tisdag, augusti 31, 2004

Terrorister uppfann nätverken?

De flesta kriminella organisationer har lämnat den hierarkiska organisationsmodell som kännetecknar den sicilianska maffian. De har lärt av terrorgrupper och anammat ett nätverkstänkande. Därmed har det blivit svårare för myndigheter att slå ut dem eftersom ett nätverk, särskilt ett med cellstruktur, i mycket högre utsträckning tål att en enhet slås ut än en hierarkisk organisation
Enligt Svante Cornell, centralasienforskare i Uppsala som skriver i senaste Axess, är alltså nätverksstrukturer en uppfinning av terrornätverk (och därmed en smula suspekta). Ett anmärkningsvärt påstående som inte beläggs. Nätverkets paradigm har annars observerats på en rad områden sedan 1970-talet (från datornätverk till postfordism i arbetslivet) och diskuterats grundligt i den akademiska världen. Citerar ett refererande avsnitt ur den recension av boken Multitude som postades här härom dagen:
Immateriellt arbete erfordrar främst samarbete och kommunikation och organiseras allt mer i former av nätverk. (...) Likt produktionen idag organiseras nätverksartat, försöker också avancerad militärstrategi att utnyttja nätformen med gerillan som historisk förebild. Även i aktuella motståndsformer såsom globaliseringsprotesterna dominerar decentraliserat, nätverksartat samarbete.
Knappast något som att primärt associera med terrorism alltså – om man inte är ute efter att sälja smaskiga stories till Axess, det vill säga. Svante Cornell skriver också att "Minst en tredjedel av kända terroristgrupper har deltagit i organiserad brottslighet". Betyder de att resterande två tredjedelarnas verksamhet är legal? Är terrorism inte alltid kriminell?