tisdag, januari 18, 2005

"Clearing-kulturen" hotar dokumentärfilmare

Rubriken "How copyright could be killing culture" i The Globe and Mail börjar vid det här laget kännas bekant. Nu är det Eyes on the Prize, den viktigaste filmdokumentationen avmedborgarrättsrörelsen i USA, som inte längre får visas på TV. Skaparna av filmen har inte längre rättigheterna att använda arkivmaterialet. Upphovsrättsinnehavarnas tidsbegränsade tillstånd har löpt ut och att göra filmen legal på nytt skulle kosta miljontals kronor. Överhuvudtaget har kostnaderna för att producera dokumentärfilm skjutit i höjden i takt med de allt mer skärpta betalningkraven på varje sekund av arkivfilm eller stillbilder eller musikaliska ljudupptagningar som används.

Some are calling this the new "clearance culture," in which access to copyrights affects the creation of new art as much as, if not more than, actual artistic and journalistic decisions. It also means that access to copyrighted footage is only open to those filmmakers with the deepest pockets (or many lawyers on their side).
Upphovsrättslagar tenderar att påverka konstnärligt uttryck allt mer, och även styra vilka epoker som skildras i dokumentärfilmer:
"Why do you think the History Channel is what it is? Why do you think it's all World War II documentaries? It's because it's public-domain footage. So the history we're seeing is being skewed towards what's fallen into public domain," says filmmaker Robert Stone in the American University study.