onsdag, mars 23, 2005

Johan Norberg kritiserar EU-konstitutionen

Johan Norberg skriver en förnuftig kritik av den föreslagna EU-konstitutionen. Att göra det allmänt "lättare att fatta beslut" ser han som en bug snarare än en feature, vilket är lätt att begripa för alla som följt det sanslösa rävspelet i bananrepubliken när kommissionen nu försöker köra över parlamentet och införa mjukvarupatent.

Ett av problemen med EU är att dess institutioner är skapade för förändring, för det väldiga arbetet med den inre marknaden. Men nu när den är på plats fortsätter maskineriet i många fall automatiskt. Romfördragets portalparagraf talar om ”en allt tätare union”, och ett toppmöte som inte resulterar i nya initiativ betraktas som ett misslyckande.
Den här urspårade ivern i kontroll för kontrollens skull kan få märkliga konsekvenser. Copyriot har tidigare tagit EU:s relation till Microsoft som exempel: EU-kommissionen vill utvidga patenten och därmed skapa ännu större monopolisering inom mjukvarubranchen, samtidigt som samma EU-kommission hårdnackat bekämpar Microsofts dominanta position genom att tillämpa antitrustlagar. Johan Norberg fortsätter:
En federal konstitution skulle kunna ställa detta till rätta. (...) I en federal struktur finns tydligt uppdelade ansvarsområden, där mer centrala nivåer inte har rätten att smyga till sig makt (...) Man kan till exempel göra Europaparlamentet till ett verkligt parlament (...) Det liggande förslaget till konstitution [PDF] har tyvärr knappt lekt med sådana tankar. Här finns inga tydliga avgränsningar (...) Tvärtom utökas EU:s mandat till flera nya områden: energisektorn, rymdforskning, intellektuell äganderätt, investeringar – och idrott! Dessutom går man vidare med brottslag, åklagarmyndighet, migrationspolitik och utrikespolitik.
Dessutom är rättighetsstadgan mycket riktigt en lista med floskler. Johan Norbergs slutsats:
Konstitutionen är en missad chans. Men jag är inte beredd att döma ut EU:s sätt att framskrida via trial-and-error för det. Låt oss bara tacka nej till detta error, så ger vi EU:s statsmän en chans att arbeta fram ett bättre förslag.

8 Comments:

Anonymous Anonym said...

Känns underbart .. EU är snudd på lika kasst som United States of Assholes .. Det är i alla fall vad EU försöker vara, ett bättre USA, kvar hos britter och fransmän finns fortfarande ett behov kvar att hävda sig mot den stora grannen på andra sidan atlanten .. hur hade det varit att skapa något nytt genom nytänkande istället? Regeln torde vara, försök aldrig göra något bra av något kasst, skapa något nytt så har du inga av de kassa elementen kvar ..

3/23/2005 06:50:00 fm  
Anonymous Anonym said...

btw Johan Norberg verkar ju i alla fall ha lite pejl .. gör han till EU-parlamentariker det finns för lite ying i EU, alla vet att det inte bara funkar med yang ..

3/23/2005 06:51:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Nej, Johan Norberg har inte alls koll. Han är en pajjas precis som de flesta andra neo-libarilisterna.

3/23/2005 10:43:00 fm  
Blogger OggC said...

På vilket sätt är han en pajjas?

3/23/2005 05:13:00 em  
Anonymous Anonym said...

Han kanske gick pajaslinjen på gymnasiet?

3/23/2005 07:24:00 em  
Blogger Magnus A said...

Johan Norbergs fackområde är väl egentligen idéhistorikerns. Knappast statsvetarens, för det är tydligt att han inte har så bra koll på det han behandlade här.

Han kan t ex inte både vilja ha en federation -- vilket implicerar en statsbildning -- och anse att det inte ska vara generellt lätt att fatta beslut (t ex majoritetsbeslut).

Uttalanden om att det blir lättare att fatta beslut har Johan också missförstått. Det man dels gör är att man tar bort en massa komplicerade gamla rester från tidigare fördrag, som mest liknar ett lappverk och vilka alldeles i onödan gör hela EU strukturellt oerhört invecklat. Och vidare förenklar man vissa kryptiska procedurer, som inte sällan vållar en ren proceduriell strid och byråkratisk kostnad(!), exempelvis genom att ta bort vägda röster i ministerrådet. Allt detta gör inte att EU kommer att fatta mera beslut eller inom fler områden, men det minskar en massa dum onödig byråkrati. Det blir snarast lättare att hålla koll på besluten, så att inte motstridiga eller onödiga regler införs.

Vidare gör Johan Norberg ett monumentalt misstag(?) (förhoppningsvis ett misstag alltså) när han alltså förespråkar en federal konstitution. För det första är inte fördraget som ibland populärt kallas "det konstitutionella fördraget" eller "EU:s konstitution" någon konstitution, utan det är ett fördrag för ett slags fortsatt mellanstatligt samarbete, precis som hittills! Johan förordar genom att vilja ha en konstitution att en stat bildas. Oerhört okunnigt och en närmast idiotisk synpunkt om man samtidigt är emot t ex majoritetsbeslut inom EU eller - Johans hatobjekt - EU:s gemensamma valuta.

För övrigt stärks på sätt och vis vetorätten – i alla fall finns nya funktioner för överklaganden inom t ex de tidigare pelarna som nu förs in i EU:s ”reguljära arbete” – liksom möjligheterna att begära utträde och lämna EU kodifieras. Sammantaget är även förändringarna marginella, och några få länder räcker för att blockera beslut på de få områden som vetorätten tagits bort (exvis ej skattefrågor eller försvars- och säkerhetspolitik).

Beträffande rättigheter är det Johan som (som alltid i EU-diskussioner?) kommer med floskler. Dels innebär inte fördraget att något nytt tillförs EU beträffande exempelvis social- eller arbetsmarknadspolitik och fördraget ska inte ses som en konstitution, utan är just ett fördrag som ersätter tidigare fördrag, och således summan av det som reglerar allt EU:s arbete. Vidare ansluter sig EU enligt fördraget till Europarådets konvention om de mänskliga fri- och rättigheterna. Detta är inte så illa! Detta lär väl innebära att svenska medborgares rätt att få svenska domar överprövade på EU-nivå tydligt läggs fast. (Detta är väl också något som just svenskar i högre grad än andra EU-medborgare dragit nytta av.) Fördraget kodifierar för övrigt mänskliga fri- och rättigheter och samtidigt så anger en artikel att EU ska respektera medlemsstaternas politiska och konstitutionella grundstrukturer. SNS sammanfattar att ”de grundläggande rättigheterna, som de garanteras i Europakonventionen och som de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner, ska ingå i unionsrätten som allmänna principer”.

EU behöver inte ha en egen till exempel tryckfrihetslag, om man nu inte ska bilda en stat och plötsligt göra stora delar av medlemsländernas inkl svensk lag obsolet.

Johan Norberg är alltså totalt obegriplig. Okunnig både beträffande frågan och om ”konstitutionen”…

Med detta sagt så är min kritik mot EU förmodligen i sak delvis identisk med Johan Norbergs (även om Johan inte verkar förstå vad EU är för slags organisation, vad fördraget är samt en hel del andra saker) . Jag anser nämligen att EU bör strama åt beslutssfären så att den inte utökas inom exempelvis socialpolitiken på det sätt som (alldeles oberoende det nya ej här något tillförande fördraget!) skett och sker. Vidare så anser jag att ökad makt till parlamentet är något som innebär mer av stat och förenklar denna just nämnda ej önskvärda utvecklingen. Här är alltså en annan av inkonsekvenserna i Johans ståndpunkter! Men jag känner alltså Johan som en som ”borde” vara av samma uppfattning som jag.

Det finns en bra sammanfattning i SNS bok om fördraget, som kan beställa en ligt en länk som dibbuk gav här.

Jag bemötte förresten Johans åsikter(?) även på min blog. Jag har underrättat Johan om den posten – men det är ju inte säkert han har tid att svara... Han kanske studerar något annat just nu. Kanske vad EU och fördraget är?

(Detta var väl inte FÖR sarkastiskt???)

3/24/2005 12:03:00 fm  
Blogger Magnus A said...

anonymous som kommeterade "6:51 AM": Johan vill ju ge parlamentet mera makt. I alla fall att "konstitutionen" som han tror är en konstitution för en stat -- verkar det -- ska LEKA MED DEN TANKEN. Hur man nu kan ha en sådan syn på vad konstitutioner ska innehålla?! ("Konstitutionen" är alltså ingen konstitution, utan ett fördrag för ett mellanstatligt samarbete.)

Men eftersom Johan uttrycker att EU ska vara strikt federalt -- iofs en stat, som det inte är i dag -- så stämmer det ganska illa eller inte alls med att öka parlamentets makt (men med att bilda en stat stämmer väl en ökad parlamentsroll i och för sig bra).

Din tanke på Johan som parlamentsledamot skulle ju kunna vara ett skäl till hans åsikt. Men det tror jag egentligen inte. Han vill nog helst skriva böcker om idéhistoria. Men parlametledamots-jobbet torde iofs ge bra försörjning och hans nyliberale kompis Mattias Svensson ville bli en moderat toppkandidat i det senaste parlamentsvalet, så varför inte! :-) Det skulle ju i alla fall ge en förklaring (om ej ideologisk) till varför Johan förordar ökad tyngd åt parlamentet (istället för tynd hos de mellanstatliga organen rådet och kommissionen).

3/24/2005 12:17:00 fm  
Anonymous Johan Norberg said...

Det är helt ok att Magnus Andersson tycker att mina åsikter är idiotiska. Men jag förstår inte varför det innebär att jag är okunnig. Det går visst att ha federalism som hårdare begränsar majoritetsbesluten än vad dagens mellanstatliga samarbete gör. Detta är den klassiska idén med federalism. Det handlar bara om att se till att ha institutioner som garanterar att makten delegeras nedifrån och upp och inte tvärtom - och det är den typen av instutioner som jag skisserat på i mina texter om EU.

Påståendet att jag vill ge Europaparlamentet mer makt måste kompletteras med att jag vill ge nationella parlament större möjlighet att hindra maktförflyttningar till EU-nivå över huvud taget. Parlamentet ska bara få större inflytande i de mycket få frågor som EU ska få syssla med.

Och påståendet att jag vill bli parlamentsledamot är det tokigaste jag hört sen jag konfirmerades.

4/01/2005 01:21:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home