torsdag, november 18, 2004

Teori och/eller kritik

Mailinglistan Rohrpost har gått från tyskspråkig mailingslista om digital kultur och nätkultur, till att även bli en Wiki. Detta som en följd av vissa insikter som kom upp i den här tidigare refererade diskussionen om "tysk medieteori". Förenande i ansatsen är, förutom ett intresse för praktiker från P2P-fildelning till ickeinstitutionell elektronisk konst, övertygelsen om att medieteori och -praktik bör flyta samman och att inte bara vetenskapliga texter, eller ens mediet text som sådant, ska ha en priviligierad position i teoretiserandet. Om "medier" är ett användbart begrepp får lämnas öppet, konstateras i wikin. Medieteori som kallar allt för "medier" är i vart fall intetsägande, och varje generalisering av hur "medierna" fungerar är suspekt. Begreppet "teori" sätts i sammanhang i en post av Florian Cramer, som var lika bra att hastigt översätta:

1. Vad idag kallas för teori kallades tidigare, exempelvis hos Friedrich Schlegel och Schleiermacher, för det beskedligare "kritik". I sitt 116:e Athenäums-Fragment skriver Schlegel om den "romantiska universalpoesin": "Den vill och bör även blanda och sammansmälta poesi och prosa, genialitet och kritik ..." Redan här handlar det alltså om förbindelsen mellan konstnärlig praxis och teori, inte om dess åtskillnad. 2. Dagens konventionella betydelse av kritik är vad som skrivs i genrer som recensionen, kommentaren och i förekommande fall även polemik, medan teori är vad som utifrån en punktvis kommentar av ett begränsat fenomen vidare uppställer allmäna maximer, axiom och betraktelser. Gränserna mellan teori och kritik är därvid fullständigt oentydig. Om man exempelvis kallar Benjamins uppsats om konstverkets reproducerbarhet för "teori" eller "kritik" (då den ursprungligen skrevs i en tidskrift), beror än en gång på den individuella kritiken eller bedömningen av denna text. 3. Frankfurtskolan använde i exilen uttrycket "kritisk teori" som kodord för marxism. Därefter vann begreppet en egendynamik. I USA står "critical theory" idag för varje form av kulturteori som när sig på en kontinentaleuropeisk tradition och därmed faller utanför den analytiska filosofins raster (och av detta skäl i USA inte lärs ut som filosofi, utan framför allt inom litteraturvetenskapliga studier). I konceptet "kritisk teori" och dess resonans av litteraturkritik, låter sig också tanken framträda att teorin uppstår ur kritiken, alltså att man exempelvis ur analys av ett enstaka verk såsom Sades "Justine" kan avleda en vidare teori om upplysningens dialektik. Teorin legitimerar sig därmed ur den kritiska kommentarens plausibilitet, varför exempelvis den "kritiska teorin" hos Horkheimer/Adorno går att ifrågasätta på grund av deras ytliga och snobbistiska analys och kritik av jazz och populärkultur. På grund av desss härkomst ur den kritiska kommentaren bör teorin själv vara kritisk, inte affirmativ; vilket även gäller teorins användande. Ett avskräckande exempel på affirmativt användande av teori är, som jag ser det, die Deleuze/Guattari-Mode mit ihrem Höhepunkt der "Mille Plateaux"-Sektencamps in der Berliner Volksbühne. 4. I begreppsdistinktionen mellan "kritik" och "teori" gömmer sig idag främst en systemskillnad mellan kulturbranchen och universitetet, tidningsskribenter och professorer. Denna åtskillnad är mycket specifik för Tyskland. I USA heter till exempel Litteraturvetenskap och -teori "criticism", uppmärksammade författare som Harold Bloom betecknas omväxlande som teoretiker och "critics". Detta har en lång tradition i den angloamerikanska kulturen. ... Jag sympatiserar med denna förståelse av "criticism" och använder därför begreppen "teori" och "kritik" medvetet oskarpt.