söndag, oktober 16, 2005

Avslutningsord från en piratbio

Biograferna dräneras på besökare. Det går inte att bara skylla på piratkopieringen, men onekligen har den medietekniska utvecklingen förändrat förutsättningarna för film på bio, och tillfört konkurrens från interaktiva alternativ som datorspel. Saken är naturligtvis inte att biografer som institution kommer att försvinna, däremot kanske tvingas ändra inriktning. Tillför verkligen Heron City en upplevelse utöver själva filmen som gör att de kan stå sig gentemot det digitala, eller är det snarare helt andra former av biografer som kan växa fram i anslutning till fildelningskulturen?

För drygt ett år sedan skrev Copyriot om de då nystartade projektet Pirate Cinema Berlin, som ordnade filmkvällar under villkoren Free entry, cheap drinks, bring a blank cd. I anslutning till sin avslutningskväll passar Berlins piratbio nu på att dela med sig av de idéer som legat till grund för projektet. Många ekon från de bägge teoriremixerna Upphovsrättssamhället och Konstverket i den digitala reproduktionens tidsålder. Så ... ta parollerna med en nypa sauerkraut.
Här en slarvöversättning från tyskan:

Svaret på frågan "Vad är Pirate Cinema?" har vi ända tills idag varit er skyldiga. Så för att äntligen ge det: Pirate Cinema är en uppsättning påståenden. Närmare bestämt – för att ta några exempel i relativt godtycklig ordning:
 • att fildelning är en av de sociala rörelser i nutiden som är allra minst utsiktslös, regressiv eller rastlöst uppgående i sin egen bild
 • att fildelningsnätverken på senare år har blivit till det största, bästa och enklast tillgängliga filmarkivet i mänsklighetens historia
 • att det intressantaste vad gäller bio för tillfället inte är någon regissör, ingen skola och ingen genre, utan piratkopieringen, alltså tekniskt och socialt framsteg
 • att bion inte bara är slut som konst, utan också som fysisk lokal, så länge den tror att piratkopiering och fildelning låter sig bekämpas eller ignoreras
 • att fildelningsnätverkens löfte inte bara ligger i distributionen, utan även och framför allt i produktionen och reproduktionen av data
 • att den enda och sista missionen för filmindustrin är det utsiktslösa försöket att sätta informationsteorins grundläggande lagar ur spel
 • att ett av de största hoten mot kulturproduktionen idag är det av polis och kulturindustri bedrivna avskaffandet av universaldatorn
 • att det finns en självklar rätt att kopiera och bli kopierad, som varje upphovsrätt sätter ur spel och som var och en kan åberopa sig på
 • att copyright inte är en fråga om lagstiftning utan om rättsskipning, och att det därvid inte handlar om principer utan om framställning av rättsfall
 • att man med tanke på den gällande upphovsrättslagen – dödsåret plus 70 – inte kan önska upphovsmän något annat än deras snarast möjliga död
 • att "intellektuell egendom" som koncept är en ontologisk skymf och som program är en krigsförklaring mot människors självbestämmande liv
 • att kriget mot piratkopieringen, likt det mot drogerna eller mot terrorn, inte förs för att vinnas utan enbart för att föras
 • att den digitala reproducerbarheten, likt den mekaniska, frambringar idéer som är användbara för kommunismen och obrukbara för fascismen
 • att politik först påbörjas i det moment då arbete och gränser avskaffas, vid sidan av såväl materiell som "intellektuell" egendom till produktionsmedel
 • att upphovsrättskritiken inte får trötta ut sig på att kritisera copyright, utan måste innesluta hyllandet och firandet av upphovsrättens kringgående
 • att arkiv inte är någon privatangelägenhet, utan måste göras offentliga och därmed produktiva – och även spridda och återspeglade i massiv skala
 • att fysiska lokaler saknar digitala fenomen som kan beblanda sig med analoga, vilket vidare innebär att allting talar för drivandet av barer
 • att utrymmet för illegala och samtidigt icke-paranoida tillställningar är större än vad som oftast antas, dock måste de alltid först konkret framställas
 • att det finns produktionsformer där man inte först måste fråga om lov hos Arbetarskyddsstyrelsen, STIM eller statens kulturråd
 • att två eller tre formella inskränkningar (bara nedladdade filmer, vilka besökarna alltid erbjuds att ta med sig hem, och inget dåligt program) fungerar som fullständigt tillräcklig grundidé
 • att det som saknas i Berlin och annorstädes inte är illegala biografer, utan illegala biografer som skiljer sig från de legala i form eller innehåll
 • att det också i de mest flyktiga medier (i detta fall: spamposter med reklam för tillställningarna) är möjligt att etablera ett samtal kring bio och piratkopiering som får följdverkningar
 • att Berlin-Mitte än idag är en bra plats för att driva fysiska lokaler som varken hör till gastronomins eller turismens område
Svaret på frågan "Varför lägger Pirate Cinema ned?" har därmed uttalats: Nämligen inte bara, vilket är en relativt profan anledning, att vår biograf under den kommande vintern varken hade blivit tillräckligt billig eller varm för att kunna användas som bio, utan framför allt därför att vi efter mer än 60 filmvisningar tillfredsställande har kunnat bevisa de ovan nämnda påståendena – med undantag för det sista, som vi betraktar som vederlagt. Alltså kan vi upphöra. Upphöra betyder naturligtvis att verka vidare, vid en annan tidpunkt, en annan plats eller en annan form, som film, webbsajt, tidskrift – eller åter som biograf. Angående dessa saker tänker vi under den närmsta tiden gärna föra en rad av samtal.
För att få en uppfattning om vad piratbion bestått i, kolla in listan över alla arrangerade visningar. I skrivande stund verkar dock servern för Pirate Cinema och Bootlab pendla lite mellan uppe och nere, så sidorna är inte alltid tillgängliga.
                   o__o
                   /::\__

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag skulle knappast kalla Heron City för ett lyckat koncept, allt det gör är att locka till sig skränande och bråkande ungdommar till filmerna som förstör hela bioupplevelsen.

Så låt oss lista fördelar bio vs hemmabio:

bio
Större bild

hemmabio
bättre ljud (antingen är det för lågt eller för högt på bio).
filmen går när _jag_ vill.
biligare godis och läsk.
inga störande moment.
ingen reklam.
möjlighet till kisspaus utan att missa något.
bättre utbud av filmer.
billigare filmer (även om man är laglig).

så, varför ska man gå på bio?

10/18/2005 08:59:00 fm  
Anonymous Anonym said...

kunde inte sagt det bättre

11/13/2005 02:11:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Större bild som man sitter längre i från är inte självklart bättre än en mindre bild som man sitter nära.

EN riktig fördel med bio är att man är i ett större rum och kan gå med många kompisar... Fast då blir det ju å andra sidan, totalt sett, tokdyrt.

4/20/2006 05:12:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home