onsdag, juni 02, 2004

"Odla en kontroll- och angiverikultur"

Ska man skratta eller gråta åt att moderatorerna på SL:s hemsida har tagit följande, uppenbart ironiska, förslag på allvar och låtit det publiceras? "SL borde ta de pengar som man får in på böter och ge till vanliga hederliga resenärer, - en sorts omvänd bot. På så sätt skapas ett incitament för medresenärer att ange icke-betalande. Odla en kontroll- och angiverikultur som forna fallna riken med framgång tillämpat. // Eva B." Eller vad sägs om den här? "SL borde satsa på fler väktare och fler kontrollanter. PÅ så sätt skapas en tryggare miljö för oss som tycker om väktare och kontrollanter. Dessutom borde alla bötfällda få en fotboja som skickar en signal till väktare när en tjuvåkare närmar sig. Sedan när klimatet mognat kan fotbojan ge lätta elchocker när en tjuvåkare närmar sig en T-banestation eller busshållplats. // AH" En mängd liknande (fast seriösa) idéer om hur Stockholms tunnelbana ska kunna byggas ut till en fullfjädrat polisstatsprototyp går att hitta på SL:s kampanjsida mot plankning, som syftar att skylla prisökningar på plankare, försöka knäcka Planka.nu, och producera den äckligaste formen av folkligt stöd för sitt utpekande av betalningsvägrare som syndabockar – medan man själv fortsätter att köpa in hundratals nya monsterspärrar för 200 000 kronor styck. Utöver slöseriet på totalt improduktivt maskineri, väljer alltså SL nu att lägga skattepengar på att producera en aggressiv "folklig opinion" mot en grupp syndabockar. Notera det subtila sättet på vilket man producerar en "allmänhetens åsikt" (att något sådant aldrig någonsin är något på förhand existerande, utan någon som ständigt skapas på nytt i olika versioner för olika sammanhang, det håller jag för självklart) – inte genom enkelriktade reklamkampanjer, utan med en internetbaserad "öppen" (men modererad) anslagstavla där frågeställningen är given på förhand. "Fascismen ser sin räddning i att låta massorna få en möjlighet att komma till uttryck (men inte på något vis komma till sin rätt). Massorna har en rätt till förändring av egendomsförhållandena; fascismen försöker bevara desamma genom att ge massorna ett uttryck. (Walter Benjamin, Konstverket i den tekniska reproduktionens tidsålder – läs även remixen!)