapporter och en XML-baserad standard för urbana upplevelser destillera fram "en objektiv psykogeografisk bild av ett territorium" är hur som helst tillräckligt omöjligt för att vara hysteriskt intressant. If PML seems unworthy of the term of psychogeography, that joyful combination of peripatetic hedonism & cartographic sadism, this is only because it needs to be injected with a portion of social fiction.

1 Comments:

Blogger Gudmundson said...

Hej Pirat!

Byt layout eller dö!

Vänliga hälsningar,
Per Gudmundson

5/20/2004 10:41:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home