onsdag, december 22, 2004

Microsoft regleras åt två håll samtidigt

One of the bad things about government intervention in complex systems is that it changes behaviour and therefore creates problems, which calls for new interventions to correct it, which creates new problems, which calls for new interventions, and so on.
Johan Norberg sätter huvudet på spiken, och illustrerar med en (fejkad, men kul) bildserie. Låt oss se på tre exempel på hur statliga regleringar skapar problem som i sin tur "löses" med nya regleringar och nya problem: Radio, världshandel och Microsoft.
  1. Först stiftar staten lagar som reglerar användandet av radiofrekvenserna på så vis att företag får ensamrätt på så gott som varje del av spektrat. Sedan visar det sig att monopoliseringen av frekvenser leder till både monopolisering av medieaktörerna och likriktning av radioutbudet. Då reses det korkade krav på kvotering av musik i syfte att väga upp problemen som den första regleringen skapade.
  2. Attac, om någon minns dem, kan tjäna som ett andra exempel. Åtminstone till en början var deras överskuggande krav att en ny reglering, Tobin-skatten, skulle rätta till orättvisor som till stor del (men inte helt) förorsakats av de rika ländernas protektionistiska regleringar av allt från jordbruksprodukter till migration och patent.
  3. Microsoft är verkligen ett högaktuellt exempel, då företaget i dagarna har lidit två stora nederlag på EU-nivå. Idag rapporteras att EG-domstolen gett EU-kommissionen rätt i sina krav på åtgärder mot att Microsoft "missbrukar sin ställning som dominerande aktör". Inte bara tvingas de nu erbjuda en Windows-version utan Media Player inbyggt och göra serverprotokoll öppna, de måste också böta en halv miljard euro. Konkurrenslagstiftning av detta slag är regleringar som alla länder har för att hindra framväxten av vissa sorters monopol. Men att monopol växer fram så lätt just på området operativsystem, är en följd av andra statliga ingrepp. Faktum är att Microsofts värde som företag är helt beroende på hur strängt immaterialrättsligt skydd staten väljer att upprätthålla. Vad konkurrenslagstiftningen försöker motverka är ett av de problem som upphovsrättslagstiftningen har skapat. Efter den säregna juridiska innovationen i början av 1980-talet att börja tillämpa upphovsrätt på datorkod, har mjukvaruföretag i skydd av denna statliga reglering kunnat växa stora. Microsoft är alltså inte den Store Satan – snarare en papperstiger. Nu strävar mjukvarujättarna efter att införa mjukvarupatent, ett strängare system som i praktiken låter stora företag med stora patentportföljer och arméer av advokater förbjuda mindre företag och oberoende programmerare att skriva program som gör samma sak fast bättre. Mjukvarupatent är skadliga – utom för monopolsökande företag likt Microsoft, som redan lyckats ta patent på dubbelklick i USA. Förespråkarna försökte mygla igenom ett beslut om mjukvarupatent på ett fiskerimöte i veckan. Men Polen räddade oss (vilket inte är första gången) genom att se till att få beslutet uppskjutet. Patentmotståndet kan nu faktiskt segra, enligt Ny Teknik.
Schizofreni, än en gång! (Se även artikeln Liberaler mot upphovsrätt på Piratbyrån, och inlägget om gratis saker.)

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

schizofreni != personlighetsklyvning

12/23/2004 05:54:00 em  
Anonymous Eric said...

Hej. Njuter av att läsa din blogg. Den är otroligt träffsäker. Håller med dig i dina åsikter. Copyriot.
keep it up

11/06/2007 05:54:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home