måndag, november 28, 2005

Det kontantlösa samhället

Efter senaste värdetransportrånen tog Finansinspektionen tillfället i akt att föreslå avskaffande av i tur och ordning tusenlappen, femhundringen och hundralappen, eftersom kontantekonomins enda vinnare är "de som ägnar sig åt olika former av olaglig verksamhet". Sedlar och mynt är alldeles för anonyma. Målsättningen uttrycks att alla transaktioner ska gå att spåra i efterhand. "Det kontantlösa samhället är också det totala kontrollsamhället", som SvD:s ledarredaktör skriver. Det kontantlösa samhället. Frasen är laddad med meningar, vars kraft stiger ytterligare genom vanligt förekommande kopplingar till andra nyckelbegrepp som "kontrollsamhället", "new world order" och "världsregering". Konspiracismen i sina olika varianter tematiserar nästan alltid det kontantlösa samhället, i termer av hur en liten, sammansvetsad och avgränsad maktelit ligger bakom ett systematiskt försök att öka sin kontroll. Min uppsats [PDF] pekade på hur berättelsen oftast fortsätter med att konspiratörerna som slutligt steg vill koppla de immateriella pengarna till streckkoder i varje människas panna och datorchip under varje människas hud. Källan är alldeles uppenbar:

Vilddjuret krävde att alla - stora och små, rika och fattiga, slavar och fria - skulle bära ett tecken på högra handen eller på pannan. Och ingen kunde få arbete eller köpa något utan att ha vilddjurets märke som ett tillståndsbevis. Märket var antingen vilddjurets namn, eller det tal som står i stället för dess namn. Detta är en hemlighet, som kräver noggrann eftertanke för att avslöjas. De som har förstånd och insikt kan räkna ut vilddjurets tal: det är en människas tal, och talet är 666. Uppenbarelseboken 13:16-18
Ett okänt antal bokstavstrogna kristna i Sverige vägrar använda betalkort. Det kontantlösa samhället, EMU-projektet och streckkoderna ses som led i Antikrists plan. Läsningen av dessa bibelverser har starkt präglat även icke-kristna konspirationsteoretiker. Nyckelfrasen "det kontantlösa samhället" avhandlas i Indymedias bottenskrap såväl som på ultrareaktionära SaveTheMales.ca, och såklart av av Alex Jones, konspirationsteoretikern som verkar vara på väg att bli superkändis genom fildelningsnätverk. Den typiska konspiracistiska förklaringen till skeendet är att en målinriktad och avgränsad maktelit försöker manipulera fram det kontantlösa samhället, och därigenom ligger bakom både rånen mot värdetransporterna och Finansinspektionens svar att vilja avskaffa kontanterna. Den oerhört populäre David Icke använder flitigt formeln "problem-reaktion-lösning" för att beskriva sin syn på hur de påstås använda sig av Hegels dialektik. Konspirationer existerar. Vissa konspirationsteorier visar sig stämma. Ifrågasättande av vedertagna sanningar och misstänksamhet mot makten innebär inte i sig konspiracism, men kan däremot bli det genom en semiotisk process av sammanlänkning. Varje element får då utökad symbolisk betydelse i en enda lång kedja av länkar, där världshistorien till slut tenderar att framstå som en demonisk version av Hegels världsande. En och samma ondskefulla kraft ligger bakom i stort sett alla sidor i de konflikter som där spelas upp. Där har vi, som jag ser det, det grundläggande missgrepp som präglar dagens konspiracism, och som också vittnar om dess karaktär av väckelsekristen apokalyptik. Dess intresse och kritik för det framväxande kontrollsamhällets maktmekanismer förfelas helt när all uppmärksamhet inriktas på att hitta ett enhetligt, medvetet subjekt bakom allt. Ur det perspektivet förutsätts att det kontantlösa samhället är något som de vinner på och har bestämt sig för att införa. Daniel Wiklander för tillbaka frågan om det kontantlösa samhället till ett konkret plan. Han konstaterar att det fascinerande är att det finns folk som över huvud taget tror att ett samhälle skulle fungera med enbart spårbara elektroniska betalningsmedel.
För hur skulle den svarta ekonomin fungera utan kontanter? Förutom det mest uppenbara, narkotikahandeln, finns det massor av sektorer som skulle få det mycket svårt utan ordentlig tillgång till kontanter. Alla former av hantverks- och hushållstjänster skulle behöva betalas i natura eller vitt, alkohol skulle bara kunna köpas på Systembolaget eller utomlands. Restaurangbranschen skulle drabbas av arbetskraftsbrist – dels för att det skulle bli rejält mycket jobbigare att anställa folk, dels för att bartenderyrket helt plötsligt skulle tappa mycket av sin lockelse utan dricksen. Situationen för landets DJ:s och klubbarrangörer vill jag inte ens tänka på. (...) Tror ni att varenda kaffekopp ni fikar upp momsdeklareras? Eller smågodiset i såna där små godisbutiker? Skivorna de små indiebolagen står och säljer själva på releasepartyna? Någonsin sett en fanzinemakare ta Visa?
Precis. Kultur och nöjesliv är bara de mest tydliga exemplen på att den svarta och gråa ekonomin – den som Finansinspektionen naivt nog drömmer om att administrera bort – är djupt integrerad med helheten.
Det slår mig att det säkert finns makthavare i Sverige som ser det här som väldigt positiva följder av ett avskaffande av kontanter. Nu ska varenda liten transaktion kunna spåras! Slut på fifflet! Nu ska momsen jävlar i mig in för den där Stone Island-tröjan du sålde på Blocket i våras! Men den svarta ekonomin finns där av en anledning – den vita fungerar inte på egen hand och måste kompletteras. Framför allt behövs en ordentlig gråzon för alla de där transaktionerna som av olika skäl (främst rent ekonomiska) inte kan deklareras.
En ekonomi utan gråa pengar vore lika svår att skapa som ett internet utan darknets. Sannolikheten är låg att det skulle finnas en framgångsrik och sammansvuren maktelit som är inställd på att offra de svarta pengarnas roll i dagens ekonomi, och betala priset för det i termer av stagnation. Dessutom, som Daniel Wiklander påpekar: om Sverige skulle avskaffa alla större sedlar än tjugorna så kan vi nog räkna med att euron etableras som parallell hårdvaluta, "som dollarn i Östblocket förr om åren". (Kontrollen över internets namnservrar är minst lika bräcklig, men vissa väljer att inte se det utan föredrar att bekräfta en apokalyptisk bild av USA:s makt.) Kort sagt så försämras förutsättningarna för att bemöta tendenserna till storskalig övervakning av tendensen att föreställa sig kontrollsamhällets införande som en medveten process från en liten maktelits sida. Snarare behövs en blick just för alla tvetydigheter, slumpmässigheter och gråzoner, för att strategiskt kunna värna anonymiteten inom ekonomi och kommunikationer. Och där finns det ju en hel del att göra i det Europa där man idag registrerar internetkaféers kunder och överväger att ge SonyBMG & co. tillgång till lagrad trafikdata...

24 Comments:

Blogger Johanna Nylander said...

För att inte tala om alla småföretag som deklarerar vitt, men har för små transaktioner för att en kortläsare skulle löna sig. Eller pengar som skänks bort anonymt (även där hittar vi bibliska kopplingar).

Bra inlägg.

11/28/2005 12:26:00 fm  
Anonymous Husmusen said...

Hela RFID-tags diskussionen är väldigt intressant. Här i Nordamerika har Wal Mart börjat propagera för den för fullt. Men, vad händer med integriteten?

11/28/2005 05:10:00 fm  
Anonymous Holger Nilsson said...

Så här ser vi på det kontantlösa samhället från Tidningen Flammor synvinkel, www.flammor.com
"Ett nytt förslag fördes fram i november, som i förverkligandet gör att vi tar ytterligare ett stort steg emot det kontantlösa samhället, vilket vi varnat för under många år. När kontanterna byts ut, träder kontrollen över människor in. Detta är vad Bibelns profetia varnat för skall ske i den yttersta tiden.
Den senaste tidens händelser med dramatiska rånöverfall mot värdetransporter, kommer inte att gå spårlöst förbi.
Det kommer att leda till förändringar som påverkar alla, detta därför att det handlar om på vilket sätt ekonomiska transaktioner kommer att utföras.
Det gick inte mer än fyra dagar efter värdetransportsrånet i Jönköping den 11 november, förrän ett uppmärksammat förslag kom från Finansinspektionen. Budskapet på Dagens Nyhers debattsida löd så här:
”Vi bör omedelbart avskaffa tusenlapparna. På sikt kan också femhundringen och hundralappen slopas.”
Det är inte svårt att förstå att slopas dessa stora sedlar, kommer det att bli allt obekvämare att räkna upp en mängd mindre sedlar vi affärer. Det naturliga steget blir istället att slopa kontanterna helt och hållet och gå in i det kontantlösa samhället, som vi redan sett att vi tagit stora steg emot.
Rånen har avlöst varandra i snabbt takt på senare tid. Lika snabbt rör vi oss mot uppfyllelsen av den profetiska varning som Bibelns sista bok ger oss.
Om undervisningen och predik-ningarna om profetiorna och de tidstecken som nu är för handen, hade avlöst varandra i samma takt, så hade vi inte hamnat på efterkälken av förståelsen av det som nu sker.
Vi har nu kommit till den tid, när man med dagstidningen i den ena handen och Bibeln i den andra, kan konstatera att den bild som profetiorna ger är på väg att få sin slutliga uppfyllese.
Samma tidning som nu förde fram förslaget om att avskaffa sedlar, Dagens Nyheter, har också fört fram hur denna utvecklig slutar.
Den 4 nov. 1997 skrev denna tidning, i en artikelserie om det framväxande kontrollsamhället, något mycket anmärknigsvärt.
Artikeln visade på det opraktiska, som redan då var en verklighet, nämligen mängden av alla olika plastkortsom har, för exempelvis betalning. Man visade då på en lösning medett enda kort, och konstaterar: ”I Europa har tekninker arbetat på detta kort i drygt 20 år. Tekniken finns alltså redan.”
När man gjort detta konstaterande så går man vidare i nästföljande meningar genom att avslöja vad planeran kring detta kommer att få för slutstation:
”För att vi inte ska kunna tappa eller på annat sätt fråntas hela vår identitet, finns det planer på att i framtiden plantera in kortets hjärna - alltså det lilla mikrochipet - under huden i pannan eller handen.”
När man då tar fram Bibeln och läser i Upp. 13:16-17, kan man där läsa om ”ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket.”
Likheten med vad Bibeln förutsagt, och planerna som DN skriver om, är ju minst sagt slående, ja identiska!
DN konstaterar vidare i sin artikel från 1997: ”I dag är det otänkbart, men av säkerhetsskäl kanske politiker låter sig övertygas om nödvändigheten av ett sånt system om ett sånt system om ett antal år.”
Nu har ett ”antal år ” gått. Säkerhetskäl finns det för införandet av ett nytt system.
Politikerna kommer, med den utveckling vi sett under senaste tiden, inte att bli svåra att övertyga om ”nödvändigheten av ett sådant system.”
Baksidan av detta system återspeglas också i den citerade DN-artikeln, då man tillägger följande eftertanke: ”Utan att genast måla upp det allra värsta skräckscenario är det kanske värt att tänka storebrorstanken.”
Denna varning är profetisk! ”Storebrorstanken,” med dess underförstådda kontrollsystem över medborgarna, finns redan tecknat i profetiorna. Där kan man se det beskrivet som det antikristliga systemet, som via det nya sättet för att köpa och sälja, får grepp över människor.
Det är ingalunda ett oskyldigt system för det är också ett underordnande i ett system lett av en kommande Antikrist, med evighetskonsekvenser! Läs Upp. 14:9-12."

11/28/2005 10:59:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det är som alltid dubbelt det där.
Själv tycker jag det är så smidigt att handla med mitt kort. Jag använder mycket sällan kontanter.
Men å andra sidan ger det förstås myndigheter världens chans att totalkolla vad jag inhandlar.
RS
kulturbloggen.com

11/28/2005 11:10:00 fm  
Anonymous Waldemar Ingdahl said...

Mycket intressant entry, och Rasmus gör helt rätt i att återföra debatten till det konkreta planet, för att faktiskt visa även på de fördelar som finns för digitala pengar.

För de intressade har min blogg Techne en checklista för hur man skapar upp en god användning och tillit av en ny teknik under entryn "Kontantlös=kontrollsamhälle?"

11/28/2005 01:00:00 em  
Anonymous robban said...

När år 2000 närmade sig så såg väldigt många liknelser i sin samtid att slutet var nära, dommedagen var här...

5 år senare: vi är forfarande kvar, men nu är blir det en ny dommedag som alla ska få ågest över.

Att vara emot det kontantlösa samhället pga av intgritetsskäl är en sak men att dra in religon och profeter ger inlägget ett löjeväckande skimmer...

/R

11/28/2005 03:37:00 em  
Anonymous Anonym said...

" ... innebär inte i sig konspiracism, men kan däremot bli det genom en semiotisk process av sammanlänkning."

Kan du inte bara sammanfatta det; allt dumt (emu-motstånd, antikommersialism, kritik mot usa och israel, mostånd mot irakkriget, ogillande av nykonservativa politiker m.m.) är konspiracism och kan därmed avfärdas medelst guilt-by-association. Att länka samman ovanstående fenomen med knasiga konspirationsteoretiker i en debattartikel är inte konspiracism för det är ju du som har ordet. Hurra för debatten.

11/28/2005 09:49:00 em  
Blogger Ola D Svedin said...

Intressant artikel på DI.se hur staten tjänar pengar på kontanter:
http://di.se/Index/Nyheter/2005/11/25/166428.htm?src=xlink

11/28/2005 09:50:00 em  
Anonymous Anonym said...

Kontantlöst samhälle!? Helvetesjävlar, nu gäller det att råna skiten ur Riksbanken, Securitas och alla andra medan tid finnes! Skynda, skynda!

11/28/2005 09:53:00 em  
Blogger Simon said...

Den dagen jag ser en gatumusiker placera en kortläsare i hatten framför sig ska jag flytta till ett U-land där dom fortfarande handlar med kontanter...

11/29/2005 12:18:00 fm  
Blogger rasmus said...

näst sista Anonymous: Suck. Du har ju redan bestämt dig för vad jag är ute efter. Då tjänar det liksom inget längre till att påpeka att jag är för konspirationsteorier (faktiskt!), men mot den dåliga och totaliserande metod som jag benämner konspiracism. Inte heller att jag tar upp diskussionen om dessa ämnen för att jag ser det som viktigt att undgå guilt-by-association-fällan men samtidigt ta itu med de verkliga problem som finns med konspiracismens världsbild.

Jag har aldrig försökt misstänkliggöra t.ex. EMU-motstånd i allmänhet.
Folk som vill tillskriva mig åsikter och dolda agendor som jag inte har, bör vara öppna nog att stå för det med sina egna namn, kan jag tycka.

11/29/2005 10:40:00 fm  
Blogger Stefan Kangas said...

Ett perspektiv du glömmer är arbetsmiljön för dom som jobbar i kiosker, butiker och på bensinmackar, särskilt nattetid. För dom finns det stora fördelar med att folk väljer att använda kort i stället för att handla med kontanter. Om det inte finns så mycket kontanter i kassan så blir det naturligtvis mindre attraktivt att råna stället. Här är det viktigt att t.ex. avgifterna för att handla med kort helt försvinner.

Jag håller helt och fullt med dig att det inte är önskvärt att uppnå, eller ens rimligt att föreställa sig, ett samhälle helt utan kontanter. Vidare håller jag helt och fullt med om att 1984-tendenserna i samhället börjar bli riktigt, riktigt obehagliga. Men allvarligt talat, om man går och köper en japp eller whatever mitt i natten så vadå om det går att spåra? Så länge man fortfarande har valet att använda kontanter tycker jag att den något rabiata anti-inställning utan att se även fördelarna som vissa har (t.ex. ESR och RMS) är ganska löjlig.

Mycket intressant inlägg, följer din blogg med intresse. (Har gjort det till och från i något år nu.)
-Stefan

11/29/2005 02:43:00 em  
Blogger Fuck off and die said...

På tal om ESR och RMS, så har vi intervjuat dem: http://eurohacker.mine.nu (nummer 1&2)

Du, anakata, vi kommer snart skicka lite frågor till dig igen... Vi håller på och gör ett litet mini-tema om den libertarianska undergrounden i Sverige och vi vill att du ska vara med. Eller nej, du SKA vara med ;)

Frågorna lär vara mer seriösa än sist, så du har bara att svara, ditt slöo... :P

11/30/2005 01:16:00 fm  
Blogger rasmus said...

Skånsk redneck: Jag är inte anakata, och anakata skriver inte här (att döma av dina kommentarer till denna och en tidigare post så verkar du tro det).
Visserligen brukar han väl läsa lite här, men om du vill få tag i honom rekommenderar jag /MSG anakata på EFnet (IRC).
Ska kolla in ditt zine, det såg rätt kul ut :)

11/30/2005 12:37:00 em  
Anonymous Anonym said...

Intressant artikel, men jag känner att den missar ett intressant mellanting: digital anonym valuta. Jag tror och hoppas att framtiden ligger någonstans i linje med det.

11/30/2005 02:33:00 em  
Anonymous Anonym said...

Med tanke på att World Trade Center, byggnad 7, kollapsade SYMMETRISKT i FRITT FALL eftermiddagen den 11 September 2001, så är det många här i världen som ifrågasätter den officiella konspirationsteorin med Osama och de 19 rövarna som gärningsmän bakom dådet.
Världskonspirationen är ett faktum. Vakna upp innan ni blir tvångschippade av det onda imperiet...

http://wtc7.net/videos.html

11/30/2005 03:21:00 em  
Blogger Pingo said...

"Någonsin sett en fanzinemakare ta Visa?"

Ja, jag gör det!

www.PenguinComics.com

Jag anser att det "kontantlösa samhället" vore mycket bra och är helt för det.

Jag förstår egentligen inte vad problemet är? Jag har under flera år kunnat hantera småbetalningar via internet, kopplat till mitt VISA, och det fungerar suveränt. Självklart kan ett helelektroniskt samhälle fungera.

11/30/2005 07:24:00 em  
Anonymous Anonym said...

Intressant inlägg.

Lite märkligt tycker jag det är att en del av kommentatorerna tycks tro att ett kontantlöst samhälle är möjligt. Det är ju uppenbart att sådana försök genast skulle ge upphov till hårdvalutevarianter, t.ex. euron. Men det kan lika gärna vara ett cigarettmärke som i Rumänien före 1989, ren alkohol, what have you.

Det är varken möjligt eller (behöver man säga det) önskvärt med ett fullständigt transparent samhälle. Politiker som grubblar på de här frågorna är enligt min mening snarare behäftade med någon psykisk åkomma som verkar frodas i kontrollsamhällen som det svenska. Åk ner till södra Europa, eller för den delen England eller Tyskland. Där skulle man avfärda detta som rena galenskaper. Vilket det är.

http://agnesoftheislands.blogg.de/

12/01/2005 08:43:00 fm  
Blogger rasmus said...

agnesoftheislands: väl sammanfattat!

12/01/2005 10:28:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Är det ingen som har tänkt på att detta kanske är en liten dold övergång til Euro? Vilken valuta tror ni det hadde blivit "enklast" att räkna de elektroniska pengarna i??? Just det Euro... Och hårdvalutan skulle såklart i sverige bli euro. Mycket smart sätt att gå över till Euro utan att egentligen göra det.

12/09/2005 08:07:00 em  
Blogger rasmus said...

Nej, jag tror verkligen inte att det handlar om en övergång till euro. Just som Agnes så väl uttryckte det, så finns det få andra länder i Europa som skulle vara så blåögda som svenskarna i fråga om den svarta/gråa ekonomins högst vitala och ofrånkomliga betydelse.

12/10/2005 04:57:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Förslaget om att avskaffa kontanter kommer som en följd av att företagen som har ansvar för dessa transporter år efter år underlåtit att ta sitt ansvar gentemot sina anställda. Genom att inte se till att rån mot dessa transporter är verkningslösa genom olika säkerhetsåtgärder som att färga pengarna ( Enkelt gjort genom fjärrstyrning av färgampuller, spårnings möjligheter med radiosändare och dylikt). Nu vill man istället avskaffa kontanter!? VARFÖR?

12/16/2005 02:01:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Securitas VD har blivit miljardär efter alla dessa bankrån. Dessutom är han aktieägare av ett svenskt företag som säljer något typ av kontantkort av avancerad typ.

12/20/2005 02:33:00 fm  
Blogger tuovi said...

hej alla. tack för att ni informerar om det kontantlösa samhället på flammors hemsidor. det är ett mycket viktigt arbete ni håller på med! måtte Yeshua ha Messiah välsigna er rikligen.

8/22/2007 03:14:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home