torsdag, november 11, 2004

Ingen skatt på internettelefoni i USA

Ett för internettelefonins framtid viktigt beslut fattades i tisdags i USA, där Federal Communications Commission beslutade att delstater inte har rätt att pålägga egna skatter eller regler på internettelefoni. I stället ska kommunikationen räknas som vilken internetkommunikation som helst, vilket naturligtvis är det enda logiska. Alternativet hade varit ett juridiskt gytter av 51 olika policies för tekniken att anpassa sig till, vilket vore ett allvarligt slag mot exempelvis Skype. I våras krävde FBI större möjligheter till avlyssning (genom att tvinga utvecklare av program för internettelefoni att bygga in bakdörrar). Då protesterade National Taxpayers Union och en rad andra skattekritiska grupper i USA mot tendenserna till hårdare statlig reglering av denna teknik. Regler som försvårar och skattebelägger internettelefoni ligger däremot i de traditionella telefonkolossernas intresse. Hur skraja monopolister som Telia är över tanken att fler skulle fatta att det faktiskt går att prata i telefon utan att gå genom dem, blir uppenbart i deras pågående reklamkampanj. Nu försöker de sälja abbonemang på bredband med erbjudande om (ibland) gratis telefoni från fasta abbonemanget. Vilken urbota dum idé! Vad som behövs är en befrielse från kravet om att över huvud taget ha ett telefonabbonemang för att kunna skaffa internet via ADSL/VDSL. Men så länge Telia är kvar i sin monopolistiska position kommer de inte självmant gå med på det.