onsdag, december 14, 2005

Ey datalagrare, har ni hört om ettor och nollor?

Datalagringen, som Copyriot nyligen skrivit om här och här, röstades alltså igenom i Europaparlamentet. Ny Teknik skriver:

Operatörer tvingas spara uppgifter i minst sex månader men enskilda länder får gå längre och bestämma sig för längre lagringstider. Maxtiden är dock 24 månader. Informationen som ska loggas gäller vem som talat med vem i fast telefon, i mobiltelefon, med bredbandstelefoni, med sms, mms eller över e-post och när, var och hur detta skett. ... Dessutom ska abonnenternas internetaccess loggas, men det påstås att direktivet inte ska omfatta surfning. Däremot får inte innehållet i trafiken lagras, enligt direktivet.
Oj, vad luddigt! Avsändare och mottagare av e-post ska loggas, men inte webbtrafiken. Känner Bodström och hans kompisar alls till fenomenet webmail? Tveksamt. Ändå har vi där mejltrafik som sker i form av webbtrafik, vilket övervakningsivrarna inte verkar ha fattat. De tycks tro att olika slags digital trafik enkelt kan skiljas åt. Men - och nu kommer ett mantra som tål att upprepas: ettor är ettor och nollor är nollor – de är smak-, lukt- och färglösa! Därför är det helt omöjligt att övervaka vilka som skickar mail till varandra utan att övervaka vad folk gör på webbsidor som Hotmail och Gmail. Räknas förresten meddelanden som man skickar mellan varandra på communities som "mail"? Och vilken status tänker man sig att instant messaging ska få? Utifrån vad Ny Teknik skriver kan vi för övrigt konstatera att planerna på att använda de lagrade uppgifterna även för att jaga fildelare redan är inskrivna i den plan som Europaparlamentet röstade ja till. En sak ska dock kommas ihåg. Det är inte en färdig lag om datalagring som har stiftats. Tvärtom finns en lång rad luddigheter och oklarheter. Precis som med upphovsrättsdirektivet avgörs en hel del av hur EU:s medlemsstater nu väljer att implementera direktivet om datalagring. Man kan nog göra bedömningen att det ännu inte är avgjort om exempelvis kontantkort till mobilen ska förbjudas, om internetkaféer ska tvingas registrera besökare och öppna trådlösa nät kriminaliseras, eller vilka slags brott som ska få beivras med hjälp av lagrade data. Alltså är det läge att fortsätta protesterna och inte ge sossarna och deras underhuggare en lugn stund! Länkuppdatering:

12 Comments:

Anonymous markus said...

Elektronisk mail använder sig av SMTP för att förflytta meddelanden mellan avsändare och mailserver, och mailservrar sinsemellan. Webmail är bara ett sätt att accessa sina mail, andra sätt är POP3 och IMAP. När man skickar mail via webmail används inte klientdatorn för att skicka mailen direkt, utan förs över med HTTP först. Man kan tänka sig att användare loggar in med t.ex. telnet på epostservern för att komma åt sina mail.
Man ska skilja mellan att skicka epost och accessa sitt epostkonto. Ja, det hela gör ju inte saken lättare. För att implementera en loggfunktion kanske det räcker med att göra det i varje mailserver, men det skulle inte fungera för de servrar som ligger utanför EU.

12/14/2005 05:21:00 em  
Blogger Robin Ekman said...

Skrev en insändare om detta, hoppas den kommer med i morgondagens tidning...

12/14/2005 05:22:00 em  
Blogger rasmus said...

markus: jo jag vet att SMTP-protokollet är gemensamt för all "egentlig" mail. Men som jag skriver i inlägget ovan, har vi ju sedan också mailfunktioner i de flesta stora communities. Och det vore ju lite tillåtet att tillåta terroristerna att kommunicera via Lunarstorm, inte sant? Hur ska vi då göra för att logga alla kontakter enskilda emellan som sker på sådana ställen? Antingen får man ändå logga webbtrafiken, eller stifta någon slags bisarra lagar om att det är förbjudet att öht möjliggöra kommunikation utan att identifiera mellan vilka individer den sker och logga den.

12/14/2005 05:40:00 em  
Anonymous matpe said...

Det pratas mycket om hur och vad som ska sparas. Få verkar dock ha läst Kommissionens förslag och Parlamentets betänkaden som ligger till grund för dagens beslut. Artikel 4 punkt 3 beskriver vad som ska lagras vid kommunikation via "Internet och dess tjänster".

12/14/2005 06:08:00 em  
Anonymous KoH said...

Den som ger upp delar av sin frihet för att köpa mer säkerhet förtjänar ingendera och kommer förlora båda. /Thomas Jefferson (fritt översatt)

12/14/2005 08:05:00 em  
Blogger nitro2k01 said...

Tyvärr finns det nog inte så mycket att göra i långa loppet för att moverka sådana här lagar. I dagens system har advokater och lobbyister, för att inte tala om mutor, en oförskämt stor makt.
Det skulle vara bra om webbsidor i allmänhet skulle stödja https även för vanliga sidor, så att det inte skulle gå astt spåra de enskilda sidorna en person har varit inne på, bara domänen. Vet iofs inte om path'en skickas okrypterat i https.

12/15/2005 11:50:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Syftet med förslaget
Medborgarna använder allt oftare elektroniska tjänster och nät i sitt dagliga liv. Detta
genererar s.k. trafikuppgifter eller lokaliseringsuppgifter, t.ex. om vem som ringt ett
samtal, vilket nummer som ringts upp samt tidpunkt och samtalets längd. När sådana
trafikuppgifter kombineras med uppgifter som gör det möjligt att identifiera den som
abonnerar på eller använder en tjänst blir de viktiga i samband med
brottsbekämpning och säkerhet, t.ex. för att förebygga, utreda, avslöja och åtala
allvarliga brott som terrorism och organiserad brottslighet."

Medborgare använder elektroniska tjänster, terrorister spränger bomber. Ändå är det medborgarna som skall bevakas.

Dags att agera:
Direktivet i sin helhet (se KOM/2005/438/FINAL för PDF)
Datakommissionen

12/15/2005 01:29:00 em  
Anonymous Michi said...

Anonym: Det bör påpekas att en av förändringarna som plenumomröstningen drev igenom var att ersätta "som terrorism och organiserad brottslighet" med "som definieras av de enskilda länderna".

En intressant fråga jag fått nyligen är var detta ställer alla de icke-företag som ägnar sig åt ISP-liknande verksamheter. Ungdomsförbund av olika slag med datorgrupper och ideellt drivna servrar. Privatpersoner med mindre domäner för eget bruk eller för mindre hostingbruk. Ska jag nu plötsligt sköta min egen privata burk tillräckligt väl för att kunna garantera loggar vid efterfrågan två år senare? Jag undrar om jag ens hållit en burk igång i två år än...

12/15/2005 09:52:00 em  
Anonymous agaton said...

Helrätta tankar.. Gör gärna ännu en uppföljning!

12/16/2005 09:27:00 em  
Anonymous Anonym said...

Känns som EU är ett ställe där dom röstar tills dom får, (läs lobbat fram),"rätt" resultat. När skall dom börja respektera ett Nej istället för att ändra en mening o rösta igen...?

12/17/2005 11:24:00 em  
Anonymous Anonym said...

Av någon anledning påminns jag om filmen/boken Brazil eller 1982, med deras orwelliska samhälle där individen inte har några rättigheter, och myndigheter och företag bestämmer precis vad invånarna ska säga, tycka, tänka, osv.

12/18/2005 09:47:00 em  
Blogger B Ove Skumcrona said...

Tycker att ni är småaktiga. Datalagring kommer att bli en mycket god affär, exempelvis för småföretagare som mig.

Kolla in min blogg - jag ger många exempel ur verkliga livet!

mvh /B Ove Skumcrona

12/22/2005 08:48:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home