torsdag, januari 06, 2005

Digitalisering som arbetsmarknadsåtgärd

Bokförläggaren Hans J. Heinrich har lanserat ett kontroversiellt förslag i Tyskland: 20000 långtidsarbetslösa ska under två tvingas digitalisera landets kulturarv så att detta kan göras tillgängligt. Resultatet ska, uppges det, i den mån upphovsrätten medger "ställas till offentlighetens förfogande", men om tillgången skulle bli fri är oklart då det samtidigt talas om att institutionerna i framtiden skulle kunna dra in pengar genom att tillgängliggöra sina samlingar digitalt. Hans J. Heinrich har räknat fram att det sammanlagt finns 100 miljoner relevanta kulturella artefakter samlade i tyska muséer, bibliotek och arkiv, av vilka han menar att 80 procent kan digitaliseras utan expertkunskaper. Finansiärer skulle alltså bli Bundesagentur für Arbeit, tyska AMS, genom så kallade 1 euro-jobb. Regeringens nya åtgärdspaket Hartz IV som trädde i kraft vid årsskiftet syftar till att tvinga folk till arbete – och om inga riktiga arbeten finns får man hitta på arbetsuppgifter som betalas med, just det, en euro per timme. Copyriot citerade nyligen en tysk musikjournalist som varnade för att just sådan sysselsättningshets är det största hotet mot ett livaktigt kulturliv, eftersom det hindrar folk från att ägna tid åt att skapa sånt de är bra på. Ledaren för Tysklands kulturråd är mycket kritisk till digitaliseringsförslaget då han menar att 1 euro-jobben skulle hota tränga undan de riktiga arbetstillfällena på kulturområdet, och även landets kulturminister verkar skeptisk. Men Hans J. Heinrich har redan grundat ett råd med allt från konstexperter till upphovsrättsjurister för att kunna genomföra projektet, och börjar utbilda personal för det nästa månad. Nästan alla de institutioner han kontaktat uppges ställa sig positiva. Om detta berättar Telpolis, Tageszeitung och Spiegel.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hua! Jag kan inte ens räkna upp alla sätt som det här är hemskt på. det första som slår mig är att projektet till sin karaktär påminner en hel del om det där danska "gotta in sig i sin nationalism"-kultur-projektet. Sedan liknar det givetvis problemen de har i USA där fängelserna har börjat konkurrera med arbetskraftsintensiv industri. Utöver det kommer alla de givna problemen när människor inte får vara med och styra sina liv själva. mm. mm. jag kan som sagt inte ens räkna upp dem alla.

/Frozenswede

1/06/2005 06:19:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home