lördag, januari 21, 2006

Justitieministern håller tyst om "selective enforcement"

Om du motsätter dig Bodströmsamhället så är bär du skuld inför "de unga kvinnorna från Litauen som hänsynslöst utnyttjas på en bordell" och "tonåringen i Borlänge som hamnar i narkotikamissbruk". Det skriver justitieministern själv idag. Bara "allvarlig brottslighet" ska beröras av EU-direktivet om lagring av kommunikationsdata, skriver Thomas Bodström. Han vet förstås men låtsas inte om att småförseeler lätt kan omdefinieras som grova brott, bara straffskalans övre tak läggs tillräckligt högt, och att sådana försök pågår för fullt i både Sverige och EU. Svenska fackförbund kräver att upphovsrättsintrång ska ge fyra års fängelse, och påpekar speciellt att småskalig fildelning inte ska få räknas som en ringare variant.

Att säkra bevis kan aldrig vara ett hot mot rättssäkerheten, utan fungerar precis tvärtom. Skyldiga befinns skyldiga. Oskyldiga går fria.
Detta är intressant och talande! För även om vi slänger bort alla andra aspekter och tänker oss att det faktiskt bara är de individer som begår brottsliga handlingar som kan ha något att förlora – skulle övervakningen för den skull vara oproblematisk? Omfattande övervakning leder till ett överflöd av information, där bara en bråkdel kan användas aktivt, men å andra sidan finns det en hållhake på nästintill var och en. Selective enforcement och fuzzy data är nyckelorden. En myndighet som anser att en grupp har ett oönskat beteende, får alla möjligheter att beordra att insamlade data ska användas för att selektivt plocka ut gruppens medlemmar för åtal och särskild granskning. Fortfarande vore det tråkigt om detta ska reduceras till en fråga om "integritet", för det urvattnar de mycket större framtidsfrågorna om kommunikationsteknologier och makt. Bodström baserar utan att blinka hela sin argumentation på en bedräglig missbild av hur digital kommunikation funkar när han säger att innehållet i kommunikationer inte ska lagras utan bara vem som har kontaktat vem. Men den där form/innehåll- eller närmare bestämt adress/budskap-dikotomin, som är grunden för brevhemligheten, kan rent tekniskt inte passera en datakabel. Kort sagt går det inte att lagra uppgifter om vilka som skickar mejl eller motsvarande internetmeddelanden till varandra, utan att samtidigt lagra allt det som sägs och mycket därtill. Uppdatering 30/1: "Bodström tycker inte ökad övervakning hotar integriteten", DN försöker sammanfatta kritiken. Intressant är att justitieminister inte anser att det krävs någon teknisk kunskap för att stifta lagar som ändrar förutsättningarna för framtidens kommunikationsteknologier:
Men Bodström slår ifrån sig: - Det handlar ju inte om innehållet. Bara om spåren, vem som haft kontakt med vem. Vad vi gör är att reglera ett system vi redan haft i flera år. Polisen skulle inte klara sitt arbete utan tillgång till dessa trafikdata. Tekniskt insatta kritiker hävdar dock att det är omöjligt att lagra enbart spåren, när e-posten och telefonin går via webben. - Vi ska sätta oss ned med operatörerna och noggrant titta på alla tekniska aspekter, själv är jag för oteknisk för att förstå hur lagringen går till, medger Bodström.
"Operatörerna" är dock inte Telia och en handfull övriga företag, som Bodström verkar tro. Det är alla som gör det möjligt för andra att kommunicera med varandra på internet. Alla som driver ett litet community, en chatsida eller en egen mejlserver. Se också kommentar av Dennis.

10 Comments:

Anonymous Anonym said...

Just när det gäller epost står det ju i brevhuvuden vem som talar med vem, även om det knappast är pålitliga uppgifter då i princip vem som helst kan eposta från vilken epost-adress som helst. Men rent tekniskt är det här lätt att göra ett system som faktiskt bara sparar vilken epost-adress som mailat vilken epost-adress, utan att behöva spara någonting av meddelandet. Något liknande borde gälla för vissa instant messaging system så som icq eller msn.

1/21/2006 04:53:00 em  
Blogger rasmus said...

Du kan göra ett system för vanligt SMTP-mail. Sen kan du göra ett för ICQ och ett för MSN. Och ett för internmeddelanden på Lunarstorm ... eller vänta lite, då måste du ju göra ett för varje community i världen.

För att kunna spara sändare och mottagare på "mejl eller motsvarande internetmeddelanden" (som jag skrev), måste staten välja en av två vägar:
A) Förbud mot att utan särskild licens erbjuda program och tjänster som låter personer på nätet kommunicera.
B) Lagring av all webbdata (eftersom community-meddelanden är insyltade däri), ja all internetdata överhuvudtaget.

Så enkelt är det. Därifrån må diskussionen utgå.

1/21/2006 05:00:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ja, så måste det vara. Precis som att alla företag är tvingade att lagra alla samtal inom sina växelsystem bara för att de stora operatörerna är det. Vilken bra nivå att lägga diskussionen på.

1/22/2006 02:12:00 em  
Blogger rasmus said...

Anonymous 2.12: Idag är inga företag tvingade att lagra trafikdata (snarare förbjudna). Hur datalagringsdirektivet ska implementeras är ännu oklart (en försåtlig oklarhet som så ofta i eu-sammanhang). Men ingen har talat om att små operatörer skulle uteslutas, vilket ju för övrigt skulle göra det hela rätt meningslöst. Detta får betydande konsekvenser för möjligheten att erbjuda kommunikationstjänster.

1/22/2006 03:18:00 em  
Anonymous blenda said...

Länk #4 är trasig.

1/22/2006 03:52:00 em  
Blogger Alejandro Firpo said...

Det har varit lite för många domedagsprofetior sista tiden...jag menar i samband med bland annat Bodströms datalagringsförslag...har skrivit ett inlägg om vikten av att föra en konstruktiv debatt, läs gärna och kommentera här.

1/22/2006 09:42:00 em  
Anonymous Anonym said...

Läste kommentarerna till "artikeln" på svd, någon nämde ironiskt att man dessutom borde förbjuda kuvert som omsluter snigelmail, då dessa ju kan innehålla vad som helst och dessutom försvårar hemlig informationsinhämtning av annan än mottagaren.

1/24/2006 11:43:00 fm  
Blogger J Andersson said...

Problemet med Bodströmpolicyn är inte integriteten per se, problemet är att förslagen inte kommer kunna göra vad lagstiftarna tror de kommer göra; övervakningen bygger på en falsk förhoppning om säkerhet:
För att dessa övervakningsteknologier skall vara effektiva på det sätt Bodström&Co hävdar måste de tillämpas på ett totalitärt sätt. Precis som med lagar, normer och förordningar, så ligger det i deras natur att vara heltäckande och inte tillåta undantag. Finns där ens en enda lucka i systemet, så är de i praktiken verkningslösa mot de fiender som vet vad de sysslar med; hackers, crackers, warez-människor, såväl som terrorister och grova brottslingar.
Läs mer...

1/24/2006 01:40:00 em  
Anonymous Dennis Nilsson said...

Ny artikel i DN "Bodström tycker inte ökad övervakning hotar integriteten". Kunde lika bra varit en megafon och betald annonsplats för (s) och Bodström. Och fräckt att bara intervjua Johan Pehrson från (fp), då han är en välkänd stöttepelare till Bodström.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=517211

Sverige har nu haft demokrati i snart 80 år. Ifall det skall ha en fortsättning så har media som Dagen Nyheter ett stort ansvar att låta alla parter komma till tals, och inte vara en megafon åt ena parten.

Ifall Bodström-samhället blir verklighet, och någon gång i framtiden ett parti a la Sverige-demokraterna kommer till makten, så kan jag tänka mig hur de kommer att använda de utmärkta metoder till övervakning, kontroll och förtryck av befolkningen som Bodström-samhället kommer att ge möjlighet till.

1/30/2006 05:57:00 fm  
Anonymous Lars Olofsson said...

"småförseeler lätt kan omdefinieras som grova brott"

Eller så tar man helt enkelt bara bort alla spärrar:

http://www.idg.se/ArticlePages/200601/30/20060130104140_CS/20060130104140_CS.dbp.asp
(Computer Sweden: Trafikuppgifter vid ringa brott kan förenkla fildelarjakt)

1/30/2006 04:01:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home