fredag, oktober 14, 2005

Konspiracism

I den postmoderna världen växer en ny massreligion fylld av antiglobalisering, nationalism och antisemitism iklädd skiftande politisk färg.
Så rafflande presenteras min artikel om konspirationstänkande i nya Arena ("lite apart, men väldigt underhållande", enligt Promemorian). Texten tar upp de gemensamma nämnare som förbinder vitt skilda varianter på konspirationstänkandet: från ekonomiska doktriner till en utpräglat apokalyptisk metafysik med djupa rötter i Johannes uppenbarelser. Artikeln bygger på en D-uppsats i samtidshistoria jag skrev i våras: Populism och apokalyps – det politiska innehållet i samtida konspirationsteorier [PDF, 50 sidor]. Konspiracism, ett begrepp som används där, ska förstås som en process av sammanlänkning, som gör allt symboliskt, laddar varje till synes oskyldig utsaga med mytiskt djup (Barthes, Mytologier). Grejen med uppsatsen är kanske inte så mycket dess karakteristik av en uppsättning idéer, även om de är talande på flera sätt, utan metodvalet av en diskursanalys i linje med Foucault och Kittler. Alltså studeras textarkiv för att se hur olika texter i samverkan drar upp ramarna för en diskurs, snarare än enskilda texters upphov eller tankarna i upphovsmännens huvud (vilket hermeneutiken försöker blottlägga – bäddat för fiasko när mediet heter internet). På så vis går det att slippa undan den alltför vanliga upptagenheten med att bara lyfta fram det mest "stolliga" i konspirationsteorier och om och om igen vederlägga deras felaktiga faktauppgifter. För dragningskrafterna hos den världsåskådning som ser världshistorien som en demonisk version av Hegels världsande säger ett och annat om den tid vi lever i, exempelvis om begreppet kontrollsamhälle. Ja, om det och annat spekuleras det en hel del mot uppsatsens slut. Jenny Björkman som höll i oppositionen sa att den var "baktung" och därför kanske påminde mer om en sociologiuppsats än om historikers vanliga upplägg. Kan nog stämma.

12 Comments:

Anonymous Anonym said...

Som ett brev på posten:

"De gamla läkemedelsförgiftas"

http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=48

10/14/2005 08:26:00 em  
Anonymous Hjartberg said...


I stället förringas nazismens brott på ett mer utstuderat sätt genom relativisering: konspirationsteorier som gör gällande att frimurare eller redan har tagit livet av miljarder människor genom att medvetet ha skapat aids-epidemin och andra sjukdomar.

Vilket är det försvunna ordet, judar?

10/14/2005 09:34:00 em  
Anonymous Anonym said...

Du missade dock denna sanna men svårhittade konspiration (2 besökare hittills :-):
http://sportoraklet.blogspot.com/2005/10/varfr-svensson-en-teori_12.html

10/14/2005 10:08:00 em  
Blogger rasmus said...

Hjärtberg: "frimurare eller andra" skulle det stå. "Andra" kan då vara Illuminati, "den globala makteliten" eller liknande (som naturligtvis vissa anser vara mer eller mindre detsamma som en judisk världskonspiration).

10/15/2005 05:21:00 em  
Blogger Jonas B said...

Jag hittade ett fel redan på första raden tyvärr. Det är "Änglar och Demoner" som handlar om illuminati och inte "Da Vinci koden". Men jag ser fram emot intressant läsning.

10/15/2005 09:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

värdelös och intetsägande artikel.

10/16/2005 01:19:00 em  
Blogger rasmus said...

Jonas Bergenudd: "Dan Browns konspirationsthrillers om Da Vinci-koden och det hemliga brödraskapet Illuminati", står det. Thrillers i plural alltså: bägge åsyftas, bägges respektive nämns sedan. Inget påstående om att den andra boken handlar om Illuminati. Har dock inte läst endera.

Anonym: Jaha. Rätt intetsägande kommentar också. Om du vill ha något sagt är du välkommen att kommentera även uppsatsen i helhet, som artikeln försöker sammanfatta delar av.

10/16/2005 03:38:00 em  
Anonymous Daniel said...

Ganska mycket av det du skriver i artikeln ger en känsla av konspiracism: alla dessa rörelser, speciellt mot Förenta Staterna, är präglade av antisemitism. Självklart skriver du det inte implicit, det är bara _känslan_ man får när du sammankopplar USA-kritik, frihandelsmotstånd/globaliseringsmotstånd, nazism, etc, med att de har den gemensamma nämnaren antisemitism (el dyl). Det ligger i det du skriver: "Ett mönster framträder – vilket naturligtvis kan avfärdas som ännu en konspirationsteori." Så som du lägger fram det, så finns det nog många som skulle just avfärda det på det viset.

Dessutom, jag förstår inte riktigt vad som får dig att koppla vaken.se eller aktivist.se till miljömedvetna ungdomar? Eller ungdomar som hatar Bush? I mina ögon är det inte mycket som tyder på det. Speciellt förstår jag inte var miljömedveten kommer in i bilden, jag hittade inga tecken på det. Det är också oförståeligt varför du länkar samman miljömedvetenhet med Bushhat. Enskilt, är väl detta dock en bagatell i sammanhanget. Det är också tveksamt om att genom nedlåtande språkbruk förlöjliga dessa grupper är ett bra sätt att identifiera och bemöta konspiracism.

10/18/2005 11:47:00 em  
Blogger rasmus said...

Daniel: Nu har jag ju avsiktligen valt ämnet just på grund av att den fällan är så vanlig, och för att det verkar så svårt att komma undan den sortens ytlig svartmålning som du verkar åsyfta. I uppsatsen tycker jag dock att jag lyckas med det. Att sammanfatta till en artikel, och få den publicerad i en tidskrift, är en lite annan sak. Jag ser därför hellre att du kommenterar uppsatsen än artikeln.

10/19/2005 01:44:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det är jag som har gjort vaken.se samt aktivist.se.

Att diskutera fenomenet konsirationsteoretiker är populärt, men att diskutera dess igentliga innehåll är sälsynt.

Offta utgås det från att det är falskt . Sedan diskuteras vilka som tycker detta. Man försöker skapa en känsla av att alla har negativa egenskaper gemensamt , som nationalism och antisemitism.

I värkligheten så finns det inga gemensamma ideer förutom grundtanken. Att de superrika konspirerar och har konspirerat mot massan . Detta är uppenbart historiskt och även i dag.

Alla bör vara konspirationmedvetna villket är det ända sättet att upprätthålla demokrati så den inte går över till dold despotism.

Av konspirationmedvetna finns allt från nazister till buddhister, jag hör till de senare. Flera är lite tokiga, vilket är naturligt iom att 'normala' inte håller på med konspiration, enligt rådande fabrikerade normer.

Så följ normen till världens ände eller börja skapa en egen värklighetsuppfattning.

Från Mikael som älskar alla otaliga varelser.

11/07/2005 12:09:00 em  
Anonymous Magnus Berg said...

För att vederlägga en av Rasmus Fleischers egna konspirationsteorier - att judiskt inflytande över amerikansk politik och västerländsk media bara är konspirationsteorier - bör man läsa vad Greg Philo, professor vid Glasgow University Media Unit, och Mike Berry skrivit i sin år 2004 utgivna bok Bad news from Israel. Där bekräftas hela teorin om judiskt inflytande över amerikansk politik och västerländska medier. Utdrag ur boken finns att läsa på nätet.
http://www.gla.ac.uk/departments/sociology/units/media/israel.htm
Speciellt vill jag rekommendera utdragen ur boken under punkt 3 och 4.
http://www.gla.ac.uk/departments/sociology/units/media/israel_excerpt3.pdf
http://www.gla.ac.uk/departments/sociology/units/media/israel_excerpt4.pdf
Att boken och dess innehåll inte nått svenska mediekonsumenter får jag väl hänföra till den påverkan och de subtila hot som bland annat judiska lobbygrupper utsätter medierna för. Belägg för detta finns i boken.

11/13/2005 03:36:00 em  
Blogger Tobbe said...

Nu är säkert denna tråd för länge sedan död, men jag läste den för första gången nu och kände ett tvång att svara herr Berg.

Att boken och dess innehåll inte nått svenska mediekonsumenter får jag väl hänföra till den påverkan och de subtila hot som bland annat judiska lobbygrupper utsätter medierna för. Belägg för detta finns i boken.

Eller så beror det på att den tillsammans med hundratusentals andra volymer inte når "svenska mediekonsumenter". Facklitteratur och akademisk forskning brukar inte det. Men ifall du går till de olika MKV/JMK instutitionerna i Sverige så kommer de att känna till Bad News serien. Jag känner till få "svenska mediakonsumenter" som nåtts av "Grundrisse, beror det också på den judiska konspirationen?

11/24/2005 05:52:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home