onsdag, januari 04, 2006

22C3 del 1: Grey Commons, P2P, kopifajt

Efter att ha stannat kvar över nyår i ett snöigt Berlin (med delar av Piratbyrån-delegationen, syster samt gamla och nya bekanta) är det hög tid för ett i ett par inlägg sammanfatta en liten del av intrycken från 22:a Chaos Communication Congress, 22C3. (Fast inte riktigt lika ingående som förra året, då det blev ett, två, tre, fyra inlägg.) Antalet besökare i kongresshallen vid Alexanderplatz sägs i år ha legat runt 3000. Redan första dagen stod Palle Torsson och jag på programmet, med en kombinerad presentation av Piratbyrån med relaterade projekt, en resumé av vad som hänt i 2005 års svenska kopifajt (gissa om Gula brigaderna drog ner skratt!) och en hel del synpunkter av mera strategisk-filosofisk art gällande kopiering och kulturell cirkulation. En videoupptagning finns tillgänglig (109 MB, via FTP), liksom jättetjusiga slides (.pdf, 36 MB, eller .ppt) smat naturligtvis den i all hast ihopsatta föredragstexten (även som .rtf). Det kändes som att vi fick fram en hel del saker som föll i god jord och som nu har satt igång en del spännande diskussioner, som sagt. Tydligaste invändningen, som väl främst var av taktisk art, kom från de tyskar knutna till Fairsharing-kampanjen. Deras uppfattning är kort sagt att hotet om total upplåsning av informationen med DRM är så allvarligt, att man måste "sätta upp ett politiskt alternativ mot det", i deras fall flatrate och kompensationssystem. Vilket dock andra i publiken fann rätt spießig, och som vi hade avfärdat i vårt tal, vars slutkläm betonade just vikten av att undfly genomkonstruerade kompromisser som bygger på upphovsrätten egna universaliseringar. Här tydliggjordes en viss skillnad i synsätt. För oss kan man nog säga att DRM (eller upphovsrätt i allmänhet) ter sig mindre som en fråga om politiska vägval, utan mer handlar om att verka på det ständigt skiftande begreppsliga plan som avgör hur stora restriktioner i sitt digitala handlingsutrymme människor kommer att accepterar, alltså om Mental Rights Management som en förutsättning för Digital Rights Management. Att svenska forskare ligger i frontlinjen vad gäller kodandet av mer avancerade P2P-tillämpningar gavs det exempel på vid ett par mycket välbesökta föredrag: Dels talade David Göthberg om skalbarhet, effektivitet och total decentralisering kombineras. Dels presenterade Oskar Sandberg och Ian Clarke sina visioner om vart den omfattande omutvecklingen av Freenet är på väg. Nu tas sociala kopplingar med i beräkningarna när det gäller att optimera ett stabilt men likväl anonymt nätverk. De båda programmeringsgenierna betonade starkt att deras intresse låg i att omsätta teori i praktik, som open source-program. Program som många ska använda: även om Freenet av idag är svåranvänt och fullständigt marginellt, är det intressant att utvecklarna nämnde PGP som exempel på något som är alltför begränsat till en relativt liten grupp teknikkunniga, det vill säga att Freenets långsiktiga ambitioner handlar om att bli ett sökbart, användarvänligt och skalbart darknet på verklig massnivå. Envar ansluter till andra man känner och (delvis) litar på, och sammantaget byggs det upp ett enat nät med miljontals noder, tänkt att fungera ostört av nätstrukturen i länder som Kina, och av alla försök till kopieringskontroll. Ett helt annorlunda – men lika radikalt – hackerperspektiv på informationsdelning gav Fravia, vars anförande om kraftfulla söktekniker liknade förra årets. Kort sagt: Internets struktur är gjord för att dela information, inte för att sälja den, och den sluge sökaren hittar alltid allt till slut. – Once you know how to search there is no point at all filling your hard disk with crap. Fravias predikningar tjänar två syften: Dels utdelas högst konkreta tips som skapar mäktigare sökare i informationshavet. Dels gör Fravia inget mindre än en ontologisk omvärdering av internets väsen, som må vara överdriven men får betydande konsekvenser för hur alla frågor om information och makt. Föredraget plågades dessvärre lite av kort tid och projektor, men det kompenseras mer än väl av att det finns som en matnyttig webbsida som det inte skadar att ta sig en lektion på. 22C3 tog förstås upp kopifajten ur en massa olika vinklar. Föredraget om läkemedelspatent och Trips-avtalet gav en faktabakgrund utan nyheter, varpå Oliver Moldenhauer hade just varit observatör på WTO-mötet i Hong Kong, där egentligen vare sig bu eller bä verkar ha skett på patentområdet. Nämnas kan att läkemedelsindustrin numera lägger stor vikt vid att lobba för "data exclusivity", alltså att data från säkerhetstester av mediciner inte ska få användas av andra företag. I praktiken ett vapen mot generika och mot fattiga länders möjlighet att använda de "tvångslicenser" som de ofta ha rätt till även enligt WTO:s regelverk. – Även om det är nödvändigt att använda människor som försöksdjur, är det inte trevligt, och att göra det fler gånger än nödvändigt är oetiskt, sade Oliver Moldenhauer. "Data exclusivity" är en speciell typ av intellektuella monopol som inte (ännu) är en del av Trips-avtalet, men däremot i de WTO-inträdesvillkor som förhandlades fram för exempelvis Kina och Tonga. "Non-violation complaints" är ett annat fras och något som USA och Schweiz lobbba hårt för att få in i Trips. Här handlar det om möjligheten att med handelssanktioner och annat straffa de länder som bryter mot avtalets "anda" utan att bryta mot avtalet i sig, exempelvis genom att inte lägga tillräckligt stor prioritet vid att beivra intrång i upphovsrätt och patent. Resultatet i Hong Kong blev att frågan sköts upp till nästa WTO-möte. Fler rapporter från 22C3 kommer inom kort.

3 Comments:

Anonymous Star_Fightah said...

Nice.. Men en av dina länkar funkar inte: "(gissa om Gula brigaderna drog ner skratt!)"
Jag får 404-error

1/04/2006 12:59:00 em  
Blogger rasmus said...

Tack för påpekandet, länken fixad, den gick alltså till www.gulabrigaderna.com (fast det var väl inte så svårt att räkna ut, bara http som fattades ju...) där man kan köpa t-shirts med den fruktade terrorgruppens tryck.

1/04/2006 01:38:00 em  
Anonymous ulf pettersson said...

>straffa de länder som bryter mot avtalets "anda" utan att bryta mot avtalet i sig

Wow! Det låter oerhört vagt och farligt, riktigt oroväckande.

1/04/2006 06:25:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home