söndag, maj 29, 2005

Deleuze

Teoribloggaren Skensats har även en wiki med digitaliserade/piratade texter ur olika tidskrifter. På den läggs nu ut en hel massa texter av och kring Gilles Deleuze, framför allt ur förra årets temanummer av tidskriften Glänta. Ett guldkorn är (den relativt lättillgängliga) texten Samtalet, liksom Deleuze' lilla stycke om Spinoza, etiken och medvetandet. På wikin hittas också ett par texter av Sven-Olof Wallenstein. En om "frågans form", som utifrån Deleuze, Nietzsche och Heidegger diskuterar bilden av tänkandet. Fragment:

försök inte göra poänger eller "komma till punkt", säger Deleuze ofta, försök följa linjer, tillblivelser, mutationer (...) I Qu'est-ce que la philosophie? försöker Deleuze och Guattari bestämma filosofins uppgift genom att skilja den från tre rivaler. Tänkandet, hävdar de, är inte en kontemplation av färdiga former eller idéer (som i den platonska traditionen), det är inte en re­flektion över en erfarenhet som redan är given på andra fält (vetenskap, matematik, konst), inte heller har det att göra med kommunikation eller dess grund­valar (som hos Habermas, där utbildandet av regler för diskussion och kommunikation antas garantera en rationell konsensus). (...) Filosofi, hävdar Deleuze och Guattari, ska förstås som konsten att skapa begrepp
Wallenstein skriver också om Foucault, Agamben och begreppet biopolitik, och även här lyckas han med stor skärpa tydliggöra tänkandets gemensamma grunder, skiljelinjer och relevanta frågeställningar. Och han nämner hur Foucaults "höga värdering av den liberala traditionens förmåga till självproblematisering", som framkommer i nyutgivna föreläsningar från slutet av 1970-talet, inte stämmer med bilden hos "dem som lärt sig förkasta honom som en onyanserad och anti-liberal motståndare till de moderna samhällenas rationalitetsprocedurer." Mer Deleuze på Copyriot:

1 Comments:

Blogger skensats said...

Trevligt att mina digitaliseringar uppskattas. Din diagnostisering av mig som "teoribloggare" provocerade mig till att bredda bloggen.

5/29/2005 04:49:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home