söndag, mars 12, 2006

Indoktrinering under luppen

Sebastian Gjerding (känd från Piratgruppen) har framlagt en uppsats vid Roskilde universitet: Ophavsret – en magtanalyse af normative kampagner. Där analyseras hur och med vilka argument som upphovsrättsindustrins branchorganisationer försöker inpränta respekt för sin syn på kopiering genom påkostade kampanjer. Mjukvaruindustrins BSA med "Define the line", skivindustrins IFPI med "Pro-Music", filmindustrins MPAA med den aggressiva "Respect copyrights" – vilka alla tre lanserats internationellt under 2003-2004, samt knoppat av sig i lokala varianter. Den moraliska strategin ses numera av upphovsrättsindustrin som minst lika viktig som den tekniska (DRM) och den juridiska (åtal). Den ofrånkomliga godtyckligheten i hur begreppen tillämpas i digitala sammanhang gör antagligen den moraliska aspekten allt viktigare. Det handlar inte bara om att få en yngre generation om att respektera rådande lagtolkningar. Kampanjerna siktar ju i allmänhet på att etablera en uppfattning om att "gratis = olagligt" (även om det inte sägs rakt ut), marginalisera konkurrensen från fri mjukvara och fritt spridd musik, osynliggöra gråzonerna och måla frågan svartvit. Uppsatsen visar hur kampanjerna strävar efter att forma "good cyber-citizens": subjekt som värdesätter sin egen avhållsamhet. Trots att de kan kopiera programvaran de behöver eller musiken de är nyfikna på från sina vänner, så avstår de. Men som ett sekundärt tema finns hela tiden hotet om repressalier med i kampanjerna; hårdast profilerat i MPAA:s paroll "You can click but you can’t hide". Både film- och skivbrancherna satsar dessutom hårt på att skrämma upp föräldrar, genom att associera fildelning med allehanda farligheter (pornografi, virus, spyware). Här anknyts till den lukrativa skrämselbranchen kring barn och internet. Slugast är IFPI, som tagit sig en "ideell" organisation (Childnet) som partner, för att engagera familjer och skolor i indoktrineringsprojektet. Bland annat har de gemensamt tagit fram en programvara som urskillningslöst raderar filer som de försöker övertyga föräldrar om att köra på barnens datorer.

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

För jävla skrämmande. Men det är ju inget annat än den gamla vanliga visan.

3/12/2006 09:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

http://www.bomben.se/blogimages/thoi/Organism12TRJagblirsmalnu.mp3

3/13/2006 03:48:00 em  
Blogger J Andersson said...

även andra, besläktade branscher kör med liknande retorik. här i England så har TV Licensing en kampanj: "look us up with your computer before we look you up with ours", som jag tycker sätter fingret på vad branschen helst verkar önska - en blandning av frivillig, t.o.m. lättjefylld underlydelse hos konsumenten (praktexemplet här är iTunes, se min artikel) och rena hot från branschens sida (exemplet här är som bekant APB, etc etc)...

3/13/2006 07:43:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home