torsdag, december 16, 2004

Reklam och dess imaginära motsats

Christian Tengblad, som börjat blogga på Yelahs Stockholmsblogg, klargör under rubriken Illegal commercials att det inte finns någon enkel motsättning mellan kommersiell reklam och fri/illegal affischering. Sådana påpekanden är viktiga, när en stor del av vänstern och en massa urbant allmängröna ungdomar i praktiken har anslutit sig till tesen om reklamen som en ondskefull enhet, som "förorenar vår tankevärld", "kväver oss" och skapar begär hos oss som inte är "sanna". Trots att offentligt/privat, kommersiellt/icke-kommersiellt av dessa framställs som enkla motsatser, blir det aldrig klart vilken den obebläckade, rent mänskliga, "autentiska" tankevärlden är. Här ett extremt exempel på syndromet, här ett ännu värre. Se även: Kor, konstgerillor och det "offentliga rummet"