tisdag, november 22, 2005

Copyswede surnar till

2004 var ett bra år. Inkasseringarna ökade och COPYSWEDE betalade ut drygt 135 miljoner kronor i upphovsrättsersättningar.
Intäkterna från kassettavgifter har stigit. Mer pengar till STIM, IFPI och SAMI och, i lägre grad, diverse organisationer för allt från journalister till konsthantverkare. Ändå är COPYSWEDE (de är tydligen så viktiga att de alltid måste skrivas med versaler!) missnöjda. I deras årsredovisning för 2004 [PDF] uppvisar organisationens vd Gun Magnusson både förtvivlan och ilska. För det första är de sura på Jens Nylander:
COPYSWEDE har på ett aldrig tidigare skådat sätt utgjort måltavla för en hårt uppskruvad, tidvis mycket hätsk kampanj. Det har handlat dels om kassettersättningens vara eller icke vara, dels om upphovsmäns och utövande konstnärers rätt att få ersättning när de nationella TV-kanalerna vidaresänds i kabelnäten. I debatten på nätet om kassettersättningen har COPYSWEDE utmålats som »musikindustrins lakejer« som har som mål att skinna ungdomar på deras veckopengar med mer eller mindre kriminella metoder. Vår personal har blivit hotad i telefon och smädad i diverse e-postmeddelanden. Bakom detta ligger en systematisk desinformation på området från dem som säljer inspelningsmedia.
Även om namnet Jens inte nämns, så är det ingen nyhet att COPYSWEDE anser att dunkla krafter ligger bakom all opposition mot kassettavgifterna: hänsynslösa, rovgiriga, ondskefulla profitintressen i hårdvarubranchen. Och till detta kommer Piratbyrån, som enligt COPYSWEDEs vd gjorde allting himla jobbigt under 2004. Vem annars kan åsyftas med följande?
Debattörer med siktet inställt på att utvidga möjligheterna att gratis få tillägna sig andras arbetsresultat har beskrivit upphovsrätten med ett slags »guilt by association« – teknik. Författares, tonsättares och skådespelares rättigheter vill man inte tala om utan istället exemplifieras med Disney och Microsoft. Upphovsrätt sopas ihop med immaterialrätt i största allmänhet och öppnar därmed för jämförelser med multinationella företags ambitioner att ta patent på gener och med läkemedelsindustrins hantering av frågan om medicin till aidssjuka människor i Tredje världen. Inskränkningar i och insnävningar av upphovsrätten drabbar alltså ingen fattig utan ett gäng samvetslösa skurkar.
Stackars, stackars COPYSWEDE som får klä skott för upphovsrättsexpansionens konsekvenser. Stackars STIM, stackars IFPI. Det enda de har gjort är ju att i sin kontakt med politiker, där de får representera hela den abstrakta kategorin "upphovsmännen", om och om igen upprepa mantrat mer, längre och hårdare upphovsrätt = livsviktigt för konstnärerna. Alltid. Utan hänsyn till effekterna på yttrandefrihet eller teknikanvändande. Denna lobbying står inte oemotsagd på samma sätt. Så vilken tur att det i alla fall, enligt årsredovisningen, finns en grupp som smeker COPYSWEDE medhårs: politikerna.
Av lagrådsremisserna om upphovsrätten i informationssamhället och om vidaresändningsplikt i kabelnäten framgår det att politikerna stått pall för trycket och inte fallit för vulgärargumenten i debatten. Det är glädjande att notera att det finns insikt om att upphovsrätten måste bibehållas och utvecklas med den nya tekniken. Det är bara att hoppas att kuraget håller i sig när medievindarna på nytt börjar blåsa i samband med riksdagsbehandlingen.
Tji fick dom... Observera det irriterade tonfallet och användandet av ordet "medievindar", för att beteckna faktum att upphovsrätt numera diskuteras av andra än jurister och byråkrater, och utifrån ett annat perspektiv än "mer = bättre". Precis som Henry Olsson vill COPYSWEDE att upphovsrätt helst inte ska diskuteras annat än av juridisk expertis, och definitivt inte ifrågasättas. Ett citat från 1983 sätter fingret på hur kulturkorporationer som STIM och COPYSWEDE får allt större makt över upphovsrättens tillämpning:
En annan tendens som enligt min mening förtjänar att mera uppmärksammas är de olika upphovsmanna- och utövarorganisationernas allt starkare ställning på det upphovsrättsliga området. Det i princip individuellt konstruerade upphovsrättsliga skyddet i vår lagstiftning har i praktiken i betydande stycken utvecklats till kollektivavtalsrättsliga frågor där det många gånger ligger i organisationernas händer att bromsa eller förhindra ianspråktagandet av t.ex. nya tekniker /.../ man legaliserar att starka organisationer ensidigt ställer sina villkor. Liksom på andra håll inom förmögenhetsrätten bör inte en monopolställning och priskarteller tillåtas växa fram okontrollerat. Ur SOU 1983:65, särskilt yttrande av direktör Klas Holming (den enda i Upphovsrättsutredningen som ställde sig skeptisk till upphovsrättens expansion)

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

"Bakom detta ligger en systematisk desinformation på området från dem som säljer inspelningsmedia."

Är människan störd? Tror hon på det där själv eller?

Argh... Copyswede: Avlid, för fan

11/22/2005 11:42:00 em  
Blogger wend said...

Hur kan man prata om systematisk desinformation samtidigt som man verkar för att driva igenom sina mål med lobbyverksamhet och propagandaliknande medieutspel? Jag är nu mer negativ till copyswede än någonsin, och kommer verkligen aldrig att skriva det med versaler ;)

11/23/2005 12:31:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Brev till copyswede:

Hej!

Det är med förskräckelse jag läser VD-kommentaren i Er årsredovisning.

Visst är det tråkigt att COPYSWEDEs personal anser sig ha varit utsatt för
hot i telefon eller via e-postmeddelanden, men att bakgrunden skulle vara
desinformation från de som säljer inspelningsmedia är nog så långt ifrån
sanningen man kan komma.

Orsaken är istället att en seriös debatt inte har kunnat förts på området -
mycket p g a att varken politiker, företag eller organisationer som
COPYSWEDE har lyssnat på medborgarna och befolkningen. När konsumenternas
rättigheter, integritet och rättssäkerhet inskränks av privata
intresseorganisationer finns det tyvärr enstaka kunder/konsumenter som blir
desperata och tar till liknande ordval. Det handlar alltså om vanliga
människor och medborgare i Sverige, som Ni inte lyssnar på, som är Er
motpart i detta fallet - inte några konspiratoriska försäljare av
inspelningsmedia.

Lösningen är naturligtvis att börja lyssna på sina kunder / medborgarna när
det gäller åsikter kring upphovsrätt och dess utveckling. För att citera Jan
Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumentråd:

"- Internet ger konsumenterna fantastiska möjligheter. Men film- och
musikindustrin försöker på olika sätt begränsa konsumentens användning under
förevändning att man vill skydda artisterna. Konsumenterna utmålas som
tjuvar och pirater."

Det där sista är något att ta fasta på. Vanliga kunder/konsumenter utmålas
som tjuvar och pirater - och det hoppas jag inte är något som Ni har som
mål. Detta kommer bara leda till en vidare upptrappning av den hätska ton
och stämning som råder - inte mellan Er eller andra
upphovsrättsorganisationer och försäljare av inspelningsmedia - utan mellan
Er eller andra upphovsrättsorganisationer och medborgarna/kunderna.

Därför är det också beklämmande att läsa hur COPYSWEDE vill gynna användande
av s k DRM-teknik. Jag citerar:

"I den digitala miljön har industrin mycket större möjligheter än tidigare
att skydda sina investeringar genom tekniska skyddsåtgärder. Detta kommer
också att underlättas genom den reformerade upphovsrätten. Det är rimligt
att så sker."

Ett utökat nyttjande av DRM kommer bara att leda till mer bad-will från
kundernas sida samtidigt som den - som Ni kallar det - "hätska tonen" kommer
stärkas ytterligare.

Till sist kan man fråga sig hur grundad kassettersättningen är - och också
därmed COPYSWEDEs existens - när fler och fler media inbegriper
kopieringsskydd som omöjliggör kopiering för privat bruk.


Med vänlig hälsning
N N

11/23/2005 11:03:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Ett bra år? Nej det var det inte - siffrorna (i resultaträkningen) ljuger inte.

Rörelsens intäkter har visserligen ökat (bland annat kassettavgiften med 3 %). Noterbart höjda personalkostnader (läs: höjd sjukfrånvaro) har dragit ned rörelseresultatet med -3,4 %.

Röreseresultat 2004 var 60768 kronor jämfört med 6225 kronor 2003.

11/23/2005 05:42:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home