fredag, april 15, 2005

Upphovsrätten diskuterades åter i riksdagen

Igår hölls ännu ett seminarium om upphovsrätten i riksdagshuset. Arrangörer var vänsterpartiet, vars interna strid kring fildelningen härom dagen rullade vidare med ett öppet brev till partiledningen där en rad ledande vänsterpartister förklarar sig djupt besvikna på att partiet tänker säga ja till den skärpta upphovsrättslagen. På seminariet fanns såväl vänsterpartister av bägge fraktioner, andra partister och en hel del företrädare för olika rättighetsorganisationer. Först försökte Malin Bonthron från Justitiedepartementet att förklara regeringens syn på lagskärpningen. Frågorna från publiken gällde främst förbjudet mot kringgående av tekniska kopieringsspärrar, och svaren var allt annat än tillfredsställande. Det ska ju vara tillåtet att kringgå spärrarna om det bara är för att kunna ta del av materialet, exempelvis spela upp en DVD under Linux. Men hur ska detta gå till, om mjukvara och andra redskap för kringgåendet är förbjudna att sprida? "Då måste man väl ha speciella kunskaper", var allt Malin Bonthron kunde svara. Och innebär detta att de operativsystem (exempelvis många Linux-distributioner) som innehåller inbyggda möjligheter att kringgå spärrar är förbjudna att sprida i Sverige? Ja, otvivelaktigen. Men var drar man gränsen för vad som räknas som hjälpmedel? Det får väl vara en avvägning, blev det lagom lösa svaret. Diskussionen som därefter vidtog var livlig. Panelen bestod, förutom jag själv och artisten/skivbolagsdirektören Ayesha Quraishi, av representanter för STIM, Copyswede och Antipiratbyrån. Från publiken backades de upp av ett helt gäng från IFPI och även Musikerförbundet (LO). De senares representanter var visserligen hårdnackade antipirater, men kunde till skillnad från de övriga ändå tänka sig en framtid där skivbolagen får lämnas att ruttna medan musikskapare säljer musiken direkt till kunderna. Musikerförbundets f.d. chefsjurist kunde faktiskt föreställa sig en framtida utveckling där man ger upp försöken att kontrollera varje kopiering och i stället tillämpa tvångslicensiering, vilket såvitt jag förstår måste innebära någon slags "alternativt kompensationssystem", kanske en "kulturflatrate". Utgångspunkten för honom var i varje fall strikt juridisk, "ska vi ha en immateriell äganderätt eller inte". Själv försöker jag bemöta sånt baklängesprat i den nya artikeln Vad vill upphovsrättskritikerna?. Här är inte läge att ta upp allt som sades i seminariet (som spelades in på kassettband och möjligtvis (om någon rippar) kommer att spridas på internet). Tänkte bara ta upp en punkt, som gäller skyddstiderna och STIM: Till en början talade STIM:s representant i panelen om vikten av att STIM-anslutna musikskapare "av kött och blod" får pengar till "hyra, frukost och kläder". Inte särskilt svårt att förstå, även om kopplingen till fildelning är lite luddigare (STIM:s intäkter från medieföretag, kassettersättning och staten hotas ju knappast av kulturutbytet.) Senare ställde ifrågasatte någon i publiken hur i hela friden det kan gynna kulturproducenterna att upphovsrätten fortsätter gälla i 70 år efter deras död. Då gick anmärkningsvärt nog STIM-representanten i svaromål. Han försvarade de långa skyddstiderna med något slags resonemang om att när ett gammalt verk fortfarande väcker intresse så tyder det på någonting, då borde det väl förtjäna upphovsrättsskydd? Klent. Behöver vi påpeka att även Sokrates fortfarande väcker intresse? Faktum är följande: STIM har stabila intäkter som inte påverkas av ensamrätternas giltighetstid. Deras budget ska (efter avdrag för administration och mer tvivelaktiga verksamheter) delas upp bland rättighetsinnehavarna. Dessa är musikskapare, textförfattare, arvingar och musikförlag. Vad innebär en skyddstid på 70 år efter upphovsmannens död? Att en större del av "ersättningskakan" betalas ut till andra än upphovsmannen själv. Vad skulle en skyddstid på, låt oss säga, 0 år efter döden innebära? Enkel matematik: Musikskapare av kött och blod skulle få mer pengar. Ändå argumenterar STIM för långa skyddstider, och protesterar inte när IFPI vill förlänga tiden ytterligare. Naturligtvis är detta för att de sitter på dubbla stolar: STIM försöker representera alla slags rättighetsinnehavare, kreativa som icke-kreativa. Men när de uttalar sig offentligt gör de det i namn av oss, den stora massan anslutna musiker, som för övrigt helt saknar inflytande i organisationen. Demokratisera skiten eller dra in statsstödet!

7 Comments:

Anonymous Lina said...

Vet inte om det här hör hit, och jag vill inte vara petig, men appropå att du är musiker, finns det nått skäl till att det inte går att hitta några av Vox Vulgaris låtar på nätet? Jag har letat men inte hittat en enda.
Jag lider inte av det, eftersom jag har er skiva sen flera år, jag blev bara en smula förvånad.

4/15/2005 10:27:00 em  
Blogger agaton said...

Jag tycker det var intressant, men skriv det gärna lite mer kortfattat nästa gång.. Du får gärna länka till min blogg också!.. Så länkar jag nog till din..

4/16/2005 12:38:00 fm  
Blogger rasmus said...

Lina: Skäl? Nja, inte mer än ett domännamn som strulat lite och som ingen fixat (än). Så nä, den skivan finns inte på www. Men allt finns på internet och www-servar är ju inte i närheten så effektiva som P2P för att sprida musik. Skivan har tidigare legat seedad på The Pirate Bay, om torrenten har dött skulle det vara utmärkt om någon ville seeda på nytt. Bör gå att hitta på en del DC-hubbar också, för övrigt.

Agaton: Du tycker att jag borde skriva mer kortfattat. Jaha. Det tänker jag inte göra. Här skriver jag precis så kort eller långt som jag känner för, teckenbegränsningar har jag så det räcker av i förvärvsarbetessammanhang. Om någon inte är nöjd, går det bra att skriva kortare själv. Det kanske du förresten har gjort i din blogg du vill att jag ska länka, dessvärre har du inte angett någon URL...

4/16/2005 04:05:00 fm  
Anonymous Lina said...

Tack! Då får jag se till att seeda upp den, för den är helt klart värd att sprida.
För att gå ännu mer från ämnet, var spelar ni här näst? Kommer ni till Medeltidsveckan i år?

4/16/2005 08:13:00 em  
Anonymous Pezzen said...

Som alltid mycket intressant läsning, men en lite kommentar bara, är det inte copyswede som administrerar kassettersättningen och inte STIM?

4/18/2005 03:12:00 fm  
Blogger catxk said...

Skivbolagens satsningar (uppköp?) av artister är investeringar, de betalar i förskott för en artist de hoppas kommer ge god avkastning. Låt då säga att upphovsrätten slutar gälla direkt efter artistens död, då skulle skivbolagens avkastning gå upp i rök så snart artisten coola vilket skulle innebära att skivbolagen skulle sluta (eller i alla fall inte börja) suga upp artister som ligger i riskzonen för snar död, typ gammlingar eller rockartister :)

Poängen är alltså att systemet med denna form av förlängd upphovsrätt bidrar till jämställdhet eftersom skivbolagen i lugn och ro även kan satsa på till exempel äldre artister utan att riskera avkastningen till högre makter.

Naturligtvis existerar denna effekt endast i den modell skivbolagen klammrar sig fast vid idag, vilket lätt kan rasera hela resonemanget. Men så länge modellen finns, är inte den förlängda upphovsrätten berättigad?

Med andra ord: Bör inte all energi läggas på att förändra modellen istället för att ta bort upphovsrättsförlägningen?

4/18/2005 12:29:00 em  
Anonymous Blippe said...

Jasså, det är på grund av de sjuttio åren som det finns så många äldre nya artister gör skivdebuter som till exempel...

öh...

hmmm...

Ja, vilka då?

5/13/2005 02:54:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home