fredag, mars 04, 2005

Rapport om "databeroende"

Som tankesmedjan Eudoxa meddelar, presenterar jag på onsdag nästa vecka en liten rapport som baseras på tidigare Copyriot-poster. Ur pressmeddelandet:

"Fair Play och moralpaniken" vill utmana våra synsätt om dataspel och Internetkultur. Mönstret som framträder är hur läkare använder sitt yrkes auktoritet för att piska upp moralpanik riktad mot kring tidens nya kulturyttringar. Att utgå från att allt som kan klassas som "beroende" måste bekämpas och stigmatiseras duger inte. ...
Eudoxa lägger upp rapporten på nätet i samband med seminariet. Nyligen publicerade samma tankesmedja en rapport om "hårdaretagism".

2 Comments:

Blogger thomas said...

När blir rapporten tillgänglig? Den blir väl tillgänglig, jag måste underhålla mitt beroende med någonting... =)

3/07/2005 06:47:00 em  
Blogger rasmus said...

Snart snart ... slänger upp en ny post om det då.

3/07/2005 10:48:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home