måndag, juli 05, 2004

Bitter vänster

Studenttidningen Lundagård har i sitt senaste nummer en relativt ingående intervju med en företrädare för Piratbyrån. Man har en lokal vinkling, om att Lunds universitet har stoppat fildelningstrafiken med övriga Internet på studenternas nätverk.

I ett rum på Vildanden sitter sociologistudenten Magnus Eriksson och vill göra den olagliga verksamheten legitim. Han är en av dem som driver Piratbyrån, en lobbygrupp som arbetar för att stödja dem som fildelar upphovsrättsskyddat material. (...) Magnus skriver sin C-uppsats om intellektuell egendom och i bokhyllan trängs Marx ”Kapitalet” med “Linux for Dummies” och böcker om C++programmering.
Uppsatsen som nämns är för övrigt en mycket tydliggörande genomgång av de filosofiska grundpremisserna bakom de olika linjerna bland dagens upphovsrättsmotståndare. Förutom en beskrivning av liberala amerikanska konstitutionalister som Lawrence Lessig och James Boyle, såväl som de marxister som talar om "new enclosures", spåras andra idéer till Nietzsche, Foucault och Walter Benjamin. Är det OK om jag lägger upp den på www, Magnus? Lundagård nämner även Piratbyråns uppmärksammade första maj-krav ”Välfärdssamhället börjar vid 100 Mbit”, som verkar ha retat upp vissa bittra individer. En av dessa kallar sig till och med "Bitter" på på vänstercommunity Socialism.nu, där han eller hon spyr galla över Piratbyrån. Resonemanget säger rätt mycket om hur vänsterns traditionella sätt att se på sin egen roll i förhållande till världen skiljer sig i grunden från den typ av "aktivism" som Piratbyrån sysslar med.
Både planka och piratbyrån leder ju i princip bara till att folk får hjälp att vara lata, att andra löser deras prolem åt dem, istället för att engagera folk att lösa sina egna problem. Dessutom sker detta på en individualistik basis (även om propagandan är vettig så är inte folks anledning att vara med det) där folk lätt kommer undan med att bara se till sin personliga vinst utan att se det kollektiva intresset vilket knappast är en bra väg framåt för en socialistisk rörelse. Åt helvete med att hjälpa andra, motivering i att hjälpa sig själva (eller egentligen i längden våra mål) är vad som behövs för folk. (...) Det är inte ett dyft bättre än välgörenhet och att tro att klasshatet ökar för att men skapar en försäkringskassa eller bjuder på kopieringsskyddat material är bara patetisk
Utan korrekt medvetande räknas inte handlandet, är sensmoralen – enligt denna ganska vanliga vänsteruppfattning är den egna uppgiften att ha ett fördefinierat "mål". För detta ska man sedan vinna anhängare som målmedvetet ska kämpa vidare, i enlighet med en fördefinierat strategi och befriade från omvärldens blå dunster. Jag tycker att Bokis satte bra ord på detta, i inlägget om Creative Commons och det "icke-kommersiella" som han skrev härom dagen:
Strömningar som surrealismen, leninismen med sitt klassmedvetande, socialdemokratin, Frankfurtskolan, osv bygger på att dela upp världen i en politisk och en ekonomisk sfär. En sfär av rena bruksvärden och en av rena bytesvärden, en urgammal marxistisk uppfattning som går tillbaka på Hegels gränsens dialektik - På jobbet kämpar man till sig sina två kopek till rubeln och på fritiden (i öververkligheten, i kulturen, i tankevärlden eller någon annanstans "utanför" kapitalet) agerar man politiskt.
Andra inlägg i diskusionerna om Piratbyrån på Socialism.nu innehåller verkligt underhållande bitar, som ett resultat av ansträngningarna att försöka få ihop den ovan beskrivna världsbilden med att frågorna om intellektuell egendom utspelar sig utanför dess ramar. Att Piratbyrån vid ett tillfälle använt ordet "småföretag" får en trotskist att hojta om att man "avslöjar ... sin hopplöst småborgerliga ståndpunkt". Storföretag ger bättre möjligheter för arbetarklassen att organisera sig och uppnå "klassmedvetande", och om patent kan gynna storföretag på bekostnad av småföretag så är det bra. Alldeles fantastiskt resonemang. Någon socialist av annat slag gör sedan sitt bästa för att hålla diskussionen på bottennivån genom anklagelser som "Produktion av "fri" programvara sker nog extremt sällan med utgångspunkten av vad samhället i sin helhet har för behov."

1 Comments:

Blogger Erik Stattin said...

Klart intresserad av uppsatsen!

7/05/2004 09:41:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home