onsdag, augusti 11, 2004

Upphovsrätt och kulturprotektionism

Bloggen Marginal Revolution gör ett intressant påpekande gällande en utveckling inom P2P-kriget. Två traditionellt motsatta intressen börjar numera att bli allierade: Franska staten och Hollywood. Traditionellt sett har Hollywood varit dödsfiender med fransk kulturprotektionism med dess kvoter för exempelvis andelen utländska filmer som får visas på biografer. Men de statliga försöken att sätta upp farthinder för kulturen vid nationsgränserna kringgås naturligtvis av P2P-nätverken, där fransmännen i stället får möjlighet att tillgodogöra sig film och musik utan hänsyn till ursprungsnation. Följden blir en ganska febril fildelning. Fransmännen tankar olagligen hem en miljon filmer per dag. Det är fyra gånger fler än den legala försäljningen, och piratkopieringen antas främst gälla Hollywood-film. Frankrike har på senare tid snabbt försökt med hårdare tag mot piratkopieringen. Detta, menar Marginal Revolution, ska inte ses som ett sätt att värna amerikanska upphovsrättsindustrins royalties. Snarare ser franska staten att de inte kan hålla amerikansk kultur ute så länge de inte stävjer den oberoende kulturdistributionen på Internet. Nationalistisk kulturprotektionism går numera hand i hand med medieindustrin. För en gångs skull enas Frankrike och USA kring en kulturpolitisk fråga, om än av helt olika skäl. De ena vill värna en nationell identitet, de andra sina exportinkomster. Upphovsrättens är deras gemensamma redskap. Marginal Revolution ger också en alternativ delförklaring till att Sydkorea blivit världens främsta piratland: förutom att landet har fört en Internetvänlig politik, så har de även i likhet med Frankrike tillämpat strikta kvoter för att hålla utländsk film borta, så att P2P-nätverken har blivit enda återstående källa.