fredag, juni 04, 2004

Konst som bioterrorism

En polispatrull i New York får syn på en konstnärs arbetslokal och associerar den högteknologiska utrustningen till tillverkning av biologiska stridsmedel. Kvarteret spärras av, en antiterroriststyrka stormar huset och beslagtar konstnärens utrustning, datorer och dokument. Konstvärldens protester viftas av en lokal polistalesman bort med "skulle det vara konst, är inte det där lite udda?", medan FBI driver målet vidare. Senaste offret för antiterroristlagen "USA Patriot Act" heter Steve Kurtz, konstprofessor i New York och medlem i den internationellt omtalade gruppen Critical Art Ensemble (CAE), som rör sig i gränslandet mellan konst, aktivism och politisk teori. Utrustningen för DNA-analys i hans hem var avsedd att användas i ett konstprojekt för att låta folk testa livsmedel efter genetisk modifiering. Liknande maskiner står på universitet över hela USA, men nya antiterroristlagarna förbjuder innehav av bioteknologi annat än för forskning "eller annat fredligt syfte". Om politisk konst kan räknas som "fredlig" eller inte, kommer att avgöras den 15 juni av en domstol som nu även beordrat två andra medlemmar av CAE att infinna sig. En nyinstiftad stödfond för försvaret kommer att organisera protester. Critical Art Ensemble är kända för att utforska kommunikations- och bioteknologi, bland annat i form av en konstinstallation förra året som inkluderade en ofarlig bakteriekultur. Dessutom har verksamheten resulterat i flera böcker som analyserar vår tids biopolitiska maktmekanismer och finns för fri nedladning.