torsdag, mars 17, 2005

Aktionsgrupp eller SOU?

Är det bara jag som tycker det känns lite skevt när statens offentliga utredningar börjar framställa sig själva som jätteradikala gräsrotsinitiativ? Jag syftar på hur en av dessa utredningar har fått namnet "Aktionsgruppen för barnkultur" och nu lanseras med sprejmallsestetik. Detta trots att de har ett alldeles vanligt direktiv som inte alls föreskriver "aktioner" utan, föga förvånande, utredningsarbete. Ämnet barnkultur är tokviktigt och nog kan SOU må bra av att omvärderas, men här handlar det ju bara om en omputsad yta. I min rapport om Fair Play diskuteras "myndighetifiering" som en strategi använd av en ny slags "folkrörelser utan medlemmar" – och det motsvarande fenomenet åt andra hållet: myndigheters "NGO'ifiering" (ersätt gärna detta försök till nyord med ett bättre begrepp).

3 Comments:

Blogger Dennis said...

GONGO har någon kallat det, Government-Owned Non-Governmental Organization.

3/17/2005 12:26:00 em  
Anonymous Anonym said...

Kanske "gräsrotifiering"?

Eller för att markera att det inte är några riktiga gräsrötter:
"syntetgräsrotifiering" eller "plastgräsrotifiering".

GONGO är en mindre tungsnubblande term dock :-)

3/18/2005 11:34:00 em  
Anonymous THEORA GULDH*RA said...

nej astroturfing, dvs artificiella gräsrötter, är redan ett etablerat idiom för konstgjorda gräsrotskampanjer i likhet med microsofts fake:ade fanmails.

5/08/2005 01:00:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home