fredag, februari 25, 2005

Razzia mot fildelare: Flera hundar begravda

Det har alltså skett husrannsakningar hos ett antal svenska fildelare som misstänks för att dela ut film, närmare bestämt en av tre nya svenska storfilmer. Historien berättas sakligast av Stockholms Fria och IDG.

Hans Strindlund, chef för norrortspolisens utredningsrotel, bekräftar att polisen gjorde tillslag mot fildelare under förra veckan. Polisen kommer att göra fler ”hembesök” i norrort under den närmaste tiden. (...) Enligt Hans Strindlund är det ett tiotal anmälningar från Antipiratbyrån som ligger bakom tillslagen. (...) Det är polisens förundersökningsledare som har tagit beslut om husrannsakan i de aktuella fallen, inte en åklagare, enligt Strindlund.
Bloggen Globaljuggler hör till dem som tycker att det hela luktar skumt: "Kan jag maila in en logg-fil, påstå att filen kommer från min grannes IP-nummer och därefter se på när polisen knackar på och bär ut hans datorutrustning?" skriver Globaljuggler och frågar sig om beslutet om husrannsakan fattats enkom baserat på uppgifter från Antipiratbyrån.
Har man delegerat ut förundersökningsjobbet till en privat intresseorganisation har vi fulländat den korporativa staten och rättssäkerheten kan vi säga adjö till.
Det som Globaljuggler tar upp är den första begravna hunden: Att uppgifter som lämnas in av branchorganisationen Antipiratbyrån – som inte är någon myndighet, utan har samma juridiska status som vilken hemsnickrad förening som helst – blir grundlag för husrannsakningar. Den andra begravna hunden är att polisen på egen hand fattade beslut om husrannsakan. JO klargör rättsläget:
Förordnande om husrannsakan meddelas enligt huvudregeln av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten (28 kap. 4 § första stycket RB). Vid fara i dröjsmål får en polisman företa husrannsakan utan sådant förordnande (28 kap. 5 § RB)
Hur det i fall som dessa skulle kunna föreligga "fara i dröjsmål", alltså att bevis måste säkras så snabbt att man inte kan vänta en dag eller två på åklagares beslut, är ett mysterium. Uppdatering: Nu var ju dock herr Strindlund just förundersökningsledare. Begraven hund nummer tre gäller den självklara frågan som dock få verkar ha ställt: Till vilken nytta görs husrannsakan? Det misstänkta brottet mot upphovsrätten är handlingen att sprida en film på DC. Innehavet av upphovsrättsskyddat material är något annat. Tvärtom vad många verkar tro, är det inte och kommer inte heller bli olagligt att inneha musik- eller video-filer på sin dator utan att samtidigt i sin ägo ha motsvarande CD-skiva eller DVD. Vad letar de då efter? För att döma någon för upphovsrättsbrott ska det kunna bevisas att personen spridit eller tillgängliggjort materialet. Att beslagta en dator ger säkrar knappast några bevis för det. Loggfiler? Tja, jag har iallafall aldrig fått för mig att kryssa i nån ruta om att logga filöverföringar i DC och har svårt att tro att särskilt många andra loggar sin fildelning. På ansvariga polisen Hans Strindlund låter det dock som om innehavet av den upphovsrättsskyddade filen var brottet saken gällde: "Om utredaren finner att bevisningen inte håller läggs utredningen ner. Det kan till exempel bero på att filerna i fråga tagits bort från datorn." Alla dessa saker pekar i riktning mot att husrannsakan inte primärt genomförts för att säkra bevis, utan som en slags bestraffningshandling, ett sätt att försöka sätta skräck i fildelare. I så fall är det allvarligt. Polischefen som fattade beslutet, Hans Strindlund, verkar ha lång erfarenhet av att polisiär moralpanik och hårdaretagism. 1986 var han en frontfigur i lobbyingen för införandet av den nu avskaffade bastuklubbslagen, berättar QX.se. Helt självpåtaget drev Hans Strindlund en polisiär hetskampanj mot bögställen i Stockholm. I Aftonbladet krävde han att "Regeringen måste stoppa de ohämmade sexorgierna", och i en debattartikel beskrev kriminalinspektören "de bisexuella männen" som en "dold och osynlig" fara. Inte det minsta förvånande om en sån typ nu, nästan tjugo år senare, åter låter husrannsakningar användas som ett instrument för en politisk kampanj av moralistiskt slag. Henrik Tomténs fånerier om att hundratals fildelare skulle ha drabbats av panik, omvänt sig och ringt till Antipiratbyrån "för att bikta sig" – vilka återgavs helt okritiskt på förstasidan av Metro – kan vi lämna därhän. Kvasikristna omvändelsedrömmerier utan någon verklighetsförankring.

51 Comments:

Anonymous Henrik Sundström said...

Verkligen skrämmande intrång i medborgerliga fri- och rättigheter. Finns det något bra sätt att protestera mot detta?

2/25/2005 10:08:00 fm  
Anonymous Blenda said...

Henrik: Genom att fortsätt att ladda ner för glatta livet och visa att man inte låter sig skrämmas, kanske?

Jag satt hela dagen igår och i förrgår och delade musik via BitTorrent, blir antagligen samma visa idag igen. APB come and get me.

Min lön är ändå så låg att ett skadestånd som leder till existensminimum antagligen inte skulle göra någon större skillnad :)

2/25/2005 11:29:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag kan väl berätta att Halmstad Högskola stängde av min internet hemma pga av APB hade skickat 2 mail till nätansvarig. Man brydde sig inte så mycket om det innan för jag skulle ändå flytta. Men nu i efterhand så skulle man ifrågasatt deras handlande lite mer. /zand

2/25/2005 11:50:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Utmärkt text. Som vanligt.

Några funderingar som Rasmus eller annan läsare kanske vill kommentera:

(1) Är APB:s metoder tillåtna under PuL etc? De skryter ju själva om ett program som ständigt registrerar fildelare .
Enligt jurist på datainspektionens callcenter (08-6576100) har klagomål om saken tidigare gjorts. Jag har inte förhört mig om innehållet i den gamla klagan, men kanske borde nytt klagomål göras?
I så fall mer storskaligt t.ex. genom att uppmana på PB till systematiska sådana klagomål så att saken inte försvinner. (Klagomål kan göras anonymt via mejl)

(2) Finns någon kort, saklig översikt över vad som är olagligt under nuvarande och kommande lagstiftning? Gärna schematiskt uppställd efter dels typ av piratinnehåll (program, film, musik), dels typ av aktivitet (nedladdning, uppladdning eller tillgängliggörande, innehav, användning). Förstår jag saken rätt om nedladdning av film/musik idag är lagligt, nedladdning av program är olagligt, uppladdning och tillgängliggörande av film/musik/program är olagligt, innehav och användning av film/musik/program är lagligt?

(3) Om husrannsakan: något i datorn måste väl antas ha bevisvärde av polisen vid denna typ av husrannsakan. Jag kan tänka mig film/musik/program som utdelats och loggfiler. Kanske tänker de att dels APB:s nedladdningslogg, dels innehav av filmfilen på utdelningsdatorn, dels utdelarens logg tillsammans utgör tillräckliga bevis? Kan kanske bevisat innehav av annat piratmaterial tros utgöra extra stöd i ett fall?

Om inget innehav i datorn har bevisvärde rörande utdelning, så vore husrannsakan bara avskräckning ungefär som Rasmus skriver. Det vore sensationellt rättsosäkert! I så fall måste ju saken rendera enorm mediauppmärksamhet framöver. Och Strindlund skulle sitta löst.

(4) Eftersom husrannsakan nu ändå skett: vilka krypteringsstrategier hos användaren är praktiska och verkningsfulla? T ex nämns ibland som kan kryptera hela eller delar av diskar. Jag har inte testat det, men det vore bra att se en genomgång här eller på annat håll om det och liknande program. Är sådan kryptering en smidig och verkningsfull åtgärd? Vilka inställningar i programmet bör då göras? Om man vid husrannsakan enbart söker efter filer som utdelats eller loggar över det så skulle kanske krypterad share och dc-mapp räcka?

2/25/2005 12:17:00 em  
Anonymous Anonym said...

HTML-taggen strulade i sista stycket. Det skulle vara:

T ex nämns ibland som kan kryptera...

2/25/2005 12:21:00 em  
Anonymous Anonym said...

Äh, jag ger upp :-) Radera denna och föregående kommentar.

2/25/2005 12:23:00 em  
Blogger rasmus said...

Jag är inte jurist och egentligen helt ointresserad av att sammanställa stora guider över vad som är lagligt/olagligt. Framför allt eftersom det allra mesta material som är "olagligt" att piratkopiera är de facto-lagligt - upphovsrättsinnehavarna skulle inte drömma om att åtala en. Mitt mål är mer kopiering, inte att folk lär sig lagen.

Lyssna på Blenda :)

Visst kan de vilja ha bevis från flera källor: Men två, tre eller hundra otillräckliga bevis blir fortfarande inte ett tillräckligt bevis - sådan matematik följde medeltidens rättssystem (och viss islamisk sharia-rätt), inte dagens.

2/25/2005 01:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

Varför är det ett väldigt liv kring det här *nu*? I femton år har polisen gjort på det här sättet (gräver man i det är det i praktiken i samband med andra brott), under ännu längre tid har vi hemdatornördar kopierat spel väl medvetna om att man måste köpa ibland också för att få in lite pengar i branschen. Nätverket av couriers/traders/crackers ser ungefär likadant ut nu som då Det enda som skiljer är bokstavskombinationen på det Stora Onda Kontrollorganet. Alla har ju uppenbarligen godtagit status quo under lång tid, så vadan bråket?

2/25/2005 01:44:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rasmus skrev:
"Jag är inte jurist och egentligen helt ointresserad av att sammanställa stora guider över vad som är lagligt/olagligt.
[---] Mitt mål är mer kopiering, inte att folk lär sig lagen."

Jo, men lagkunskap etc möjliggör informerad riskhantering vilket kan gynna ditt mål. Om en person visste att något krypteringsskydd av hårddisken minskar sannolikheten för påföljd vid (osannolik men möjlig) husrannsakan så kan han/hon bli mer benägen att delta i fildelning.

2/25/2005 03:15:00 em  
Anonymous breakeven said...

Kvasikristna omvändelsedrömmerier? Nåja, inte behöver du väl alienera samtliga anhängare av en världsreligion helt i onödan.

2/25/2005 04:15:00 em  
Anonymous Anonym said...

Religion för inget gott med sig och bör bespottas. Detta gäller speciellt kristendom, islam och judendom.

2/25/2005 05:46:00 em  
Anonymous Ulf said...

Kryptering av disk innehåll är inget säker metod. Jag jobbar med att dagligen avkryptera användarnas data för att backa upp det, när disken av någon anledning inte startar, krypteringsnyckel, profil etc. är trasig. Det skall vara säkert enligt Microsoft men det finns tredjepartsprogram som knäcker EFS(Encryppted File System) på några sekunder. Om vi på ett stort företag i Sverige har tillgång till detta så har Polisen det också. Annars så kan de skicka diskarna till IBAS i Norge, de kan läsa 6 nivåer ner på disken även om det skall vara raderat.

Så min slutsats blir det räcker inte att kryptera eller radera filerna/loggarna de går att återskapa om det har funnits på disken.

2/25/2005 06:35:00 em  
Anonymous Blenda said...

Glömde jag skriva att jag laddat ner film också? Förvisso inte någon ny svensk blockbuster, men väl "13 Going On 30", "Hemligheten", "The Terminator" och nu är även "Terminator 2: Judgement Day" på väg ner.

När det gäller BitTorrent borde det dessutom vara ännu lättare att ta reda på nerladdarnas identitet (jämfört med t.ex. DC). Men smidigheten överväger, tycker jag.

2/25/2005 06:47:00 em  
Anonymous Anonym said...

Angående kryptering så är det olagligt att knäcka krypterad data, så jag förmodar att polisen inte sitter och knäcker din krypterade hårddisk med flera hundra gb nertankad film :)

2/25/2005 09:39:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ulf: Ok, men AES-128, som finns inbyggt i Mac OS X?

2/25/2005 10:27:00 em  
Anonymous Linus said...

Svar till Ulf:
Så kryptering är ingen bra idé alltså... Men varför krypterar man då om det bara tar några sekunder att avkryptera allt? Verkar lite onödigt...

på www.drivecrypt.com så säger de att deras program har "militär säkerhet" och att inte ens deras egna programerare som har skrivit programmet kan avkryptera datan. Är väl säkerligen lite av ett säljarknep, men ändå... Det låter inte som att det är så lätt som du säger...

Är dock inte alls insatt i ämnet :-)

2/25/2005 10:32:00 em  
Anonymous Anonym said...

Borde man inte begära att APB redovisar sina metoder. DVS. hur dom kommer över info om vad e user delar. Det förkommer misstankar om ren hackerverksamhet, men APB vägrar att tala om hur dom når sina mål. Dessutom kommer den tilltänkta lagen att bli främsta vapnet MOT all kontroll av fildelning, då det ju i den sanna andan måste bli förbjudet även för kontrollpersoner eller sk. myndighet (apb har aldrig och kommer aldrig att bli en statlig verksamhet eller att ha mandat från någon myndighet att bedriva sin lilla "skattjakt")att tanka filer för koll.I sverige får man som bekant INTE begå en olaglig handling för att bevisa en annan. Det kallas (om jag minns rätt, stämpling till brott) och bör ogiltigförklara ett eventuellt åtal. Alltså ser jag med tillförsikt fram mot denna "skärpning" av lagen som effektivt stänger dörren en gång för alla. Eller blir det så att Storebror får det inte lilebror får? I den sanna andan att att faller tillbaks på den som hämdlystet ger sig på de små avslutar jag med att påminna eventuella ivrare av förbudet om att det går att få stopp på laglig och vänlig väg, genom att lägga ut låtar på en hemsida från upphovsrättsinehavarna mot att man accepterar en dold "cockie" i datorn. Låtarna bör vara tonade så det hörs att det inte är den faktiska plattan, då kan den inte delas ut eftersom man ju inte får dela ofärdigt material i hubbarna. Gör man likadnat med film kan man lägga in en testremsa var 5.e minut med texten " promotion copy, do not distribute. Får man åxå ett litet nummer att presentera i butiken som ger rabbat på säg 50:- så komer många att välja att köpa istället för att tanka på hubbarna. Jag vill hellre ha en originalutgåva än ett tvivelaktigt "rippad" ex utan nånting i en hubb.
Därmed punkt och eftertanke.
Tjingeling o ajöken, min herre o fröken

Nisse me näsan

2/25/2005 11:51:00 em  
Blogger rasmus said...

"Kvasikristna omvändelsedrömmerier" var faktiskt inte ägnad att bespotta några religioner. Däremot påpekar den att Henrik Pontén, när han pratar om massomvändningar och använder ordet "bikt", uttryckligen reproducerar en tematik som helt klart är knuten till kristendomens tradition (och då framförallt väckelsekristendomens).

En möjlig reflektion kan faktiskt vara att omvändelsetanken är smakligare i ett verkligt kristet utförande (med teologisk grund etc), än i degenererad form i nån sliskig kvällsblaskeartikel.

2/26/2005 12:52:00 fm  
Anonymous tec said...

ulf: Tycker du undervärderar värdet av att kryptera informationen på hårddisken. Om polisen nu skulle känna för att leta bevis på disken är det mycket säkrare att ha den krypterad.

Vad gäller EFS så är krypteringen i sig säker och du knäcker den inte i en handvändning. Problemet med EFS är att windows håller reda på nycklarna för att avkryptera informationen. Så att komma åt informationen blir ungefär lika jobbigt som att logga in som administratör och titta på filen (lite grovt, men nästan).

Själv kör jag alltid någon stark kryptering på känslig information. d.v.s. med AES256, 3DES eller Blowfish eller liknande. Vilket är säkert så länge nyckeln är ordentligt krypterad med ett långt och starkt lösenord. Eller ännu bättre om den inte ligger på datorn överhuvutaget.

2/26/2005 05:50:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Hej Ulfie!

Vad jobbar du med egentligen..?

2/26/2005 09:10:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Kryptering diskuteras i
den här tråden. Något slags guide för truecrypt har utlovats komma under dagen idag.

En fråga till de här som verkar kryptera redan. Hur mycket sänks datorns prestanda? Krypterar ni hela diskarna (inkl. bootdisken) eller bara sharemappar?

2/26/2005 10:22:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det är intressant att fråga: varför just nu? Kanske en slump. Kanske råkade de bara ha tur och hitta en villig polis. Kanske som en reaktion på diverse mediauttalanden om att nya lagen kommer att bli verkningslös. En annan möjlighet är att några enskilda anmälningar mot relativt "vanliga" fildelare nu inte sätter så mycket på spel för APB m fl. Eventuell dom hinner ju inte verka som prejudikat eftersom lagändring snart kommer. Så om en dom går emot APB så gör det dem inte så mycket nu, jfr med tidigare.

2/26/2005 10:30:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tillägg till förra inlägget:
dessutom kommer väl eventuell dom från eventuellt åtal i tingsrätt inte kunna överklagas så långt eftersom exempelvis HD mest tar upp fall som har relevans för kommande fall. Och det har inte dessa givet kommande lagändring. Jämför med fallet med motalaflickan som ej togs upp i HD av sådana skäl.

2/26/2005 10:35:00 fm  
Anonymous Anonym said...

jag vill bara säga att jag känner poliser och respektive som är tillsammans med poliser som oxå laddar , whatever så de kanske ska börja ransaka polis kåren innan de börjar jaga efter andra...

2/26/2005 11:58:00 fm  
Anonymous Anonym said...

har svenska polisen inget bättre för sig dom skiter fullständigt i kriminella som begår brott. varför leta försöka sätta dit de som inte gör nåt? är dom så ineffektiva att dom bara kommer åt sånna som oss som delar filmer?

2/26/2005 12:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

hvis dette er de politiet mener er kriminalitet så burde de finne seg noe annet og gjøre....la folk dele og for det som er bra kjøper folk flest orginalt (har noe med samle verdien og gjøre)så for politiet ta heller og bruke mer energi på å ta pedofile/drapsmen osv.

2/26/2005 12:49:00 em  
Anonymous Anonym said...

Stäm antipiratbyrån

http://tinyurl.com/54m5v

De har säkert använt sig av fonter till hemsidan utan tillåtelse också!

2/26/2005 11:38:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ulf:
så du har gått på detta
"de kan läsa 6 nivåer ner på disken även om det skall vara raderat. "

Isåfall skulle dagens tillverkare vara uppe på 2,4terabyte per disk istället för 400gig per disk. Haha, inte tror du väl själv på detta? Naturligtvis så kan man se enskilda fragment från något "lager" tillbaka. Men inget vettigt för en domstol.

2/27/2005 12:15:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Vilket bevisvärde har en loggfil eller skärmdump? Det kan inte vara mycket. Annars kan man dra igång sin texteditor och Photoshop och sen anklaga folk för vad som helst.

2/27/2005 01:18:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det gick att läsa raderad info på hårddiskar av den typ som tillverkades för 10 år sedan. Sedan många år är datan så extremt packad att det inte finns någon som helst chans att komma åt underliggande data om den är överskriven. Fråga gärna Computer Forensics killarna på IBAS - finns faktiskt flera såna i Sverige nu för tiden.
//Mr HD

2/27/2005 09:42:00 em  
Anonymous Anonym said...

Har en kompis som har provat SecurCrypt lite och det fungerar mycket bra. Man kan välja lite olika krypteringsalgoritmer med upp till någon 1300bitars "military standard". Han formaterade en hel disk med programmet som dyker upp på sedvanligt sätt i filhanteraren efter att man har angett lösenordet (eller max 4 stycken per krypterad disk / container). Antingen formaterar man hela partitionen med krypteringsprogrammet eller så gör man en fil som max kan rymma 4Gb. Det märks inte att disken är krypterade efter att man öppnat den och någon prestandaminskning har jag inte heller märkt.

Mycket enklet program och utmärkt. OM det är säkert... tja det vet man väl aldig men jag har inte hört att det skulle vara knäckt även om jag ha letat.

2/28/2005 06:19:00 em  
Anonymous ulf said...

Frågan om kryptering vs okrypterat vad jag menade: Var att filer som krypteras av windows inbyggda säkerhet är inget problem att knäcka/avkryptera eftersom nycklarna finns på disken fullt läsbara av avkrypterings program. Det jag sysslar med är med användarnas medgivande. Självklart skall man använda ett fristående krypteringsprogram om man har känsliga filer. angående IBAS och sex nivåer så har jag skickat diskar som de har klarat av att läsa. Men jag har gjort en upptäckt om disken har formaterats från ntfs->fat->ntfs så kan den inte läsas av IBAS. hur mycket de än vill. Jag sände en disk som var formaterad på det sättet. Ibas jobbade med den disken i en vecka för en nätt kostnad av 112 000:- men ingen data gick att få fram.

//Ulf
PS//företaget som jag jobbar på gör bilar i väst

2/28/2005 07:56:00 em  
Anonymous Anonym said...

Angående kryptering så gäller följande: Undvik alla produkter som har 'Military grade' eller typ '1000 bitars' kryptering och liknande, skriver de så har de ingen koll och snackar skit.

Algoritmer som är bra: AES(=Rijandel, standardiserad efterföljare till DES), 3DES, Blowfish, Twofish. Dessa är det ingen (utom kanske NSA som knäcker.) 'military grade' kan vara vad som helst för skit som nån hittat på.

AES använder 128, 192, 256 bitars nyckel och förmodligen klarar man sig alldeles utmärkt med 128. (Skriver nån 1000bitar har de mindervärdeskomplex)

Algoritmen knäcks inte men däremot kan de som sagt hitta din nyckel. Nyckeln skyddas vanligen av ett lösenord. Se därför till att du måste manuellt knappa in den varje gång du bootar datorn. Om den kommer ihåg ditt lösenord kan nån hitta det. (eller om de kan gissa dit lösenord är du rökt).

Jag skulle helst välja Pointsec för kryptering av hela hårddisken (kostar pengar), eller pgp från http://www.pgpi.org/ ska gå att kryptera mappar.

Finns mängder med skitprogram, försök undvika dessa och håll era lösenord gömda.

Läs om kryptering på typ wikipedia eller så, http://www.pgpi.org/ har säkert info också.

/jkm

3/01/2005 08:41:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Läs mer här:
http://www.piratbyran.org/?view=articles&id=94

3/01/2005 12:50:00 em  
Anonymous Anonym said...

Förbannat välskrivet och helt rätt!
Fortsätt såhär!

/UB

3/04/2005 01:35:00 fm  
Blogger the_gimps said...

-{ Angående Kryptering }-

För det första vill jag klargöra att kryptering av delar eller en hel disk är en säker metod tvärtemot vad Ulf tidigare skrev. Det hela handlar om vilken typ av kryptering man använder. T ex har AES-256 ( the gladman code ) aldrig blivit knäckt och det är därmed hur säkert som helst. För diverse paranoida personer kan jag meddela att det även finns "triple AES" dvs 768-bitars kryptering så visst finns det säkra metoder att kryptera innehållet på sin disk.

Angående IBAS i Norge som Ulf skrev om så finns det även program som löser problemet med att de kan läsa 6 nivåer på hårddisken. Det finns flera program som "wipe:ar" ledigt utrymme på en hårddisk med diverse olika säkerhetsstandarder. Så eftersom IBAS tydligen kan läsa 6 nivåer på en disk är det bara att ställa in ett sådant här program på att köra över lediga utrymmet 7 gånger med t ex NSA metoden.

Kryptering är säkert om man använder rätt verktyg!

// The_Gimps

3/04/2005 09:28:00 fm  
Anonymous The Gimps said...

Ytterligare info om ämnet och andra sätt att skydda sig mot bl a APB kan med fördel diskuteras i våran blog som vi tänkt fokusera på säkerhet =).

http://gimped.blogspot.com

// The Gimps

3/04/2005 10:49:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Programtillverkarna förlorar egentligen inga pengar på piratkopiering. De flesta företag skulle inte ens existera och marknaden skulle inte funnits om inte program kopierats och spridits bland användarna.
Windows, Office, Photoshop mm kostar mer än hårdvaran och en vanlig hemanvändare skulle knappast ha råd att betala för programmen och alla uppdateringar. De som har råd är hemanvändarens arbetsgivare som får krav på sig att hela tiden skaffa senaste versionen eftersom hemanvändaren är van vid den hemifrån. Med andra ord piratkopieringen driver branchen framåt och försäljningen uppåt.
/Warlokk

3/09/2005 07:18:00 em  
Anonymous Anonym said...

jag undrar hur säker är man om man raderat över sin hdd men tex bestcrypt som har wipe7ggr på den delen man hade filer ????

3/13/2005 06:37:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Kanske någon kommenterat det här redan - men i DN i lördags läser jag att polisen inte verkar ha någon brådska med att leta igenom de servrar de beslagtog hos Bahnhof. "De fyra servrar som beslagtogs under torsdagens razzia på Bahnhof Internet och deras två dotterbolag står nu hos polisen.

Det kan ta lång tid innan vi hinner leta genom dem. Vi är hårt ansträngda och det här kan inte ha högsta prioritet, säger kommissarie Göran Ohlsson."

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=389609

Skamligt, tycker jag. Utmärkta synpunkter om Antipiratbyråns aktiviteter som vore dom en myndighet. Många reportrar i TV, radio och i tidningar verkar ha svalt APBs argument med hull och hår och är väldigt svaga på att ställa frågor.

Olaf

3/14/2005 11:46:00 fm  
Blogger Pingo said...

Verkar som om det ändå inte går att komma åt fildelare. Enligt Piratbyrån och Sydsvenskan, verkar det som om fildelning är ett för litet brott för att bryta sekretess för.

Dessutom anser iaf jag att Strindlund borde undersökas. Varför inte JO-anmäla Hans Strindlund?

3/19/2005 10:16:00 em  
Anonymous Anonym said...

Mycket prat om hans Strindlunds person här. Är det inte så att det också är en personuppgift som inte får benhandlas?

3/21/2005 12:15:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag tycker att APB och andra är ute lite VÄL sent... Dom gör sej mest löjliga.
Fildelning har ju förekommti ända sen man kunde spela in tal o musik på rullbandens tid... Det är ju också data fast i annan form =).
Och förresten så kommer ju herrarna
och få in slantar ändå iochmed "kassetskatten" !!!!
Det där och hålla på och skrämma folk med "hembesök" hålls dom mest på i en diktatur....
Är det så APB och andra vill ha det. Jag laddar ner en hel del musik (ej film).
Men det är så gott som alltid musik jag redan har på vinyl.
Orkar inte sitta o digitalisera den. (Är lite bekväm) Den musiken har jag ju redan betalat stimpeng för. /Firebird

3/21/2005 04:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ska rätten att spela in ett band med sina favoritlåtar oxå tas bort?? Det är ju pirat-kopiering de me... Eller att göra sin egen skiva med låtar man tycker om...
Då ska väl snart bilstereo-apparater snart förbjudas oxå, tänk va många de e som får "gratis" musik av såna.....
Tack för mej.....Raggarn

3/21/2005 05:04:00 em  
Anonymous Anonym said...

Inför regler mot bilstereo för tusan... Nu mer kan man ju stå flera kilometer från en bil å höra musiken....GRATIS!!!! Aja-baja, svenska folket....Nu måste APB ta i me hårdhandskarna rejält....ska man säga A, då får man fanimej säga B oxå..... Stoppa alla möjligheter för folk att "sprida" musik gratis... Inför regler för hur mycket ljud de ska få finnas i en bil, max antal db osv... Ge poliserna något att göra, så dom slipper jaga bankrånare, mördare och våldtäktsmän.... Stå på er, APB å fortsätt göra er till åtlöje.... Mvh Raggarn

3/21/2005 05:17:00 em  
Anonymous Anonym said...

Har ni varit inne på bloggen Mediakoll? De sitter och visar på medias fel (lögner) i APB-frågan, och får bara skit tillbaka av DN. DN är så jävla dryga!!!

Gå in och läs och maila till idioterna på DN. De behövs sättas på plats för sin attityd! Jag har redan skickat mitt mail till DN. Protestera och säg åt dem att åtminstone ha rätt fakta när dkriver, plud stt de borde ha en lite bättre attityd mot sina läsare.

http://mediakoll.blogspot.com/]

/John

3/24/2005 11:22:00 fm  
Anonymous Peter S said...

Ang. radering och kryptering och deras effektivitet;

Data lagras magnetiskt på skivorna i en hårddisk, precis som på kassett- och videoband, man kan tänka sig en skiva i en hårddisk som en flera mil (om det räcker) lång spiral av kassettband som ligger tätt packat till en skiva med 9cm diameter. En modern hårddisk har tre eller fyra sådana skivor och rymmer några hundra gigabyte.

Det norska företaget är känt för att kunna återskapa data som antas vara förlorad. Jag känner inte till deras metoder men hoppas för deras egen skull att de har möjlighet till vad jag väljer att kalla fysiskt återskapande, till skillnad från betydligt enklare logiskt återskapande.

Vad är detta för begrepp?
Jo, de representerar två olika sätt att använda en hårddisk. Fysiskt återskapande går ut på att man plockar isär hårddisken, monterar loss skivorna som all data är lagrad på, monterar dem i speciell testutrustning och sedan läser av dem.

Hårddiskar tillverkas för att vara billiga, därför är skriv- och läsmekanismerna i själva disken inte av allra bästa sort, bara tillräckligt bra för att disken skall fungera väl i något år eller ett par. Med en bättre läsmekanism kan man läsa av mer information från skivan än med en sämre.

Testutrustningen som jag hoppas att norrmännen har kan alltså läsa ut mycket mer från en hårddisk än hårddisken själv kan se. Dels för att utrustningen är bättre, dels för att viss information är meningslös för användaren. Specifikt är det frågan om slitage och synkronisering;
* Slitage; hur mycket magnetism har ett visst område av skivan utsatts för, och vilka fysikaliska följder har detta fått i materialet?
Sammanställer man detta för hela skivan kan man bestämma hur många gånger olika områden av skivan skrivits till och vad som skrivits vilken gång. Skeptiker kanske tror att detta inte går att mäta, men med tillräckligt precisa instrument går det finfint. Slitage på RAM går också att mäta för att bestämma data som lagrades flera år tillbaka i tiden. Data Remanence in Semiconductor Devices, Peter Gutmann diskuterar just detta och rekommenderas varmt för läsare som vill fördjupa sig i ämnet.
* Synkronisering; skivorna inne i hårddisken snurrar många tusen varv varje minut (runt hundra varv per sekund) och läs- och skrivmekanismerna har inte tillräcklig precision för att alltid aktivera läsning eller skrivning på exakt samma ställe på skivan, i stället används diverse felkorrigeringsmetoder för att säkerställa att rätt data läses ut och/eller skrivs. Detta innebär att ny data som sparas "över" gammal data inte sparas exakt ovanpå den gamla. Gammal data kan "sticka ut" en aning före eller efter den nya data som skrivits ovanpå och alltså läsas av med utrustning av hög kvalitet även om hårddisken själv bara kan avgöra vad som skrevs senast.

Alternativet, logiskt återskapande, bortser från fysikaliska trick och går i stället ut på att läsa ut all data som finns på hårddisken och enbart behandla denna den senaste versionen. Man läser ut det så kallade filsystemet från en partition på hårddisken och analyserar det. Olika operativsystem använder olika filsystem. Microsofts produkter använder gärna varianter av FAT eller NTFS. Linux använde tidigare mest ext2 men idag finns också flera filsystem som uppfunnits av diverse företag och tidigare enbart fungerade med deras respektive operativsystem; IBMs JFS i AIX och SGIs XFS i IRIX för att nämna några. BSDer använder UFS vad jag vet. Poängen är att dessa olika filsystem inte alltid skriver på samma ställe på skivan för att man skriver över en fil i en katalog. Ett sätt att få bättre prestanda är att inte skriva över filer som raderas med nollor eller något annat tecken utan i stället markera att den filen är raderad i listan över filer. (I FAT-filsystem heter listan just FAT, File Allocation Table.) Detta innebär att en raderad fil kan finnas kvar på hårddisken. Samma princip gäller formattering. En formatterad partition måste inte vara tömd på data, det kan hända att filallokeringstabellen är det enda som tömts. (Kallas ofta snabbformattering.) Detta gäller förstås oavsett hur många gånger man (snabb)formatterar sin hårddisk. Ett snabbformatterat filsystem kan ses som ett vuxenpussel med ett par miljoner olika bitar. Otroligt jobbigt att lägga ihop helt och hållet, men om man letar efter något särskilt dokument eller innehåll kan det i bästa/värsta fall räcka med en enkel sökning för att hitta rätt bit(ar).

Det går alltså att återskapa data både från hårddiskar och RAM. Men till vilken kostnad? Utrustningen som behövs för fysiskt återskapande är givetvis tokdyr och de futtiga hundra tusen som Ulf betalat för en veckas arbete känns inte riktigt proportionerliga till det jag kan tänka mig att utrustningen kostar. För logiskt återskapande krävs ingen avancerad utrustning, en vanlig PC går bra, men i stället krävs spetskompetens och tid, vilka som bekant går att översätta i pengar.

Vi har läst att Polisen inte har resurser att jaga fildelare och att kammaråklagare i Malmö lagt ner en utredning då brottet inte var grovt nog att betinga fängelsestraff. Kommer det att finnas resurser för att ta fram teknisk bevisning hos de som bryter mot eventuell ny upphovsrättslagstiftning? Detta är egentligen den riskanalys var och en som fildelar bör göra..

När det gäller kryptering; givetvis kan man kryptera och TrueCrypt som nämnts tidigare är både gratis och välfyllt med de bästa krypteringsalgoritmer allmänheten känner till idag. Nöj er inte med annat än AES-256, Twofish, Serpent och/eller Blowfish i er krypteringsmjukvara. Kombinera dem (med olika nycklar) för ännu bättre säkerhet och sämre prestanda.

Angående Strindlund och alla andra statstjänstemän; då Sverige tillämpar Offenlighetsprincipen har medborgarna rätt att ta del av alla allmäna handlingar, däribland dokument som inkommit till myndigheter, som inte omfattas av sekretesslagen. Detta innefattar vad jag förstår anmälningar inkomna till Polisen och domstolsunderlag i tvister. Jag är å andra sidan tekniker och inte jurist. :)

3/29/2005 08:22:00 em  
Anonymous Anonym said...

Gör sig inte APB också skyldig till brott när de hämtar filer med DC eller BitTorrent i syfte att snoka reda på IP-adresser?

10/27/2005 08:45:00 fm  
Anonymous Anonym said...

accords - acrobat reader - ad aware - adobe - antivir - antivirus - aperitif - astrologie - astuce - astuces - automobile - automobiles - avatar - avg - avp - balance - belier - bitdefender - blague - blagues - boisson - capricorne - caricature - caricatures - carte postale - cartes postales - cillin - clonecd - cochon - cocktail - comique - comiques - confiture - cuisine - curiosites - curseur - curseurs - cuteftp - dessert - desserts - dessin - directx - download - downloads - ecran de veille - ecrans de veilles - edonkey - effet d optique - emoticones - emulateur - emulateurs - emule - firewall - fond - fond ecran - fonds - gastronomie - gateau - gemeau - getright - henne - horoscope - horoscope chinois - horoscope du lion - horoscope vierge - humoristique - humour - icone - icones - illusion - illusion d optique - illusions - illusions d optique - image - images - jeu - jeux - kaspersky - kazaa - kazaa lite - legume - logiciel - logiciels - mcafee

11/04/2005 12:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

blagueaudiblague drolecd musiquechanson a telechargercarte postale ancienneblague humourcarte postale virtuelleautoradio mp3blague blondebonne blagueavastbaladeur lecteur mp3avgbitdefenderchanson a telecharger gratuitementcarte postalebmwcodec divxcomment telechargerdivx a telechargerconvertir mp3divxclip video a telechargerdivx playercodec telechargerdivx codecdivx gratuitconvertir wma en mp3convertisseur mp3chevroletdivx codecchrysler financialdivx dvdcitroenclone cdjeu gratiut a telechargerjeu pc a telecharger gratuitjeu pc a telecharger gratuitementjeu pc gratuit a telechargerjeu d echec a telechargerjeu flash a telechargerjeu pokemon a telechargerjeu de voiturejeux a telechargerjeu gratuis a telechargerjeu pc telecharger gratuitementjeu pour enfant a telechargerjeu de tarotjeu video a telechargerjeu video gratuit a telechargerjeu video a telecharger gratuitementjeu pc a telechargerjeu gratuit a telechargerjeux gratuit a telechargerjeux de carte a telechargerjeux d avion a telechargerjeux gratiut a telechargerjeux pc telecharger gratuitementjeux pc a telecharger gratuitementjeux a telecharger gratuitementjeux d echec a telechargerjeux flash a telechargerjeux a telecharger sur pcjeux gratuis a telechargerjeux pc a telecharger gratuitjeux pc gratuit a telechargerjeux de voiturejeux pc a telechargerjeux de tarotjeux de billard a telechargerjeux a telecharger gratuitastuceacuraaston martinad awareantivirusantivirus en lignealbumsastrologieantivirus gratuitadobe acrobatastuce jeu videoalbumassurance autoacrobatastrologie gratuiteantivirus a telechargerantivirus gratuit a telechargeralfa romeo brera

11/29/2005 12:34:00 em  
Anonymous Anonym said...

telecharger pilotetelecharger pilote carte graphique telecharger pilote audio telecharger pilote carte son telecharger patchtelecharger patch call of duty telecharger patch msn telecharger patch pes 4 telecharger rom de game boy advancerom game boy advance telecharger rom telecharger telecharger rom nintendo 64 telecharger real player gratuittelecharger gratuit real player real player telecharger gratuit telecharger real player 10 gratuit telecharger real playertelecharger real player gratuit real player telecharger telecharger gratuitement real player telecharger serveur emuletelecharger liste serveur emule serveur emule telecharger telecharger and serveur and emule telecharger objet simsles sims 2 objet a telecharger telecharger les objet pour sims 1 objet a telecharger pour sims telecharger power dvdtelecharger power dvd gratuit power dvd telecharger telecharger power dvd gratuitement telecharger real player gratuitementtelecharger gratuitement real one player telecharger real player plus gratuitement real player telecharger gratuitement telecharger nouvelle version msn messengertelecharger msn messenger nouvelle version telecharger nouvelle version msn messenger 7.5 telecharger nouvelle version msn messenger 7.0 telecharger photoshoptelecharger adobe photoshop photoshop telecharger telecharger gratuitement photoshop telecharger realtelecharger real player 10 telecharger gratuitement real one player telecharger real one telecharger romtelecharger rom game boy advance gratuit rom game boy advance telecharger gratuitement rom telecharger gratuit telecharger porno gratuittelecharger video porno gratuit film porno gratuit a telecharger porno gratuit a telecharger telecharger nouveau msntelecharger nouveau msn messenger telecharger nouveau msn gratuitement nouveau msn telecharger telecharger objet sims 2les sims 2 objet a telecharger objet a telecharger pour sims 2 objet pour les sims 2 a telecharger telecharger outlooktelecharger outlook express 6 outlook express telecharger telecharger microsoft outlook telecharger gratuit filmtelecharger film divx gratuit film x gratuit a telecharger film porno gratuit a telecharger telecharger gratuit jeujeu de carte gratuit a telecharger petit jeu gratuit telecharger jeu gratuit sans telecharger telecharger gratuit musiquetelecharger musique gratuit telecharger musique mp3 gratuit musique a telecharger gratuit telecharger icy tower telecharger imageimage gratuite a telecharger image a telecharger gratuitement telecharger image gratuite telecharger internet explorer 6internet explorer 6 telecharger telecharger internet explorer 6 sp2 telecharger prog internet explorer 6 telecharger internet explorertelecharger internet explorer 7 telecharger internet explorer 6 internet explorer telecharger telecharger internettelecharger des film sur internet internet explorer 7 a telecharger telecharger internet explorer 5.5 telecharger jaquette dvdjaquette dvd telecharger jaquette dvd a telecharger gratuit telecharger jaquette dvd gratuit telecharger java scriptjava script telecharger telecharger java script gratuitement logiciel java script gratuit telecharger telecharger javatelecharger java script telecharger jeu java java telecharger telecharger jeu billardtelecharger jeu de billard gratuit jeu de billard gratuit a telecharger jeu billard a telecharger gratuitement telecharger jeu d echecjeu d echec a telecharger telecharger jeu d echec gratuit jeu d echec a telecharger gratuit telecharger jeu de cartejeu de carte gratuit a telecharger telecharger jeu de carte gratuit jeu de carte a telecharger gratuitement telecharger jeu de tarotjeu de tarot a telecharger telecharger jeu de tarot gratuit jeu de tarot gratuit a telecharger telecharger jeu dreamcastjeu pour dreamcast a telecharger jeu a telecharger dreamcast telecharger jeu enfantjeu a telecharger pour enfant jeu enfant telecharger gratuit 5ans telecharger jeu enfant gratuit telecharger jeujeu gratuit a telecharger telecharger jeu gratuit jeu a telecharger gratuitement

12/05/2005 08:43:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home