fredag, september 24, 2004

Bloggare som gratis arbetskraft för gratistidningar?

News, en nystartad gratistidning i Frankfurt som ska ta max en kvart att läsa, satsar på en målgrupp man kallar "generation iPod". Dagligen vigs en tabloidsida åt Blogschau, en sammanställning med korta citat ur tyska bloggar, om allt från världspolitik till personligheter. Sidan (även som "riktig" blogg) sammanställs i gängse metablogging-stil av två personer som själva är bloggare och driver var sin gratis blogg-tjänst. Upprördheten är enorm bland många tyska bloggare för att de citerade inte tillfrågas om medgivande. I hundratals inlägg och meterlånga kommentarfält diskuteras nu gratistidningens Blogschau. Netzeitung berättar att en mängd tyska bloggare nu i protest nu har lagt upp små knappar med budskapet "News hau ab!" (imperativ av abhauen, med den dubbla betydelsen av "plagiera!" eller "stick iväg!"/"försvinn!"). Andra försvarar tilltaget med att det faktiskt finns en citaträtt som bör gälla när de citerade avsnitten är 2–3 meningar långa, och pekar på det positiva i att pappersmedier gör reklam för bloggar med källhänvisning. cyDome tar Blogschau-redaktören Stephan Mosel (som själv driver en bra blogg, PlasticThinking) i försvar:

På typiskt tyskt manér stämplas han som Nestbeschmutzer [någon som smutsar ner det egna fosterlandets rykte] för att han ställt upp. Diskuterandet kring förtjänstmöjligheter för webbloggar hör visserligen till de käraste sysselsättningarna för bloggare, men när någon verkligen tjänar en smula pengar den vägen, då går drevet mot honom. En liknande reaktion vore knappast tänkbar i den engelskspråkiga bloggosfären.
Kritikerna förfasar sig över att gratistidningen använder bloggare som "billig content-maskin". Javisst är det så. Medier använder andra medier som content-maskin – det är liksom vad media går ut på. Man kan fråga sig var den stora skillnaden ligger mellan att göra en rewrite (som majoriteten av Aftonbladets texter) och att citera ett par meningar och ange källa. Och angående gratis "content", kommenterar andra Blogschau-redaktören Nico Wilfer: "Att fylla tidningssidor med insändare och SMS-kommentarer vore förknippat med betydligt mindre arbetsinsats". Av de bloggare som upprörs äver att bli citerade, har många använt en Creative Commons-licens som förbjuder "kommersiellt användande". Att gratistidningen är kommersiell är självklart, men skulle det betyda att den sedvanliga citaträtten avskaffas? Tyvärr verkar många tänka på det sättet. Att Creative Commons-licenserna utger sig för att kunna stoppa "derivativa verk" (är inte alla verk derivativa?) eller begränsa användningen till "icke-kommersiellt" (vad är det?) är uppenbarligen allt annat än oproblematiskt. Avslutningsvis kan sägas att kritikerna tycks lida av bristande tilltro till det egna mediet, internet. Självklart gör sig en blogg bättre på nätet än på papper. Fenomenet med bloggspalter i tidningar bör ses som ett resultat av att tidningar känner sig omsprungna av förändrade mönster för spridning av information. Kostnadsshetsen gör det ännu svårare för anställda journalister att vara lika á jour som internets samfälligheter. Om då en gratistidning börjar låta en sida referera till bloggar kan det säkert hjälpa till att rädda budgeten, men i det långa loppet bidrar det till att ge en mer decentraliserad och nätbaserad informationsspridning ett övertag gentemot mediekoncernerna. Läsarna kommer förr eller senare föredra att läsa med länkarna framför sig, snabbare utgivningsfrekvens än en gång per dygn, och möjlighet till interaktivitet. "Ziemlich unsexy" är Onlinejournalismus.de:s omdöme om gratistidningens bloggsida: "Okej, de har försökt. Men en insändarsidas tröga charm kommer det hela inte i klass med." Mymarkup tipsade om ämnet, under rubriken Tänk om Metro skulle göra likadant? Tja, varför inte?

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

CC-licenserna är trams. De är nästan lika dåliga som vanlig copyright.

9/26/2004 12:34:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home