onsdag, september 29, 2004

Nationell kvotering av musik

Tysklands regering verkar vara i färd med att under parollen "lika chanser" tillämpa kvotering för att öka andelen "tysk" musik på radion. Antje Vollmer, Bundestagsvizepräsidentin och kulturpolitisk taleskvinna för både Die Grünen och Tysklands röd-gröna regering, argumenterade nyligen passionerat för en kvot i en intervju i Der Spiegel. Även hundratals musiker har skrivit på ett upprop för att, som man uttrycker det, ge tyskproducerad/-språkig musik bättre utsikter att spelad i radio. Sedan 1996 måste Frankrikes radiostationer sända 40 procent låtar med franska texter, och dessutom måste minst en femtedel vara yngre än sex månader. Liknande regler vill Antje Volmer se i Tyskland. Även i Spanien, Italien och Litauen diskuteras nu kvotering av radiomusiken. De:Bug, "månadstidskrift för elektroniska levnadsaspekter" med utgivningsort Berlin, sågar idén längs fotknölarna i ett öppet brev till Antje Vollmer:

när tre fjärdedelar av den tyska musikmarknaden kontrolleras av en liten handfull företag måste en strävan efter "lika chanser" ha ett helt annat fokus än musikens nationella härkomst (samma företag härskar även i andra länder över de musikskapandes "chanser", som ni kanske skulle kalla dem).
De:Bug konstaterar också att det blir rent komiskt att föreställa sig "hur en kvot-formel skulle kunna sättas samman av folkbokföringsdata från producenter, textförfattare, kompositörer, sångare och andra deltagare samt användandet av tyska, engelska och annanspråkliga ord (varför inte även fonem?)". (Tysk musik har ju för övrigt en god tradition av flerspråkig sång, läs bara en låttext av Einstürzende Neubauten eller lyssna på Der Plans refräng Copyright Sklaverei.) Sannolikt kommer en eventuell kvot att gälla musik "på tyska". Med andra ord, skriver De:Bug, handlar det om en åtgärd som ställer priviligierar musik med sång på bekostnad av instrumental eller "absolut" musik, ett krav som "i slutändan alltså egentligen är en utvidgad – och inte överraskande – utlöpare av den klassiska logocentrismen". (De har läst sin Derrida!) Antje Vollmers argument för att med kvoter främja "tysk" musik är anmärkningsvärda.
Just progressiva människor måste ju sätta sitt hopp till att musiker som bor i ett bestämt land och en bestämd kultur tar itu med den kulturens och det egna samhällets egenheter. Jag kan naturligtvis lyssna på Madonna eller Sting, men de kommer inte skriva en enda låt som kritiskt tar itu med vad som sker i Tyskland. (...) På det egna modersmålet är man precisast och kan bäst uttrycka känslor och mellantoner.
Någon slags folksjälsromantik är här kombinerad med ett synsätt där musiken är blott en behållare för det innehåll som är texten (den typiska form/content-villfarelsen) – en vansinnig logocentrisk uppdelning. Vansinnig inte minst för att Tyskland är världsledande inom elektronisk musik där de vokala inslagen är marginella eller obefintliga. Artister som Ellen Allien och Ulrich Schnauss, oberoende elektronikabolag som Morr Music, Bpitchcontrol och Shitkatapult (ännu en tvåspråkighet!). All denna musik skulle bli direkt missgynnad av en kvotering. (En hel del MP3:or för nedladdning finns för övrigt på länkarna.) Antje Volmer jämför förslaget på kvotering med de statligt subventionerade fasta bokpriserna i Tyskland, som har resulterat i att där finns en flödande tillgång till svinbillig högkvalitativ litteratur. Men det är ändå inte samma sak. Böcker uttrycker sig i specifika språk, men musik gör det inte i särskilt hög grad. Om problemet hon vill komma åt är, som hon säger till Spiegel, "att vi har en obeskrivligt likriktad radio, som till leda tutar ut några få hits och oldies" – då förbättras knappast något av kvotering efter nationell tillhörighet. Kampanjen för en fri radio i Berlin hjälps knappast, Reboot.fm som under 100 dagar fick sända FM-radio kring internet får inte någon bestående licens. (Men Reboot.fm:s flerspråkiga pratprogram och elektroniska musik kanske inte var tillräckligt "tysk".) Egentligen är det enkelt: fria spektra löser problem. Detaljreglering av innehållet i de till mediekoncerner utlicensierade frekvensbanden skapar mest nya problem. Uppdatering 30/9: Man singt deutsch, bra artikel ur Jungle World.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

"Statliga pengar till nya icke-kommersiella tevekanaler": http://svt.se/content/1/c6/07/37/86/q_kultur_torsdag_hi.ram

9/30/2004 07:52:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home