fredag, juni 25, 2004

Robert Musil / Mannen utan egenskaper

Mannen utan egenskaper, Robert Musils stora och oavslutade roman från 1930-32, har en känd förmåga att ständigt återaktualiseras. Många beteenden som är sammankoppplade med Internet – tänk bara på hur communitys, dagboksskrivande och blogging påverkar folks livsmönster – finns på sätt och vis beskrivna i bokens avsnitt där huvudpersonen Ulrich funderar kring att "leva som man läser". Michael Hardt nämner Robert Musil som författaren som redan i början 1900-talet reflekterade över framväxten av den "sociala fabriken". Musil vittrade den personlighetsupplösning som är förknippad med det stadium av moderniteten där själva själslivet är resultaten av en "produktion definierad av en kombination av cybernetik och affekt". Men Mannen utan egenskaper är inte sitt "innehåll", dess förmåga att återaktualiseras kommer snarare ur dess "form": det kringgående, kringtänkande, tankspridda berättandet. Ett lösryckt klipp sätter fingret på något av det som präglar bokens resonemang:

Ungefär på samma sätt som en essä i sina olika avsnitt belyser en sak från flera sidor utan att behandla den i dess helhet – ty en sak som fattas i sin helhet förlorar med ens sitt omfång och smälter ihop till ett begrepp – trodde han sig rättast kunna betrakta och behandla världen och sitt eget liv. Värdet av en handling eller en egenskap, ja, till och med deras väsen och natur tycktes honom beroende av de förhållanden som omgav dem, av de syften de tjänade, med ett ord av det hela de tillhörde, antingen detta var så eller så beskaffat.
Exempelvis hans sätt att använda en slags detaljerade naturvetenskapliga resonemang på ett sätt som varken handlar om vilja till exakthet eller om ironi: snarare låter de textens vindlingar genomkorsas av yttre krafter. Greppet präglar redan allra första kapitlets metereologiska exerciser. Ett annat exempel är hans lilla essä Kunst und Moral des Crawlens, där han enorm omsorgsfullhet försöker besvara frågan huruvida simmning är en konst eller en vetenskap: ”Das Paradoxon des Crawlens heißt: a < c und b < d, und trotzdem a + b > c + d...”. Just denna aspekt tas upp av Stefan Jonsson i maj/juni-numret av New Left Review (texten är en recension av Robert Musil: Eine Biographie av Karl Corino).
Musil did indeed compare the task of the writer to that of the scientist, seeing art as a 'moral laboratory', and literature as a 'vast experimental station for trying out the best ways of being human'. His aim was to bring a new precision for the matters of soul. This did not mean, however, that he wanted to translate the 'soft' experiences of beauty, love, ecstacy, mysticism, madness, faith, into a conceptual matrix where they would meet the criteria of rational knowledge. Rather, he aimed to stretch the range of literary language so as to faithfully record the pulsations of instincts and emotions, to reach psychic domains normally expressed only by cries, groans and screams. Above all, this meant inventing a literary style that would reach across all the fragmented and compartmentalized spheres of modern life – not to synthesize them into on all-encompassing totality, but to connect the and to reveal their mutual limitations. This style often operates with simile, opposition or juxtaposition of the most extreme kind. An activity or experience is narrated in an idiom that evokes its very opposite. Comic effect is often generated by rendering everyday matters in a quasi-scientific jargon that both reveals the hopelessy imprecise understanding people have of their own actions and at the same time draws attention to the limits of the language of science. This comical trust of Musil's style is inseparable from the tragedy it reveals: there is an evolutionary lag between the simplistic ideas through which men and women understand their lives and the enormous potentialities that they embody, but which these ideas prevent them from seeing.
Projektet att rikta luppen mot det vardagligaste känslolivets tragikomiska ekonomi, det är samma projekt som Nietzsche i Mänskligt, allförmänskligtutannonserar med förhoppningen om att "återigen bli goda grannar med de närmsta tingen". Det är när Nietzsche förundras över saker som att det verkligen finns "människor som hela sitt liv har ätit ägg utan att märka att de långsmala är godast". Ännu ett klipp från Musil:
Ulrich generaliserade. Då ägde alla moraliska tilldragelser rum i ett kraftfält, vars konstellation laddade dem med innebörd, och de innehöll det goda och det onda på samma sätt som en atom rymmer kemiska kombinationsmöjligheter.
För att återgå till artikeln i New Left Review, nämns föga förvånande nämns bland andra Nietzsche och Bergson som tänkare som utövat inflytande över Musil. Fortsätter citera:
He shared their interest in the irrational aspects of human experience, but he rejected their quest for the ultimate substance of life. He could not stand the half-baked ideas of 'soul', 'individuality' and 'personality' that saturated the intellectual jargon of his era. Such essenses did not exist, Musil argued. The human being is truly a subject without qualities, wholly shaped by the external world. This was for Musil a cause of optimism, for it meant that the human could be transformed.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hej Jag är sugen på att läsa Musils "Mannen utan egenskaper".
Har just läst bildningsresan av Leif Alsheimer. En mycket bra bok av en både bildad observatör och rekonstruktör av ett humant samhälle.
Musil skriver om Kakanien dvs dåtidens EU/mångnationella dubbelmonarki Österrike/
Ungern. En spetsfundig akronym för tyskans förkortning av K-ejserlig och K-unglig. Ka-ka inte olikt kacka. Vilket Musil skickligt gör.

6/27/2005 02:14:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home