söndag, oktober 23, 2005

Italienska internetkaféer tvingas registrera kunder

Något försenat har det nu uppmärksammats i omvärlden att Italien har stiftat nya antiterroristlagar som tvingar internetcaféer att registrera identiteten på sina besökare och kontinuerligt överlämna listor över vem som besökt vilka sidor till polisen. Enligt The Guardians korrespondent planeras liknande lagstiftning i Frankrike. Vi kan räkna med att upphovsrättsindustrin drömmer om ändamålsglidning. Nicklas Lundblad jämför Italien med Kina och frågar sig om Berlusconi även tänker sig att man ska identifiera var och en som internettar via öppna trådlösa nät. (Sådana bjuds det på i centrala Rom.) Och ska caféer som erbjuder trådlösa accesspunkter nu räknas som internetcaféer och avkrävas licens? Projektet att göra varje internetuppkopplad dator knutet till en fysisk person är dömt att misslyckas. Därför hjälps terroristjakten föga av sådana här regler, och inte heller piratjägarna kommer att kunna övervinna nätets anonymitet. Men för att inte lagstiftning som denna ska sprida sig, och tvinga in caféer och internetleverantörer i en polisroll, är det som krävs nog en anonymitetsoffensiv. Redan idag erbjuds ju ett flertal slag av internettillgång utan koppling till ens person, men ju större utbredning sådana tjänster får och ju mer pengar de omsätter, desto mindre är risken att staten försvårar eller förbjuder dem. Som jag skrev för en vecka sedan i Svenska Dagbladet (artikeln finns bara som PDF), finns det företag i Sverige som planerar att börja sälja fasta uppkopplingar anonymt, och alltså utan möjlighet att identifiera exempelvis fildelare. Utvecklingen i Italien borde vara en signal till dem att inte vänta med att sätta planerna i verket. Italienarna som har internet i hemmet är dock ganska få, så där har internetcaféer en större betydelse än här. I några städer finns mer offensivt inriktade ställen som kallar sig "Copyriot Café", kopplade till den italienska nätkulturaktivismen. Undrar hur de hanterar bestämmelserna. För sisådär en månad sedan hörde jag i alla fall om att där pågår febrilt tankande och brännande av film via TPB samt kopiering av läromedel. Uppdatering: Samtidigt skriver New York Times om hur FCC försöker tvinga universitet, städer som Philadephia och andra som erbjuder lokal internettillgång att installera svindyra system som ska göra det lättare att avlyssna misstänkt trafik. Dock tyder inget på att man i det amerikanska fallet försöker avskaffa anonymiteten (bara integriteten) – det handlar om avlyssning, inte identifiering. New York University skulle exempelvis behöva installera tusentals nya anläggningar i hundratals byggnader på Manhattan, till en kostnad av åtskilliga miljoner dollar.

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Har du fått ett kafé döpt efter bloggen?!

10/23/2005 12:42:00 em  
Anonymous Anonym said...

Eller har bloggen döpts efter ett internationellt fenomen kanske?

10/24/2005 01:21:00 em  
Blogger rasmus said...

Nja, jag tror att namnet uppkom oberoende av varandra. Att denna blogg fick heta just "copyriot" här var för att förstahandsalternativet var upptaget på blogger, har jag för mig.
Då fanns också redan den från Tyskland drivna domänen www.copyriot.com

10/24/2005 01:40:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home