tisdag, oktober 25, 2005

Konsekvenser av fildelningsdomen i Västerås

Idag har dom B1333-05 i Västerås tingsrätt fått Piratbyran.org att överbelastas och min egen telefon att ringa nästintill oavbrutet. Under eftermiddagen har jag intervjuats av de flesta riksnyhetsmedier angående den första domen mot en fildelare i Sverige. Det finns framför allt två saker att säga:

  1. Straffet blev böter, som väntat. Det innebär, om domen står sig, att en rättegång av det här slaget inte kan och inte får genomföras på nytt. För att polisen ska få begära ut information från en internetleverantör om vem som haft ett visst IP-nummer, krävs nämligen högre straffvärde. Att dela ut en film är alltså, ur juridiskt hänseende, så bagatellartat att det inte ska utredas. Nu invänder visserligen Antipiratbyrån att det inte ska hindra dem.
    – Det normala är att fildelarna lägger ut 10-20 filmer så i fortsättningen tar vi bara med fler filmer när vi gör polisanmälan, säger Henrik Pontén
    Antipiratbyråns strategi att identifiera folk som delar ut många filmer kan visserligen fungera på fildelningsnätverk som Direct Connect. Men på Bittorrent, som idag står för den allra största delen av fildelningstrafiken, blir det svårare. Där går det nämligen inte att se hur många filer en viss användare gör tillgängliga, bara vilka personer som i ett givet ögonblick fildelar en viss fil.
  2. Domstolen valde att förlita sig på en skärmdump som bevisning. Det är allvarligt.
    – Räcker det med att en privatspanare tar en skärmdump och går till polisen med så kommer det att bli väldigt många fällande domar framöver, säger försvarsadvokat Torbjörn Persson.
    Om domen kvarstår innebär det att rättsväsendet ger den privata intresseorganisationen Antipiratbyrån en priviligierad ställning. Inför att målet tas upp i hovrätten, vilket säkerligen kommer att ske, måste fokus sättas på just detta.
Tingsrätten skriver:
Svenska Antipiratbyrån, som företräder målsäganden, har gjort sökningar på nätet efter s.k. fildelare. De har inte vetat vem de sökt efter utan har dokumenterat vad som skett för att senare kunna söka rätt på den person från vars dator nedladdningen ägt rum. Någon anledning för dem att manipulera materialet eller tidpunkten har inte framkommit.
Att det inte är troligt att Antipiratbyrån förfalskat sitt "bevis" borde inte vara ett skäl att godkänna skärmdumpar. Principfrågan gäller att vem som helst kan fabricera dem. Nu var dock inte skärmdumpen helt ensam bevisning, utan tingsrätten hänvisar också till ett omtvistat erkännande i polisförhör. Därför anser de att vad den åtalade Andreas Bawér sade under rättegången "framstår som en efterhandskonstruktion".
Således är enligt tingsrättens mening utrett att en nedladdning av filmen Hip Hip Hora ägt rum den 17 december 2004 från Andreas Bawérs dator
Domstolen hänvisar väldigt flitigt till lagtolkningar signerade den svenska upphovsrättsfundamentalismens grå eminens Henry Olsson, bland annat för att hävda att utdelning på fildelningsnätverk är att klassa som "offentligt framförande". (Kopiering av digitala filer kan däremot "inte vara fråga om vare sig spridning eller visning av verket", enligt tingsrätten.) Värt att notera i domen är också hur tingsrätten beskriver upphovsrättens syfte, i motiveringen av det relativt hårda bötesstraffet. "Man vill skydda en industri, inte skapande per se", skriver Oscar Swartz. Ur domen:
Att göra en film tillgänglig för allmänheten på Internet får stora konsekvenser för filmindustrin. Olagligt material kan på detta sätt spridas snabbt och nå många vilket innebär stora ekonomiska förluster för rättighetsinnehavarna. Detta talar för att man bör se allvarligt på dessa brott.
Aftonbladet, slutligen, lyckas även denna gång få en del om bakfoten. Deras egen "IT-expert Peter Pettersson" ger väldigt förvirrade svar. Han påstår att Antipiratbyrån har "fått tillstånd från Datainspektionen att begära ut listor över internettrafiken". Ren lögn. De får inte och kan inte begära ut någonting, utan får bara lagra IP-nummer vilket liksom inte är värsta grejen. Vidare konstaterar denna Peter Pettersson att kriget mot fildelningen inte kommer kunna vinnas genom åtal, vilket såklart stämmer, och ställer prognosen att rättighetsindustrin
kommer att tvingas satsa på förbättrade kopieringsskydd. I dag finns det egentligen inga kopieringsskydd som hindrar dem som vill fildela. Men sådana, effektiva, skydd ligger ett par år fram i tiden.
Vet Aftonbladets självutnämnda "expert" något som riktiga experter inte vet? För frågar vi de senare är slutsatsen glasklar: digitala kopieringsspärrar fungerar inte. Vad som går att spela upp i en högtalare eller på en skärm går också att kopiera. Det går inte att ändra på – varken nu eller om ett par år – om vi inte förbjuder datorer. Liknande missförstånd görs av rättsinformatikern Daniel Westman, som säkert är en fena på juridik men har sämre koll på hur datorer fungerar. Han konstaterar att skärmdumpar kan manipuleras enkelt, men tror "att bevissäkringen i dessa mål kan förbättras" genom att "utnyttja teknik för tidsmärkning och 'låsning' av digitala dokument". Som om det skulle kunna förvandla bildfiler, föreställande vad som visats på skärmen hos en intresseorganisation, till vattentätt bevismaterial. I morgon onsdag tas ett liknande fall upp i Sollentuna tingsrätt. Copyriot har tidigare skrivit om de tvivelaktiga razziorna som utfördes av den ökände Hans Strindlund. Uppdatering – se även:

45 Comments:

Anonymous A. Anonym said...

Är det någon som har sett till en ocensurerad version av domen ute på nätet?

10/25/2005 05:20:00 em  
Blogger wend said...

Bra nedbrytning av debatten, det där citatet ur domen retade jag mig också på.

Henry Olsson var dock för mig en okänd person innan detta, vilken jag nu ska lägga på minnet efter att på tok för sent ha läst ditt mars-inlägg ;)

10/25/2005 05:21:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bra genomgång Rasmus!

Domen kommer knappast minska fildelningen totalt.

Migrationen från DC till BT kommer nog dock att öka markant. Dessutom lär folk bli mer noga med att förnya sina IP-nr titt som tätt.

10/25/2005 06:11:00 em  
Blogger Johanna Nylander said...

Att antipiratbyrån inte har någon andledning till att förfalska en skärmdump känns mycket tveksamt. Det är ju faktiskt en branchorganisation vars syfte går ut på att stoppa fildelningen, dvs. de skulle tjäna mängder på att fildelare hamnar i fängelse.

Det är ju inte ens något som kräver en större kunskap för att förfalska. Dessutom så var de väl redan behandlade och beskurna?

10/25/2005 06:12:00 em  
Anonymous [BBB]stocken said...

Kan bara hålla med Johanna.

Dessutom så är väl APB mest intresserade av att få ner fildelningen genom att få ett antal fällande domar, ju fler desto bättre. Ur den synvinkeln är det ju inte så viktigt om personen ifråga är skyldig, bara att han blir dömd.

Inte så att jag menar att APB avsiktligt skulle sätta dit oskyldiga, men man anstränger sig nog inte alltför mycket för att vara säkra på att det verkligen är skyldiga personer de försöker sätta dit.

10/25/2005 06:23:00 em  
Anonymous Pelle said...

Anmärkningsvärt hur de accepterar en skärmdump. Om inte skärmdumpen i sig är fel så kan programmet som den visar vara en attrap eller så kan uppkopplingen vara fake etc etc. Allt i en dator är byggd av människan och allt kan ändras av människan. Bara han själv, internetleverantören samt några routrar vet vad som sänds och inte sänds.

Det var i detta målet som domaren i princip var totalt okunnig kring vad ip och dylikt var och alltså i princip oförmögen att förstå problematiken i datorvärlden? Ganska så alarmerande isåfall...

10/25/2005 06:46:00 em  
Anonymous Tomas Rosander said...

"rättsinformatikern Daniel Westman,"

Westman är kopplad till samme Henry Olsson genom bl a Föreningen för Upphovsrätt och tillhör samma särintresse jurister som gör personlig vinning på fler regleringar. Otroligt att media bara anlitar sådana.

Men svenska tryckmedia ägs i nästan-duopol av Bonniers (som äger SF, TV4 mm) och Schibstedt (TV4 mm). Det är klart att deras journalister kommer att vara partiska för hårdare kopieringsmonopol.


"digitala kopieringsspärrar fungerar inte. Vad som går att spela upp i en högtalare eller på en skärm går också att kopiera."

Rasmus, här är du tyvärr totalt ute och cyklar.

Kopiering går att stoppa tekniskt, det är en resursfråga. DRM är den oavgjort största faran i kommande informationssammanhang.

De "experter" du citerar har fel. Deras citat är flera år gamla. Ta t ex Jobs som du hänvisar till - han har efter det infört just ett DRM-system!

Det är helt fel att alla digitala skydd går att knäcka, det har blivit mycket svårare och flera av de senaste har ingen lyckets med.

Med framtidens totalitära DRM som sitter i hela hårdvarukedjan kan det mycket väl vara kört. Dessutom är det olagligt under hårda straff att ens försöka.

Det är också fel att det alltid går att kopiera om det går att se eller höra. Det som spelar roll är digitala kopior. Att hålla på med mikrofoner, att CAM:a sin egen skärm osv, är alldeles för krångligt och dyrt. Dessutom går det att hindra det med, oavsett vad du säger. DVD går inte att spela in på VHS. En DRM-skärm kan alltid sända en speciell signal när DRM-content visas så att en DRM-kamera bara tar upp svart.

Möjligtvis kan mindre, mycket dedikerade och insatta grupper orka framställa dåliga kopior för eget bruk.

Men fördelarna med kopiering kommer
inte av att någon liten scen-elit pular ensamma i en källare utan av att alla kopierar.

DRM-system gör det möjligt att skapa olika grupper av människor där vissa får ta del av information medan andra inte ens vet vad de kan fråga efter. De kan lätt kopplas till politisk åsikt, religion, nationalitet eller vad som helst.

Enda sättet att hindra ett totalitärt DRM-samhälle, vilket vi tyvärr är på väg in i ganska snabbt (nästa generations skärmar, moderkort och Blueray-spelare har sammanlänkad DRM för första gången) är genom att skapa opinion. Den barnsliga anarkist-attityd du sprider är farlig därför den leder till att folk struntar i att engagera sig.

10/25/2005 07:05:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hur olagligt vore det att fabricera en skärmdump och åtala till exempel antipiratbyrån eller Henrik Pontén för att sprida en film, helst då så att det blir lite skön media kring det, typ "antipiratbyrån sprider copyrightskyddad bajssexfilm"

10/25/2005 07:06:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bra analys som vanligt! =)

Jag tänkte bara inflika en kommentar gällande oknäckbara kopieringsskydd som en kille skrev om tidigare.
Alla kopieringsskydd som skapats fram till dags datum har kunnat knäckas så varför skulle detta vara en omöjlighet i framtiden.
Även om företagen så skulle börja med att kryptera alla filer så skulle det snart spridas krypteringsnycklar på internet som låste upp filerna igen. Det finns alltid femtekolonnare på företag, folk som läcker information, bakdörrar till information, som sedan läcker ut informationen till scenen och cyberrymden. Var så säkra!
Nä, jag tycker att Henrik Fjärtén och andra mongos ska ge fan i att slåss mot vinden och en kultur som de aldrig kommer att förstå.

10/25/2005 07:32:00 em  
Anonymous Anonym said...

Finns ingen DVD film jag inte kan spela in på VHS, eller datorn heller för den delen. Har en gammal gammal video som skiter i macrovision vhs skydden osv..

Samma sak gäller ljud, allt du kan lyssna på kan du plugga in i linein på dator eller gammal kasettbandspelare eller vad tusan du vill. För cd skivan dvd filmen jag köper måste gå att visas på en tv eller spelas i en cdspelare. Och finns där bara en t.ex utgåg för hörlurar kan man plugga in den vart som helst. Det går ej att förhindra... det är bara att sörja...

10/25/2005 07:43:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag tycker det är skrämmande att vem som helst kan bli spårad av någon "intresseorganisation" utan att för den delen kanske göra något fel. Det har ju visat sig att vi inte är så anonyma som vi tror och jag undrar vad alla som är ute och surfar, laddar ner mm. har för rättigheter egentligen? Ska man börja kryptera allt man gör för att känna sig trygg?

10/25/2005 07:55:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag undrar om de följer alla regler för PUL.
I så fall har man rätt att två gånger per år begära utskrifter om man finns med i deras register...

kan vara intressant att följa upp

10/25/2005 08:00:00 em  
Anonymous Anonym said...

Med framtidens totalitära DRM som sitter i hela hårdvarukedjan kan det mycket väl vara kört. Dessutom är det olagligt under hårda straff att ens försöka.

Och en kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Även om nu musik/filmbranschen lyckas klänga sig kvar på detta totalitära sätt så krävs det bara att en länk i kedjan kan hackas/utnyttjas på annat sätt än tänkt, för att allt ska vara som nu. Har man då fått sitt kundunderlag att investera i specifik hårdvara för att klara detta system så blir det inte så roligt att förklara att det är dags att byta ut hela hårdvaruparken igen för System2.0.

Jag tvivlar inte på att dessa hårdvarukedjor är nödvändiga inom några år för att kunna köpa den senaste storfilmen på dvd eller veckans trackshit på sacd. Men att tvinga sina kunder att använda specifik hårdvara är en riskfylld väg att vandra.

Vad det gäller den "barnsliga" anarkismen så är ju problemet att motsatsen, det perfekta totalitära samhället, är väldigt instabilt och självmant strävar efter en lägre nivå av ordning. Jag sitter gärna på stjärten oengagerad och laddar ner den bästa musiken från närmsta mp3label. Marsen Jules på autoplate är ett perfekt exempel på musik att invänta anarkismen till. http://www.thinner.cc/releases.php?r=apl023

10/25/2005 08:06:00 em  
Blogger jinge said...

Någon som kallar sih Kristoffer skrev en kommentar på min blogg:

Donera en slant som går till att betala den dömda 28-åringens Böter!

http://xxxxxxxxxx.se/vstp2p/


Länken går till en illa stavad sida där man via mobiltelefon kan skänka en slant till den dömde i Västerås.

Men jag tycker att det lika gärna kan vara ett bedrägeriförsök..

Är det ngn som sett ngt liknande??

10/25/2005 08:07:00 em  
Anonymous Anonym said...

Kan inte copyriot eller piratbyrån starta en seriös och pålitlig insamling som man vet går till rätt person? Jag känner att jag vill hjälpa den här killen...

10/25/2005 08:25:00 em  
Anonymous Anonym said...

Varför inte kontakta hans advokat och låta insamlingen gå via honom ? Det torde borga för att allt går rätt till dvs pengarna kommer honom till godo...

10/25/2005 08:34:00 em  
Anonymous Anonym said...

En sak jag reagerade på var resonemanget om huruvida det var ett privat eller offentligt framförande:

"Här gör tingsrätten den bedömningen att oavsett om det krävts lösenord eller ställts andra krav för att få tillgång till den aktuella hubben så har vem som helst som uppfyllt kraven kunnat ansluta sig, vilket företrädare för målsäganden de facto gjort"

Så att Piratbyrån har tagit sig in på hubben tas som intäkt för att det var frågan om ett offentligt framförande. Men tänk om de faktiskt bröt sig in och fick del av något som endast var avsett för en begränsad krets.

10/25/2005 09:02:00 em  
Anonymous Anonym said...

... jag menade förstås Antipiratbyrån och inget annat

10/25/2005 09:05:00 em  
Blogger jinge said...

Jag bloggade om detta nu så att intresserade kan få ta del av texten på den skumma (?) hemsidan..

http://www.jinge.se/index.php/allmnt/ar-detta-ett-forsok-till-natbedrageri.htm

10/25/2005 09:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

absolut,jag vill bidra med en slant.

strta en seriös insamling nu.

10/25/2005 09:43:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag funderade på det där med kopieringsskydd på dvd osv. Så länge alla bolag satsar på att göra dessa skydden "oknäckbara" så ökar ju bara priserna på median ännu mer, det kommer ju bara leda till mer piratkopiering i slutändan.

10/25/2005 10:12:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hej jag ska upp i Sollentuna tingsrätt imorgon Onsdag och kommer väl få en fet böteslapp
kan ni starta en insamling till mig också?

10/25/2005 10:18:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag skulle tro att om han inte överklagar (vilket det nu verkar som att han gör)så blir det nog lite mer än 16000 att betala. Nu är jag inte säker, men jag har för mig om att det är den "förlorande" sidan som för betala rättegångkostnaderna också (och det lär ju vara en hyffsad summa).

Lilla otekniska mig har även en fråga och det är: Hur pass pålitliga kommer skärmdumpar överhuvudtage att kunnas ses om et par år? Redan nu är det otroligt enkelt att skapa "bevis" (även om jag tycker att bevismaskinen verkar vara lite atni-aliasad) om man lägger ner lite jobb så kan man nu fixa en i stort sett perfekt förfalskning (äldre människor som inte ens vet hur man kör igång datorn kan nog vara lite skeptiska), om ett par år kommer det tvivelsutan ha kommit ut ännu mer sofistikerade program som man kommer at kunna göra ännu bättre förfalskningar med. Nu antar jag att Antipiratbyån inte har någon anledning att ta chansen och fixa en falsk skärmdump men jag tycker endå att det oroande att det verkar gå igenom med en skärmdump som huvudbevis.

10/25/2005 10:33:00 em  
Anonymous Anonym said...

Uhma, det var inte skärmdumpen i sig som spelade roll, utan skärmdumpen i samanhang med hans erkännande om faktorerna Vilken hubb han var på, vilka filmer han laddat ner ...

Dvs en skärmdump som var inlämnad innan han förhördes överstämde med de uppgifter han lämnade under förhöret.

Sen finns det en del frågetecken ... tex varför var det olika tider på när brottet skulle ha begåtts som var problemet ....

10/25/2005 11:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

någon ville ha en skärmdump ang apb och Pontén:) ok här är en:)

http://web.telia.com/~u85322465/apbtankar6ta.png

denna har snurrat på nätet länge nu, jag tänkte ett tag skicka den till Västerås tingsrätt, med det blev aldrig av..

10/25/2005 11:45:00 em  
Blogger Pingo said...

Det är ju faktiskt mycket intressant att tingsrätten väljer att kallad detta för 'offentligt framförande'. Dels tystar det alla som skriver "stöld" (eftersom offentligt framförande inte är stöld) och dels gör det ju AllofMP3.com fullständigt lagligt.

En annan sak som intresserat mig är hur det kan komma sig att en film som skapats med drygt tre miljoner i skattemedel kan anses ägas av ett bolag. VI som betalade skatt under 2003 måste ju anses som medproducenter. Således måste domen rivas upp. Man kan inte dömas för att offentligagöra något man redan äger.

Läs mer:
http://www.pingo.name/blog/

10/26/2005 02:19:00 fm  
Anonymous Anonym said...

När det gäller kopieringsskydd så har man lyckats med att göra flera lyckade till spelföretag. Dessa skydd har skapats genom att lägga ner massor med tid och pengar och hjälp av riktiga hackers. Dessa kommer antagligen inte att knäckas på flera år, då många av de duktigaste crackers har slutat. I vissa fall går det inte ens att få en vettig clonecd.

10/26/2005 10:02:00 fm  
Anonymous Anonym said...

om du då snackar om sådana skydd som starforce så hatas de av alla som köper spelen också, iochmed att om det blir en repa i skivan så kan man kanske inte spela spelet man faktiskt köpt!

10/26/2005 11:43:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"repa i skivan så kan man kanske inte spela spelet man faktiskt köpt!"

En sak som ofta glömms bort i debatten.
Tänk om människor aktivt börjar välja bort material.
Tex dylika spel med kopieringsskydd.
Eller ännu värre.
Man kanske börjar gilla det som produceras "gratis" bättre än det "stora grandiosa" som det penningstinna bolaget producerat och vill att vi skall konsummera för stålar?!
Det är väl därför de har bråttom att vi skall "lära oss" att forstätta att konsummera deras "kultur" innan kreativiteten (kommunismen som den brukar kallas) flödar över och blir av bättre kvalitet (det finns redan idag mycket god kvalitet, men det kanske dröjer innan vi börjar se filmer producerade på detta sätt, men det kommer).

10/26/2005 12:43:00 em  
Anonymous Anonym said...

Man kanske börjar gilla det som produceras "gratis" bättre än det "stora grandiosa" som det penningstinna bolaget producerat och vill att vi skall konsummera för stålar?!

Som tidigare påpekats finns det en uppsjö av netlabels som tillhandahåller musik under mer eller mindre tillåtande licensiering. Se t.ex. http://www.netlabels.org.

Det är varierande kvalitet och ofta med en stor portion experimentlusta men om man gillar elektronisk musik så finns det goda möjligheter att redan nu kan hitta guldkorn som får en att vilja kräkas på senaste madonnalåten av princip.

10/26/2005 01:14:00 em  
Blogger rasmus said...

På tal om netlabels och MP3-bloggar, så är det saker det skrivs om i en del tidigare inlägg:
* Musikalisk epistemologi
* Försommarelektronika
* Illegala ljud
* Last.fm och mixtapes
* iTunes 4.9 och podcasting
* Senvinterelektronika
* Förbud mot nedladdning - hur mycket påverkas musiken?

* http://del.icio.us/copyriot/netlabel

* KopimiPod

10/26/2005 01:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

en sak som jag inte hängde med på är att Bert Karlsson satt i studion och skulle prata om fildelning. Han kan inte ett dugg om datorer eller kan se en framtid i detta med att få/köpa musik på nätet.. Den mannen är inte rätt person att yttra sig. han skulle låta sin mor svälta om han tjänade en krona på det Tyvärr så vågade inte Pontén ställa upp i TV.. Mycket fegt av honom.. :-( Dela som förut ni. Lagen är tandlös.

10/26/2005 02:06:00 em  
Anonymous Anonym said...

Visst är det så med de nya spelen att de förstörs så fort det blir en repa. Lika är det med kopieringsskyddade cds(som t.o.m. inte ens kan fungera i din stereo om du har otur) men har bolagen brytt sig om det?

svaret är nej.

Sen om "gratis" saker, visst kan det vara helt ok med gratis saker, t.ex. OSS. Musik behöver inte kosta så mycket att producera, värre är det med vettiga filmer och spel.

/D

10/26/2005 04:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hur kommer det sig att vi inte sett någon om Sollentuna-målet än? Skulle inte det avgöras idag?

10/26/2005 06:12:00 em  
Anonymous Anonym said...

På Niclas Lundblads blogg finns det ett rätt intressant resonemang om Lagen om elektronisk kommuninkation och när en ISP kan tvingas att lämna ut IP-nummer uppgifter. Abonnemangsuppgifter kan begäras ut ifall det gäller ett brott som kan ge fängelse, men uppgifter rörande ett viss meddelande kräver att det är ett minimistraff på 2 år.
Alltså borde det inte vara tillåtet att fråga vem som hade en viss IP-adress kl xx:xx den 17 december, eftersom förfrågan faktiskt avser en specifik överföring. se http://kommentar.typepad.com/k/2005/03/ngra_tankar_kri.html

Kan ingen, typ Piratbyrån, polisanmäla bredbandsbolaget för detta eventuella lagbrott?

JörgenL

10/27/2005 01:09:00 fm  
Anonymous Anonym said...

säg ngt spel om rls-grupper inte lyckats göra en vettig clone-cd på pga kopieringsskydd.

10/27/2005 08:00:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Rasmus är faktiskt ute och cyklar om DRM, men för att det ska fungera krävs att staten förbjuder datorer som inte följer standarden för Trusted Computing.

Med ett sådant system kan staten lita på medborgarnas datorer. De kan censurera information och skapa en totalitär stat värre än någon Orwell kunde föreställa sig.

Hur övertygar man då medborgarna att rösta om detta? När man väl insett att Trusted Computing en gång för alla sätter stopp för problemet med barnpornografi ligger nog vägen öppen. Njut av de sista åren med hårdvara som inte är underställd staten!

Mer info:
http://www.cl.cam.ac.uk/users/rja14/

10/27/2005 08:22:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Barnpornografiexemplet håller inte.Tänk på alla barnfamiljer med digitalkameror som fotograferar sina nakna barn när de tex badar på stranden eller liknande.
Kan inte det klassas som porr för vissa människor?Hur ska man kunna skilja det från vad gemene man anser vara barnpornografi?
Och om de vill göra en säkerhetskopia, tex bränna bilderna på CD skivor, och ge dem till släkten kan det klassas som distribution av barnpornografi?

Nej jag tror inte det kommer bli möjligt med Trusted Computing pga det finns så många olika scenarion som är helt oskyldiga och som vi gör utan att ens tänka på det i vardagen.

10/27/2005 10:50:00 em  
Anonymous Anonym said...

Trusted Computing är givetvis ingen slutgiltig lösning på problemet med barnpornografi, men det behövs inte för att man ska övertyga väljarna om att införa standarden.

Trusted Computing har fördelen att en domstol kan besluta att en bild ska förstöras eller att alla datorer som har en kopia av bilden rapporterar in.

Nackdelen är att medborgarna helt underställs statens kontroll.

10/28/2005 11:35:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det framgår tydligt av paragraf 61 i domen( se länk) att upphovsrättsskyddet för rörlig bild, gäller svenska fysiska eller juridiska personer, dvs svensk film... jag tror att vi inte kommer se speciellt många fler rättegångar i den här stilen, så många bra svenska filmer finns inte...

10/28/2005 11:28:00 em  
Anonymous Anonym said...

Trevligt att lyssna på SR P1:s bloggkrönika idag vid ca 12:50 där innehållet på den här bloggen lästes upp :)

10/29/2005 02:28:00 em  
Blogger Roben said...

Hur fick APB tag på skärmdumpen?

10/30/2005 01:33:00 em  
Anonymous yopo said...

(pa internetcafe utomlands, ursakta dom forsvunna prickarna!)

Apropa att gora en insamling: varfor inte skapa en gemensam piratbuffert, dit vi alla bidrar med 20 kronor i manaden via autogiro och sedan kan fa ersattning for boter mot en viss sjalvrisk t.ex?

Sharing is caring!

11/01/2005 01:18:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rasmus är faktiskt ute och cyklar om DRM, men för att det ska fungera krävs att staten förbjuder datorer som inte följer standarden för Trusted Computing.

Om då staten kan kontrollera _alla_ datorer, betyder inte det att staten kommer få full insyn i mediebranschernas skumma datorer med skumma loggar om skumma uppgörelser och hindra den där lite hemliga kartellen som generar mer pengar åt storföretagen än all piratkopiering sammanlagt? Vill storföretagen det? Nej. Kan vi lita på att storföretagen alltid kommer att lämna en lucka för piratkopierng? Ja.

Men om ändå detta scenario skulle ske över hela världen så är det ju lägligt att införa global stordatorkommunism, det tycker jag låter mysigt. Då skulle jag slippa att sitta framför den här dumburken och skriva dumma saker bara för att ingen anledning.

11/01/2005 11:06:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hej önskade lite klarhet om:
-ett spel som läggs upp men med tex rippade filmer, är det att betrakta som en kopia av orginalverket?
-Är en film utan eftertexter samma som det kompletta verket?
-En DVD med egna menyer, text och film som skiljer sig (komprimerad inkomlett osv) från den på en utgiven. Var i copyright §:er rör man sig då?

11/08/2005 08:17:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home