söndag, mars 05, 2006

Flack Attack

Hundrasidigt häfte släpptes igår på en konstminglig tillställning i en gigantisk lokal vid Stureplan:

Flack Attack is a new magazine coming out of The Port, a community-driven space inside the online 3D world Second Life. The magazine is produced at the Flack Attack Wiki and at open editorial meetings at The Port. Each finished issue will be distributed as PDF, print-on-demand and as a free printed magazine. We invite you to contribute!
Det handlar alltså om olika projekt drivna av grupper av konstnärer inom Second Life, som är som ett vanligt onlinespel bortsett från avsaknaden av fördefinierade mål och de stora möjligheterna för deltagarna att själva utforma sina egna digitala omgivningar, objekt, ekonomier och sociala sammanhang. Flack Attack-magasinet [PDF] vänder och vrider på begreppet autonomi. Varje bidrag definierar, på gott och ont, temat på olika sätt. I en text tas okritiskt "autonomi" som en luddig politisk målsättning, i nästa betecknar samma begrepp en (nödvändig) illusion som virtuella världar bygger på. Omedelbarast berörs förstås diskussionerna om datorspelens utveckling, deltagarkultur i allmänhet och den "verkliga världens" status, men också exempelvis sexualitet i onlinevärldar. Lite lösa klipp ur ett av bidragen:
First law of digital world autonomy (...) no digital world can be fully autonomous from its readers/agents (...) It is disputable whether real world itself is autonomous from its readers/agents (...) However, readers/agents in their turn are never fully autonomous from the digital world they’re exploring Second law of digital world autonomy As a consequence of the first law, all autonomy is but an illusion (impression) of autonomy. Since real world seems to display the only full-fledged autonomy (which violates first law), the more effective the impression of autonomy a digital world gives its reader/agent, the more realistic (i.e. the more similar to real world) it looks like. Note that this is true only for situations we already have knowledge of in real world. For instance, it is more likely we will feel autonomous when killing an automaton with a laser gun, rather than when talking to him about our sentimental affairs. What textual strategies are at work inside a digital world to create an illusion of autonomy? (...) Basically, we found limitations to autonomy in the repeating pattern, i.e. when we perceive loops, recurrent paths in movements, be them physical, psychological, spatial etc. (...) The philosophical hypothesis about a new world where it can be possible to create a totally free, autonomous society is a utopia. This does not mean that it is futile or unintelligent to discuss about it. It simply means that it does not exist, and will never exist. Every realized utopia breaks down very soon or becomes rather quickly a frightening distopia, as we should know by now (after Sade, Orwell, etc. etc.). We prefer to discuss something that it is there (and will always be there) such as the technical and semiotic constraints for autonomy illusions in digital (and real) worlds (...) the need for a completely free world where to live in complete autonomy from limitations of all kind is a very deep-rooted, existential need for everyone of us, and it would be stupid to ignore it. Can Second Life become a place of total autonomy in this utopian sense? From a purely theoretical point of view the answer is simple: no. But theoretics miss completely the point here: walking towards an unreachable place does not mean to walk in vain.
Flack Attack har även, precis som Node.London, tryckt mitt och Palles föredrag vi höll i Berlin (Palle deltog förresten på släppfesten genom sin Second Life-karaktär, smådansande lite på en väggprojicering, samtidigt som han var hemma och passade barn...)

1 Comments:

Anonymous mats said...

"smådansande lite på en väggprojicering, samtidigt som han var hemma och passade barn"

Postmoderna småbarnsföräldrar nuförtiden... tsk, tsk, tsk...

3/05/2006 04:28:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home