onsdag, november 24, 2004

Street Art Mashups

Visual Mashups of Street Art Icons är ingen dum idé: Gestalter från husväggar i Barcelona, Berlin, New York träder samman i collage som fortsätter vara kantigt urbana, skärmens platthet till trots. Potential finns för vidareutveckling av metoden. Initiativtagaren konverserar kring hur fotografer ibland hävdar rättigheterna till avfotograferingar av street art, trots att konstnärerna å sin sida medvetet avstår från att koppla verket till en upphovsman eller betrakta det som en ägodel – det ligger i genrens natur. Numera kan man se exempel på hur foton på street art förses med Creative Commons-licens av fotograferna. Licensmissbruk, än en gång. Avfotograferingar av arkitektur behåller (såklart) fotografen alla rättigheter till, medan konstnären kan hävda upphovsrätt även på fotografiska avbildningar av sitt verk. Praktiskt, kan tyckas, men godtyckligheten i upphovsrättens avgränsningar av vad som skyddas blir uppenbar när vi här har att göra med en konstform som egenmäktigt placerar sig i stadsbilden. Konst som gör sig till en del av arkitekturen i stället för att hålla sig till sin anvisade plats, och vars utövare dessutom oftast är anonyma – det innebär en dubbel obstruktion mot upphovsrättens idealbild av hur den konst som ska "skyddas" bör se ut. Street art är i grunden uncopyrightable. Vore det inte intressant att, i diskussionerna om konstens förutsättningar i reproduktionens tidsålder, för en gångs skull utgå från existerande street art i stället för från någon annan, mer slentrianmässigt vald konstform? Se även: Rapport från Outside In (18/6)

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

glad some people are picking this up, the links list on the bottom of the propgames page is growing like mad
(they are delicious tags, so y'all could add your own in there)

later

11/29/2004 04:23:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home