tisdag, december 21, 2004

Skyddskvoter kan inte rädda musiken

Musikindustrin är i kris och söker räddning hos staten. Vissa av de efterfrågade åtgärderna sker på bredbands- och hårdvaruindustriernas bekostnad, andra slår mot radioföretag och utländska konkurrenter i musikbranchen. Till de förra hör piratjakt och masskriminalisering, med upplösning av "det allmänna rättsmedvetandet" som en slags biverkan. Till de senare hör protektionistisk kvotering av radion, med vilket snarare nationalistiska känslor som hyllar folklig enhet sätts i spel. Det senare förslaget är nu hett debattämne i Tyskland. Stämningar mot fildelare har knappast gett rungande gensvar bland de musikskapare som skivindustrins IFPI ibland påstår sig företräda. Men när tyska IFPI nu kräver en lag som tvingar radiostationer att spela en viss andel tyskspråkig musik, så är det i allians med inte bara politiker från höger och vänster utan också från en sammanslutning av 500 musiker. Musikjournalisten Robert Kneschke kommenterar hur saker hänger samman:

Vid en första anblick är det inte underligt att tyska konstnärer kräver införandet av en kvot för "tysk musik". Även konstnärer som hämtar sin inspiration från USA. Likväl lovas de därigenom mer pengar. För kreativa som kämpar kring existensminimum är det lovande utsikter. Men skenet bländar en för vad som finns på myntets baksida. Den sanna dödsdomen för tysk musik är nämligen beslutad sedan länge: Hartz IV. Det månadslånga utprövandet av nya, överraskande sounds, det outtröttliga repandet i källaren blir till ända, när man i stället för gitarren måste ha en kratta i sin hand, och städa parker för en euro i timmen. För att kunna leva av sin musik, behöver de flesta konstnärer till att börja med tid för att leva ut och utöva sin kreativitet, gärna med socialunderstöd och bostadsbidrag.
Hartz IV är tyska regeringens stora åtgärdspaket för att tvinga folk i arbete. Ungdomar ska hellre hållas sysselsatta i nypåhittade, statligt subventionerade skitjobb, än vara lediga och göra saker de är bra på och gillar – exempelvis spela musik som med tiden kan få en publik. Villkoren för alla former av bidrag skärps. Att inte se att detta får en effekt på musiklivets återväxt – en effekt som varken upphovsrätt eller skyddskvoter kan hjälpa mot – är verkligen att avsiktligen blunda.
Frankrike anförs gärna som föredöme. Att DDR också hade en 60-procentig kvot för (öst)tysk musik, glöms gärna bort. Ungdomarna där lyssnade då i hemlighet på väststationer. Kanske är just därför en kvot heller inte så dålig. Vi överger de kvoterade radiostationerna, skaffar alla en DSL-uppkoppling och lyssnar i stället på internetradio. Runt om i världen står hundratals valmöjligheter till förfogande. Ska det vara så kan vi lyssna på schlager, frijazz, reggae, hardcore, techno och annat, dygnet runt. För andra länder känner inte till några Hartz IV-lagar, vilka fråntar de inhemska musikerna tiden att spela.

1 Comments:

Blogger daniel said...

I mina ögon är det nästan lika illa att kvotera musik som att göra "nationaldagen" fri.

Behöver vi verkligen mer unken nationalism?

12/21/2004 09:28:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home