lördag, november 20, 2004

Liberalism, planekonomi och piratkopiering

På en helsida i Västerbottens-kuriren intervjuas idag Tobias Andersson från Piratbyrån. Småtrevlig artikel som lutar åt personporträtt, där Tobias talar om sin passion för asiatisk film efter att reportern beskrivit hans spartanskt inredda rum och jättelika dator. Även Antipiratbyråns Henrik Pontén intervjuas på ett hörn. Några egentliga argument mot piratkopiering, förutom det vanliga "att ladda hem en film är samma sak som att sno en videokassett", framför han egentligen inte. Däremot påstår han att Piratbyrån "i vissa fall" består av "unga människor långt ute på vänsterkanten". Dessa, antyder han, förespråkar av ideologiska skäl planekonomi! Va!? Första gången jag själv träffade Henrik Pontén efter en radiodebatt (MP3), var han förbluffande mån om att Piratbyrån och Antipiratbyrån tillsammans skulle se till att höja intresset för "våra frågor" genom att ordna gemensamma debatter och så vidare. Nåja, nu verkar antipiraternas approach ha ändrats. Misskreditering av Piratbyrån och försök att minimera meningsutbytet i frågan (utöver legalistisk "information") tycks vara deras nya strategi. Nyligen tvingade Antipiratbyrån medelst påtryckningar arrangörerna till Dreamhack att avbryta planerna på medverkan från Piratbyrån. IFPI, som även de tidigare debatterat mot Piratbyrån, har gjort precis samma omsvängning i sin approach. De försökte övertyga debattarrangören om att Piratbyrån var någon slags kommunister, med orden "se på Ung Vänsters hemsida och se på Piratbyråns – där står ju precis samma sak!". Huh? Kan någon se var likheten ligger? Ung Vänster ägnar visserligen ett par rader åt att säga att piratkopiering är bra men att staten helst borde administrera den, samt föra ett förvirrat resonemang om att open source skulle vara någon slags socialism. Men Piratbyrån har aldrig företrätt något program som ens liknar Ung Vänsters syn på upphovsrätt (och än mindre ställt sig bakom övriga 99 % av deras politik). Om IFPI går in på Piratbyråns hemsida hittar de däremot bland annat en artikel om liberalism och upphovsrättskritik, där libertarianska upphovsrättskritikers argument sammanställs och vi påminns om att F.A. Hayek var djupt kritisk till patent. Det paradoxala i sammanhanget är att en av Antipiratbyråns jurister, Charlotte Lilliestierna Ehrén, är vänsterpartistisk politiker. Alltså tänker jag utan dåligt samvete att fortsätta likna Antipirabyrån vid försvarare av ett Sovjet-system, åtminstone tills de officiellt tar avstånd från kommunismen (och ber Kirunasvenskarna om ursäkt!)... Och faktum är att om något i dessa sammanhang liknar "planekonomi" så är det upphovsrättsivrarna på Stim – inte P2P-nätverken!

7 Comments:

Anonymous Anonym said...

Bara för din information, Rasmus:
Det är riktigt att jag är vänsterpartist, jag har inga kommunala uppdrag just nu, dvs 2004, men är ordförande i min lokala partiförening.

Det är däremot inte riktigt att jag är en av Antipiratbyråns jurister. Jag slutade min anställning hos MDTS, en av Antipiratbyråns grundare, våren 2003. Numera är jag juridiskt ombud för Svenska Filminstitutet.

Och för tydlighetens skull; jag tillhör dem som anser att de övergrepp de sk Kirunasvenskarna utsattes för efter hemkomsten från Sovjet är djupt skamliga och att partiet inte nog kan ta avstånd från och be om ursäkt för dessa händelser i vår historia.

Jag anser vidare att en öppen debatt om upphovsrätten är viktig. Det är ett faktum att kreatörer och investerare av all schatteringar är beroende av upphovsrätten för att kunna överleva. Det är också ett faktum att den nuvarande upphovsrättsliga konstruktionen i mångt och mycket hör hemma i den analoga världen och inte är anpassad till den tekniskbaserade värld vi lever i idag. Därför menar jag att debatten behövs, men det betyder inte att jag anser att man skall tvinga fram förändringar genom lagbrott.Bästa hälsningar

Charlotte Lilliestierna Ehrén
jurist och f d medarbetare vid Antipiratbyrån

11/22/2004 11:20:00 fm  
Blogger rasmus said...

Hej Charlotte och tack för din information!
Även om Svenska filmindustrins dogmatiska inställning till upphovsrätten (så som den bl.a. framkommit en en artikel på DN Debatt) är nog så diskutabel, var ju ämnet här de direkta antipiratorganisationerna, dvs främst IFPI och Antipiratbyrån.
Och hur mycket dessa än må tala om att en debatt om upphovsrätten behövs, så verkar de i praktiken i rakt motsatt riktning med sina infantila jämförelser mellan stöld och kopiering, och med sitt aktiva påtryckningsarbete för att stänga andra röster ute ur det offentliga samtalet.

11/22/2004 02:05:00 em  
Blogger jan boklöv said...

Angående upphovsrättslobbyns "infantila jämförelser mellan stöld och kopiering, och [dess] aktiva påtryckningsarbete för att stänga andra röster ute ur det offentliga samtalet."

http://www.piratbyran.org/index.php?view=forum&a=thread&id=16860

11/22/2004 03:43:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Det är ett faktum att kreatörer och investerare av all schatteringar är beroende av upphovsrätten för att kunna överleva."

Är detta verkligen ett faktum? Ja, det är sant att musikINDUSTRIN och filmINDUSTRIN till viss dell är beroende av upphovsrätt för att överleva, på samma sätt som den senare är beroende av statligt stöd.

Är detta samma som att säga att Film och Musik som idéer är beroende av upphovsrätt? De flesta människorna som skapar musik i Sverige kan inte leva på det, upphovsrätt eller inte. (Jag skulle inte tveka vid att gissa att socialbidrag är den viktigaste inkomsten för musiker)

/Gustaf

11/29/2004 11:44:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ekonomi är hushållning av resurser. Fri marknad är ett system där marknaden styr hushållningen genom tillgång och efterfrågan, - den som har lite "pengar" har lite makt, etc. Planekonomi är planerad ekonomi, eller plannerad fördelning/hushållning av resurser.

Enligt mig är det mycket svårt att applicera tankar om planekonomi på fildelning. Detta eftersom det inte är en resurs som kan ta slut, och således finns inget behov av att planera fördelningen. Information kan man oftast fritt duplicera ett stort antal gånger.

Argument om att de som gillar fildelning gillar planekonomi är således värdelöst, det är helt skilda områden. Det finns fildelare som gillar planekonomi och det finns förespråkare för fri marknad som gillar fildelning. Detta leder också till att man inte kan kalla stims aktiviteter för planekonomiliknande, eftersom deras aktiviteter syftar inte till att planera en fördelning/hushållning av resurser. Det dom gör handlar om att förhindra spridning av kultur och "tvinga in" folk i deras syn på IP i kapitalism; allt kan ägas.

Vidare tror jag att författaren här har missförstått ung vänsters pirat-politik, Ung Vänster menar inte att staten skall reglera piratkopieringen och enbart tillåta den från statens sida. Dom menar att fri kopiering skall tillåtas och staten bör föregå med gott exempel genom att lägga upp en egen "torrent tracker"-motsvarighet (vilket också kan liknas med tanken bakom bibliotek, bara det att man ej behöver lämna tillbaks det man lånar eftersom det kostar inget att duplicera). Detta som en del i en större lösning som även på något vis även skulle inkludera någon form av kompensation till artister (exempelvis medborgarlön eller lön baserat på popularitet i en övergångsfas).

Författaren av artikeln har dessutom gjort det klassiska misstaget att blanda ihop kommunism med sovjet. Att vänsterpartiet skulle ta avstånd från kommunismen genom att be kirunasvenskarna om ursäkt förstår jag inte - sovjet var inte kommunistiskt och sovjet själva kallade sig inte kommunister. Att kalla sig kommunist betyder inte att man stödjer sovjetmodellen och att stödja sovjetmodellen beyder inte att man är kommunist.

Antipiratbyrån må likna sovjetsystemet när dom försvarar höger-kapitalismens syn på IP, men det är absolut inte likt ett kommunistiskt system som bygger på att man delar med sig av det man har. Om man jämför antipiratbyråns och piratbyråns filosofier, måste jag säga att piratbyråns dela-med-sig och sammarbeta filosofi är mest likt kommunism. (och inget dåligt med det) :)

12/03/2004 10:59:00 fm  
Blogger rasmus said...

Hej anonym - att kopplingen kommunism-Sovjet-Kiruna var ironi, ett sätt att driva med APB:s hejdlösa svartmålning, trodde jag var svårt att missa.
Och jag tror du skönmålar Ung Vänsters idéer lite - att staten skulle ha någon slags "torrent-bibliotek" har de mig veterligen aldrig uttryckt, snarare framstår det i deras version som centraliserade servrar varifrån folk ska ladda ner i stället för av varandra. (Om de menar nåt annat får de se till att formulera det!) En viktig skillnad mellan Piratbyråns och Ung Vänsters syn på saken är att Piratbyrån inte förespråkar någon "kompensation" per antal nedladdningar, utan vill avveckla upphovsrättens snedvridna kulturfinansieringssystem helt.
Sen är Ung Vänsters påstående att "Utvecklingen av open source-program visar att det har uppkommit ett nytt produktionssätt som har stora fördelar jämfört med det marknadsekonomiska" bara bisarrt (och i sanning omarxistiskt!)
STIM är naturligtvis ingen renodlad planekonomisk institution, men inslagen finns där. Bland annat i dess kvoter som ska gynna viss musik på annan musiks bekostnad (modern opera på svenska får exempelvis mångdubbelt mer pengar per spelning än vad modern elektronisk musik får, "seriös" musik får mer än "populärmusik" trots att uppdelningen för länge sedan är passé, etc).

12/03/2004 01:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

Så den huvudsaklinga skillnaden mellan er åsikt angående piratkopiering och ung vänster är att ni vill ha ÄNNU mindre kompensation till upphovsmän (ingen) och att immaterialrätten skall vara ännu mer försvagad eller kanske inte ens existera?

Så man kan nästan säga att piratbyrån, i denna enda fråga, är "mer" "vänster" än ung vänster (tänker på immaterialrätten i banor av hur "ägandet" av information fördelas snarare än vilka friheter som ges (vilket fö. är en annan dimension än den traditionella höger-vänster skalan)). Vilket betyder att antipiratbyrån "underdriver" när dom jämför er med ung vänster :) (Om man alltså antar att APB endast jämförde era åsikter i denna fråga med ung vänster - för inte kan det väl vara så att APB är så osakliga att dom drar in ung vänster för att skapa generell negativ propaganda och blanda ihop HELA ung vänsters politik med piratbyråns specifika fråga?) ;)

12/04/2004 12:21:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home