tisdag, juni 29, 2004

Haschet och piratkopieringen, hönan och ägget

I Biblioteksbladet 4/2004 återfinns en smått förvirrad artikel om piratkopiering. Mitt i alltihopa kommer följande lilla textstycke, som verkar vara tänkt att förklara bakgrunden till dagens rörelse av fildelare:

Hasch affärsmodell Tanken på var mans dator och på Internet föddes i Kaliforniens hippiemiljöer - där det var lika självklart att dela med sig av kunskaper som haschpipor. Freeware/shareware började på samma sätt men sedan utvecklades den epidemiska gratisspridningen till en effektiv affärsmodell. För när vi blivit beroende går det att ta betalt.
Piratkopieringen är alltså dels en följd av narkotika, dels en "epidemi" precis som bruk av droger enligt Nils Bejerot ansågs vara "epidemiskt", men det är också någon slags konspiration för att andra i ett senare skede kunna ta betalt. Annars brukar antipiraterna ju yra om en rakt motsatt kausalitet: Att piratkopiering leder till och finansierar narkotika. MUF:s Anna König blev berömd när hon, i en SVT-debatt om fildelning där jag själv var motpart, kom med följande utläggning (enligt Fuse.nu):
Vilka är det som tjänar pengar på pirathandeln? Jo, det har visat sig att det finns stora kriminella nätverk som tj... som finansierar försäljning av piratkopior, för.. eh... att sen finansiera i sin tur narkotika.. eh.. och terrorism.
Frågan om vad som är hönan och vad som är ägget när det kommer till piratkopiering och knark verkar vara svår att besvara...

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Själv ägnade jag mig åt piratkopiering långt innan jag började nyttja illegala substanser(ca 10 år tidigare)
Idag pröjsar jag varken för mjukvara underhållning eller gräs!
Alltså leder piratkopiering till narkotika[miss?]bruk.
eller?

2/16/2005 12:59:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home