tisdag, maj 24, 2005

Larm om "datorberoende" – ett säljande koncept

Unga människor gillar datorer. De är jättefarliga, som knark typ. Känns resonemanget igen? Aftonbladets Camilla Norström spar inte på krutet i tidningens nya artikelserie:

Internetanvändandet blir sjukligt när det skiljs från verkliga livet. (...) Tusentals föräldrar vet redan. De ser sina barn förlora hela ungdomen på nätet.
Bondfångarpsykologen Owe Sandberg spär på med skräckformuleringar om "ungarna som försvunnit ut i cyberrymden". Oj oj oj. Men vänta lite. Vad är det som Aftonbladets larm-artikel handlar om egentligen? Underrubriken säger 20000 ungdomar är fast i datorspelen, medan ingressens första mening istället pratar om att lika många är "internetberoende, enligt en studie från Umeå universitet". Glidningen från "datorspelande är farligt" till "internet är farligt" är, som vi tidigare konstaterat, en del av strategin för lobbygruppen Fair Play. Det är deras "expert" Owe Sandberg som slår an tonen för Aftonbladets artikelserie. Att sitta mer än tre timmar framför datorn per dag, vilket hälften av högstadiekillarna uppges göra (tur att de inte har undersökt anställda på kvällstidningar!), beskrivs som något suspekt, en riskzon. "Expert" nummer två är Thomas Nilsson, VD för det privata företaget Spelinstitutet. Dessa har av allt att döma märkt att man kan vidga sin marknad för kurser och behandlingar genom att likställa flitigt användande av datorer med maniskt casino-spelande om pengar. Och den ospecificerade studien från Umeå universitet, som Aftonbladet hänvisar till? Den visar sig vara ett 20 poängs examensarbete i beteendevetenskap som lades fram för ett år sedan av Mikael G Edin – skrivet på uppdrag av just företaget Spelinstitutet. Författaren hänvisar till just en skrift av Thomas Nilsson (utgiven av bejerotistiska RNS) som – i sig helt korrekt – hävdar att alla tänkbara mänskliga aktiviteter från motion till TV kan bli beroenden. Men nu talar vi om människor som menar att "beroenden" av saker man trivs med är något förkastligt, något som står i absolut motsats till det verkliga livet. Egentligen kan man tycka att blotta användandet av det semireligiösa uttrycket "det verkliga livet" borde göra en uppsats vetenskapligt diskvalificerad. I varje fall när dess användare undviker att tala klartext om vad som menas, utan bara förutsätter att kontakt med andra människor inte är "verklig" om den sker via vissa typer av tekniska hjälpmedel. Mikael Edin skriver i uppsatsen:
Fortfarande finns det ingen officiell psykologisk eller psykiatrisk diagnos av Internetberoende. (...) Ett Internetberoende börjar troligen rätt harmlöst, och är likt andra beroenden en njutningsfull sysselsättning, men leder sedan till ett beteende som i sina starkaste uttryck blir livet självt. Det tar mark i ett beroende och blir källan till identitet och livsmening, och som sådan oumbärlig. (...) Syftet med studien är att med hjälp av enkätstudien avgöra om det finns ungdomar som är i riskzonen (...) Hypotesen är att Internetberoende är ett nytt folkhälsoproblem bland ungdomar.
Om alla skor skulle försvinna skulle vi få allvarliga problem med det "skoberoende" som mänskligheten lagt sig till med. Om vi som art inte hade gjort oss beroende av att ha saker på fötterna skulle vi ha klarat oss bättre i ett sådant läge. Vore inte det "naturligare"? Vore det bättre? Det menar nog inte Mikael Edin. Däremot hör "cyberrelationer" till de något nyare fenomen som det tydligen är skadligt att inte vilja vara utan. Föga förvånande bekräftar examensarbetet, tack vare "verkligt liv"-metafysiken, sin hypotes om att datorer är farliga:
I dagens högteknologiska samhälle måste ickekemiska beroenden tas på fullaste allvar. Vi kan inte längre blunda för att man kan utveckla ett skadligt beroende av Internet och i synnerhet utvecklande av datorspelberoenden och cyberrelationsberoende (...) Vad händer då om man istället för att ägna tid åt skola, utveckla vår fysik och skapa vänner – fysiska, levande vänner av kött och blod – som kanske blir de barndomskamrater man kommer att hålla av resten av livet. Vad händer om allt detta försakas till förmån till att sitta framför datorn timmar i streck, spelar våldsamma datorspel, chattar med virtuella kompisar där identiteten är dold bakom en skärm? (...) Musklerna förslappas, man isolerar sig och får färre verkliga kontakter.
Aftonbladets artikelserie fortsätter på tisdagen. Kommer deras kriminalreporter Camilla Norström att även tala med röster som inte delar datormotståndarnas fundamentalistiska syn på vad som är "verkligt liv"? Sannolikt inte – myndiga "experter" som varnar för att barnen hotas av nya medier är ett beprövat och säljande koncept. För Aftonbladet – men särskilt för företag som Spelinstitutet.

17 Comments:

Anonymous Meyer said...

Lysande skrivet!

5/24/2005 12:34:00 fm  
Anonymous Henrik Ström said...

Jag kan inte annat än att hålla med. Men som vi vet, allting går att sälja med mördande reklam. "En smula olyckligt" dock att företaget kan köpa plats på Aftonbladets nyhetssidor.

Trots att Mikael G Edit verkar producera en Spelinstitut-studie kan man tydligt skönja att han inte tycker det vara ett stort problem. De flesta är ju inte enligt honom mer än i farozonen för ett "beroende", vad nu det är.

Att han sedan blandar äpplen och potatis när han ur sin enkätfråga "Hur ofta använder du datorn i hemmet" läser in slösurfande eller datorspelande. Vad han verkar glömma är t ex skolarbeten o dyl.

Jaja...vi får väl ta det för vad det är, en modern marknadsföring, och hoppas att inte alltför många föräldrar sättaer hänglås på datorn. ;)

5/24/2005 12:40:00 fm  
Anonymous Peppelorum said...

Efter att ha skummat igenom litteraturförteckningen och hittat Skinner (den gamle välkände och ack så kapade behavioristen) så fick jag lov att läsa vidare.

På sidan 9 i uppsatsen så tas Skinner upp.
Skinner (1966) menar att alla har ett
grundläggande behov av inlärning, lyckas och kontrollera omgivningen, och
självkänslan som ökar när man lyckas. Skinners (1966) ”Operant theory” tillägger att inlärning är som mest kraftfullt när små delar av uppgifter snabbt klaras av. Datorer är generellt beroendeframkallande och i synnerhet datorspel eftersom de gör allt detta
– spel byggs så de ska vara tillräckligt lätta för att ofta skapa belöning, men samtidigt tillräckligt svåra för de ska vara utmanande - och man belönas hela tiden av spelet eller programmet när man gör något på rätt sätt (Ingvar, 2004).


Skönt att dra in gammal hederlig behaviorism i det hela, denna gren av vetenskapssyn blev dödad i och med Chomskys attack 1959. Tycker även att det dras lite väl snabba slutsatser/upptäckter typ "Datorer är generellt beroendeframkallande", hur han kommit fram till just detta undrar jag.

Någon som vilken nivå detta är skrivet på? Inte A-nivå hoppas jag.

5/24/2005 08:06:00 fm  
Anonymous Peppelorum said...

Riktigt bra skrivet förresten=)

5/24/2005 08:11:00 fm  
Anonymous Anonym said...

De där text-passagerna låter som något en gymnasist kan ha skrivit i sitt Specialarbete. Tala om oerhört otydliga formuleringar!
Vilket vansinne om han fick sitt examensarbete godkänt.

~Ludwig Tr.

5/24/2005 10:32:00 fm  
Anonymous wend said...

Haha, jadu. Det här var ju en soppa av moralpanik och instituinaliserat tyckande. Sen är det väl lite taskigt att kritisera studentuppsatser så hårt (ens egna är väl inte så lysande alltid), men vad ska man göra när de ger tidningsrubriker? Dessutom känns det alltid lite pinsamt när uppsatser skrivs för en speciell intresseorganisation där resultaten i princip är klara innan man gjort studien...

Intressant att notera (kanske) är att jag under mina egna psykologistudier intresserat mig i viss mån för datorrelationer, och föreställningen med något specifikt "datorberoende" som exiterar (i någon annan mån än att man kan låta vilket annat intresse som helst få skadliga konsekvenser på ens tillvaro) låter rätt drastisk. Givetvis kan datorer precis som många andra saker ge utlopp för och förstärka redan existerande psykisk ohälsa, men att de skulle ge upphov till den?

Det finns även forskning som talar om precis motsatsen - att människor som lider av ångest eller psykisk ohälsa kan utnyttja internetrelationer för att i någon mån utöva "sjävterapi". Här brukar man lyfta ett begrepp från Carl Rogers - "true self". Med detta menar man att när vi möter människor i vår vardag beter vi oss efter förväntningar i omgivningen och anpassar vår person efter situationen.

För många kan sådana anpassningar vara stora och ens faktiska person därmed skilja sig från den man vill vara och känner att man är egentligen (true self). Här kan saker som internetrelationer hjälpa människor att öva på att utveckla sådana individuella personlighetsdrag efter egna villkor och ev. lägga grunden till en bättre tillvaro med mindre psykisk stress. Sådana positiva effekter kan säkerligen väga upp det hemska "datorberoende" man pratar om imho, men man ska nog tillhöra rätt generation för att förstå sådant.

Nämns bl.a. i min taffliga c-uppsats: http://www.psychology.su.se/psychlib/gu/c1332.pdf

5/24/2005 11:14:00 fm  
Blogger Björn Hallberg said...

Håller med om vad ni har sagt här. Vet inte vad som är värst i sammanhanget. Att studenter skriver specialbeställda uppsatser är dock aldrig accepterbart, speciellt inte inom beteendevetenskap. Det borde studenten i fråga fått en reprimand för och sedan tvingats skriva om arbetet. Punkt. Men kapitalismen har segrat även här.

Vill man så kan man förflytta sig till andra sidan Atlanten, där det mesta av denna forskning iaf traditionellt har pågått. Där är det som vi alla vet inte bara beroende man blir utan kriminell och våldsverkare. Jämför exempelvis "Washington-snipern" (vad-han-nu-hette) när media och viss typ av forskare i rubrikerna blåste upp att denne tyckte om att spela HALO och betydligt längre ned, om än alls, tillade att han också var veteran från gulfkriget. Men oj, sånt får man ju inte påstå, det vore ju att erkänna att samhället förstör sina egna medborgare. Och det är givetvis samma sak här. Foucault skulle nog ha raljerat över hur samhället med denna propaganda döljer sitt eget misslyckande och istället försöker lyfta fram individens skuld till varje pris. Styra perceptionen, legitimisera bestraffning och status quo, det är det moderna samhällets viktigaste uppgift.

5/24/2005 03:42:00 em  
Blogger Justitia said...

Copyriot visar ännu en gång upp en artikel i världsklass ..

Snyggt skrivet !

5/24/2005 09:36:00 em  
Blogger Fredag said...

Rasmus han kan han.

För att återknyta till ämnet; dagens uppblåsta reportage i Aftonbladet är, i grund och botten, bara ytterligare ett bevis på kvällstidningarnas moras. Frågan är vem som står upp för måttlighetens dygder när ämnet inte innefattar piratkopiering eller s.k. "datorberoende". De senare har ju rättfärdiga försvarare i Rasmus, Piratbyrån och vi som kommenterar på bloggar och i olika fora.

5/24/2005 11:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

Copyriot! Mycket bra artikel.

5/25/2005 11:55:00 fm  
Anonymous Björn Fällbom said...

Om du sitter vid datorn 5 timmar om dagen är du beroende, spelar du schack 5 timmar om dagen är du ett geni...

Am i the only one who fail to see the diffrence?

5/26/2005 12:18:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Kan se kvällspressens rubriker framför mig "De nya cyberknarkarna."

5/26/2005 10:41:00 fm  
Anonymous Peppelorum said...

Lilla aktuellt spinner vidare på det hela...

Fler och fler blir beroende av att sitta framför datorn, och oftast är det spelen över internet som får dig att fastna. I höst startar Sveriges första behandlingshem för ungdomar som blivit datorberoende - och det kan behövas. Enligt en ny undersökning från Umeå universitet är över 20 000 barn i Sverige datormissbrukare.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=26537&a=396465

5/26/2005 10:31:00 em  
Blogger rasmus said...

"Ny undersökning"! Nja, en ett år gammal studentuppsats, beställd av ett företag och vetenskapligt undermålig.

Pinsamt, SVT!
Lilla Aktuellt gör bort sig igen!

5/27/2005 12:41:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Bra och upprörande artikel!

Ganska oroväckande att Lilla Aktuellt fortsätter predika utan grund.

5/27/2005 03:04:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tja jag håller för närvarande på med en uppsats i skolan som handlar om tv-spelsberoende.

Om nån har en bra referens jag kan använda mig av vore det schysst om ni kunde tipsa mig om den!

2/27/2006 08:37:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hej. jag är en kille på 17 år som många skulle kalla "datorberoende" så jag har bestämt mig för att försöka få tag på lite mer information och göra ett skola arbet om just "datorberoende"

Skulle uppskatta om någon har någon bra länk eller ett text stycke. Jag tycker inte jag komer någonstans för vart man än läser så har alla olika uppfattningar.

Om du har en länk eller bara ett text stycke så skulle jag uppskatta det otroligt mycket om du skule vilja skicka det till min mail : Daemon_Tim@hotmail.com MVH Tim Freijs

1/25/2007 05:53:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home