fredag, januari 27, 2006

Grönt ljus för warezserver

En domstol i Nevada har fastslagit att Google inte bryter mot lagen – trots att de kopierar upphovsrättsskyddade hemsidor till Google Cache på sina egna servrar och därifrån gör materialet tillgängligt för hela världen. Ur domslutet (som applåderas artigt av EFF & Lessig):

Field contends that by allowing Internet users to access copies of 51 copyrighted works stored by Google in an online repository, Google violated Field's exclusive rights to reproduce copies of those works. (...) the Court finds (...) that Google's use of the works is a fair use
Så, sökmotorers etablerade funktion får grönt ljus av en amerikansk domstol. En självklarhet? Egentligen inte. Med en ambition att hålla upphovsrätten strikt "teknikneutral" borde det egentligen inte råda någon tvekan om att sökmotorer kränker upphovsmannens exklusiva rätt till exemplarframställning. Men i slutändan får de tillämpningar som hunnit etablera sig tillräckligt väl ändå leva kvar, för när lagarna inte är i takt med tekniken blir det normerna som slår upp nya gränspålar.