söndag, oktober 03, 2004

"Den stora massan" är redan förlorad, IFPI!

När tidskriften Internetworld i augusti sammanförde IFPI med Piratbyrån i en diskussion om piratkopiering, präglades antipirat-sidan av en defensiv approach. IFPI-juristen Magnus Mårtensson ville associera samman P2P-nätverken med skräpfiler och dålig ljudkvalitet, och sa i stort sett rakt ut att om piratkopieringen kommer förbi sådana problem så har skivbolagen förlorat slaget:

den stora massan hänger ändå på Kazaa, där det finns mycket skräp. Och det är det vi kan konkurrera med.
Faktum är dock att de redan är omsprungna. Och det gick fort. Företaget CacheLogic, som specialiserat sig på att mäta p2p-trafik, lämnar ganska pålitliga och tydliga bevis för detta i en rapport om trender kring fildelningen som kom i somras. Årets sex första månader skedde en anmärkningsvärt stor migration av användare från FastTrack-nätverket (KaZaA, Poisoned m.fl. program) till Bittorrent. Lite förenklat kan man säga att en fjärdedel av fildelningen bytte protokoll under denna tid. I januari stod Fasttrack för lite mindre än hälften, i juni stod Bittorrent för lite mer än hälften. Genom sin själva struktur är Bittorrent mer eller mindre immunt mot de cirkulerande moln av skräpfiler som associeras med KaZaA. Och om det är frånvaro av skräpfiler som IFPI enligt egen utsaga "kan konkurrera med", så står det klart att de redan har förlorat. När Aftonbladet och TT publicerar beställningsrubriker om minskande fildelning (se Piratbyrån: Aftonbladet i IFPI:s ledband), bygger de på IFPI:s egna statistik där man mätt ... just det, trafiken i FastTrack-nätverket. Inte konstigt att man ser en minskning då. CacheLogic påpekar också det vilseledande i de metoder som RIAA, IFPI och deras gelikar använder för att sprida lögnen om minskande fildelning. Angående Bittorrent, så förklaras populariteten delvis med ökad efterfrågan för att ladda hem avsnitt av teveserier. Men det får inte glömmas bort att en hel del Bittorrent-trafik inte rör sig om egentlig piratkopiering, utan distribution av fri mjukvara: bland annat den populära Linux-distributionen Fedora använder sig av Bittorrent för nedladdning. Och BBC uppges undersöka möjligheterna att använda Bittorrent för att tillgängliggöra sitt arkiv. Mycket återstår innan Bittorrent-teknikerna är tillräckligt användarvänliga, men bland andra Downhill Battle jobbar på saken. Fildelningens andel av internettrafiken är högre i USA än i Europa (den betydligt värre piratjakten i USA till trots), och ännu högre i Asien. I Asien är också Bittorrent-andelen extremt hög, enligt undersökningen. eDonkey står stabilt för en fjärdedel av all P2P. Protokollet är väl nästan okänt i Sverige, men enormt populärt i Danmark, Tyskland och övriga Europa. Varför P2P-vanorna på så vis följer nationella gränser är något att fundera på, och går på tvärs med uppfattningar om en mer globaliserad P2P-värld. Kvalitativa studier – både inom och utanför den akademiska världen, överbryggande klyftan mellan teknologi och humaniora – är en bristvara men vore ett värdefullt komplement till statistiken. Se även Piratbyrån, Bittorrent populäraste protokollet, samt artikel hos Slyck.com.

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

BitTorrent är bra, men det är tråkigt när man sitter med en uppkoppling på 10 MB/s men ändå bara kan ladda ner i 60 Kb/s...

Sverige kanske borde följa Sydkoreas exempel?
http://copyriot.blogspot.com/2004/07/sydkorea-rules-ok.html

blenda@handgranat.org

10/03/2004 05:49:00 em  
Anonymous Anonym said...

BitTorrent är bra, men det är tråkigt när man sitter med en uppkoppling på 10 MB/s men ändå bara kan ladda ner i 60 Kb/s...

Sverige kanske borde följa Sydkoreas exempel?
http://copyriot.blogspot.com/2004/07/sydkorea-rules-ok.html

blenda@handgranat.org

10/03/2004 05:50:00 em  
Blogger kallekall said...

BitTorrent äger. Laddar massor med anime via det, alltid i max. (Har dock bara 0,5mbps)

11/25/2004 11:52:00 em  
Blogger ztaxqqen said...

Bit Torrennt,Piratbyrån och då speciellt Piratbyrån ser jag som en frisk region mitt i ett landskap drabbat av marknadsfascismens stinkande gangrän.Här har vi morgondagens elit, ungdomar med hjärta och intelligens och framförallt en stor medvetenhet om vad som händer i deras biotop,dom "har koll".När man läser de brev som de har emotagit av de stora firmornas torpeder så går tankarna till våldsbenägna sociopater med portfölj.Som alla vet så tjänar de stora firmorna mer än vad de behöver och folk slutar inte att köpa"original"bara för att man kan tanka hem produkter gratis.Den som spelar spel på webben vet att det är fullt med folk på servrarna och detta är människor med original som är köpta och betalade.Dagens girighet kommer att vara en av vår civilisations undergångs främsta orsaker,det vet till och med dessa marknadskoryfeer själva men de bryr sig inte för de är övertygade att de kan köpa sig bort från alla obehag den dag det verkligen gäller.Stå på er alla ni människor som använder den moderna teknologin till förmån för oss som inte är nerlusade med pengar och plastkort att leka på webben med.

12/05/2004 02:22:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home