måndag, mars 27, 2006

(s) vill reglera datorer, 1981 liksom 2006. Fast oklart hur.

Barn leker hallick på nätet! Riksdagsmannen Johan Andersson (s) har hittat ett läskigt spel och kräver nu i en debattartikel "internationella lagar" för att reglera webbspel.

Men datorspel är betydligt mer komplicerat att reglera på internet. Vem bär ansvaret för våldsförhärligande datorspel? Ofta läggs spelen ut på webbhotell utanför Sverige och är därmed nästan alltid utom räckhåll för svensk lag. Enligt FN:s barnkonvention har vi en skyldighet att skydda barn och ungdomar. /.../ det är inte omöjligt att stifta internationella lagar som gör att vi kan utkräva ansvar. Se på miljölagstiftningen, som numera till stor del regleras på internationell nivå. Samma logik bör gälla för internet. Vi måste snabba på processen, barn och ungdomar ska inte utsättas för inhumana och våldförhärligande datorspel.
Ska detta ses som en enskild riksdagsledamots oinformerade men välmenta korståg? Varför började då inte Johan Andersson med att ta reda på att det spel som upprörde honom så inte alls ligger "utom räckhåll för svensk lag", utan på ett webbhotell inte alls långt från hans egen hemkommun? Nej, snarare ser vi ett typexempel på hur dagens socialdemokrati motiverar reglering av datorkommunikationer. Fram med skalpellen och skär bort det dåliga! Förutom den uppenbara anknytningen till den populära datorspel-är-farligt-diskursen, noterar vi hur detta slags mediepolitik förs genom paralleller till miljöpolitik – det handlar om att bekämpa en "nedsmutsning". Och som alltid läggs argumentationens fokus på att uppväcka känslor av avsky, medan inget sägs om hur regleringen egentligen ska gå till. Här verkar det finnas en socialdemokratisk tradition: tala om målen, men mörka medlen och dess biverkningar. Johan Andersson står stadigt i denna tradition när han kräver "internationella lagar" utan att sägea ett knyst om vad som ska stå i dessa lagar. Dags att åter ta en titt i 1981 års årgång av Musikern. Där rapporterades från en ideologikurs som musikerfacket hade hållt i samma år. Sedan fem år tillbaka hade Sverige letts av diverse borgerliga regeringar, och för ett LO-fack som detta betydde "ideologikurs" ett uppradande av socialdemokratiska valargument. Bland annat:
Vad socialdemokraterna har gjort och vad var nästa steg om de hade vunnit valet 1976. /.../ Bevakning av datorerna. /.../ Vad har då de borgerliga gjort sedan 1976? /.../ Helt sköta datorerna utan inblandning. /.../ Och mer är på gång. Är det inte tid att stoppa dem nu?
Alltså: År 1981 var ett av sossarnas valargument att borgarna inte ville syssla med "bevakning av datorerna". I Musikern specificeras inte närmare vilka regler som de själva hade velat införa för datoranvändandet. Jag blir nyfiken. Någon som minns?

15 Comments:

Blogger Svensk demokrat said...

Jag tror tyvärr det ligger i den socialdemokratiska maktnaturen att förbjuda allt man inte kan kontrollera.

Responsen från den frihetsälskande måste bli ett anatema - att istället förbjuda det socialdemokratiska partiet!

3/27/2006 07:17:00 em  
Blogger rasmus said...

Extra tillägg för den som bryr sig:
Johan Andersson är, som ledamot av kultutskottet, socialdemokraternas ansvariga för radio och teve-frågor.
För en vecka sedan presenterade han en proposition om framtiden för public service. Ett par av punkterna är "Teknikneutral definition av TV-mottagare" (läs: licensavgift på datorer som kan ta emot radio/teve) och "Öppna för möjlighet att ta betalt för arkivmaterial"

3/27/2006 07:23:00 em  
Anonymous Anonym said...

Diskussionen 1980 såg ju lite annorlunda ut än idag, och regleringen handlade väl snarare om att förbjuda att samköra register, som var vad det handlade om då.

Åtminstone jag är nog rätt tacksam att Sverige haft rätt stram lagstiftning inom personuppgiftsområdet, även om jag håller med om att datalagen varit allt för sträng och även personuppgiftslagen är det. Men här kan poliser faktiskt åka fast för att plocka ut allt för mycket persondata osv, och det är bra.

Även om någon lyckas lägga vantarna på exempelvis patientjournaler så bör lagarna finnas på plats så det i alla fall inte är möjligt att sälja datat på öppna marknaden.

3/27/2006 08:22:00 em  
Anonymous Johan Svensson said...

Ha, jag minns fortfarande när DN förfasade sig över Postal 2 (det icke namngivna spelet i åtalet som nämns i artikeln) och ville illustrera dess hemskhet med en screenshot från spelet. Problemet var bara att det de påstod var Postal 2 i själva verket var en skärmdump av utvecklarnas hemsida. Starkt jobbat, DN. Jag skrev och påpekade det där, men fick aldrig något svar.

Sen så kan man undra hur den här typen har lyckats undvika Grand Theft Auto 3 i alla dessa år. Där är det inte bara prostituerade som dör i textform, där får man tillbaka hälsa genom att få en avsugning i bilen komplett med gnisslande fjädring.

Det finns redan frivillig reglering i branschen i form av PEGI i Europa och ESRB i utriket. I USA diskuteras det huruvida det strider mot deras beloved first amendment att hålla individuella spelbutiker ansvariga för att sälja spel märka 18+ till minderåriga eller inte.

3/27/2006 09:29:00 em  
Anonymous Johan Svensson said...

...och så är det ju roligt att se honom utgå från att ett web-baserat spel vem som helst kan registrera ett konto för kan behandlas på samma sätt som ett spel man köper över disk.

3/27/2006 09:34:00 em  
Anonymous Andie said...

Hittade för ett par år sedan på Tekniska Muséet i Malmö tre fantastiska skrifter som heter Källa och som handlar om "datapolitik". De är utgivna 1981 av Forskningsrådsnämnden och Styrelsen för teknisk utveckling och låter forskare med olika ståndpunkter diskutera ämnena "Datorn - herre eller slav", "Styrd datautveckling" och "Tar datorn bort jobben". Förordet i alla tre inleds med meningen "Datakraften är en omdanande kraft". I en av dem tecknas en framtidsbild av hur det ser ut på ett av försäkringskassans kontor år 2000, som då enligt gissningarna -81 ska ha max fem medarbetare som sitter isolerade vid varsin terminalbox, medan all databehandling sker automatiskt, och "Samhällets behov av en fullständig kontroll över medborgarnas ekonomiska förehavanden har medfört att datainspektionen numera tillåter en samkörning av samtliga datasystem". Forskarna gissade inte helt tokigt, men mest hade de alldeles för stort förtroende för offentliga sektorns förmåga att integrera sina informationssystem.

3/27/2006 10:30:00 em  
Blogger Joacim Persson said...

Det är nog så, tror jag, att de söker desperat efter någon förevändning att få kontroll över Internet.

Skulle de lyckas i sitt uppsåt att få sig verktyg att spionera eller censurera, så kommer de vid behov att spionera på lite av varje, censurera lite av varje och varför inte också införa en "internetskatt" också. (De tänker väl kalla det "tv-licens" t.ex.)

Anledningen till denna önskan om kontroll över informationsflödet är att även de själva har insett att hela deras affärsidé bygger på broadcastmodellen, med en enda talare som ger order i en stor megafon för en tigande församling. Deras ideologi tål ingen granskning i det analyserande samtalets form. De måste ha en prusseluska: "Sveriges" Radio, "Sveriges" Television, "Sveriges" Nyhetsbyrå...

Tidningarna rådde inte sossarna på, för de existerade långt innan Parti't och hade redan skapat sig sin position under 17- och 1800-talen. Men de spelade ut sin roll när radion kom.

En annan sak de såg som ett problem i tidigt 80-tal (och det med rätta, vad de själva anbelangar) var satellit-tv: de ville förbjuda parabolantenner. Detta av precis samma anledning som de i dag ser Internet, som koncept, som ett allvarligt hot mot deras hegemoni.

3/27/2006 10:40:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag vill påminna om att också den borgerliga alliansen står bakom Bodströmsamhället, liksom de stod bakom den nuvarande upphovsrättslagen.

Övervaknings- och inskränkningsfrågan tenderar att gå över blockgränserna. Vilket ju är nog så oroande.

3/28/2006 12:25:00 fm  
Anonymous monki said...

Det ingår i internets öppna karaktär att vem som helst kan skapa vad som helst på en hemsida som vem som helst kan komma åt. Jag kan inte se något alternativ som skulle kunna ersätta det och då får man ta det goda med det onda. Snusk, våld och nonsens är ju kärnan i internets utveckling" :)

När varken socialdemokrati eller skivbolag vill erkänna att deras bas i 1900-talsmedier börjas krackelera under fötterna är det ju alltid enklast att hitta en utomstående syndabock som man bara kan skära bort.

3/28/2006 05:01:00 em  
Blogger Attila said...

Att staten ska ta ansvar för vilka spel barnen konsumerar handlar om socialdemokratisk ideologi.

Det är barnens FÖRÄLDRAR som bär ansvaret, inte staten, kommunen, riksdagen eller Persson.

Att det sedan är omöjligt att reglera saken vittnar om djup inkompetens hos de som skapat förslaget. Ungefär i klass med att Freivalds inte visste var Phuket ligger...

3/28/2006 09:05:00 em  
Anonymous Blenda said...

Redan i dagsläget måste man betala tevelicens om man har tevekort i datorn. Radio är väl licensfritt vare sig man tar emot det via datorn eller en vanlig radio.

3/28/2006 11:54:00 em  
Blogger Kalle - Dagens (s)itat said...

Attila:

Träff rakt på spiken!

Det som borde diskuteras, och vilket görs till viss del via frivillig märkning av spelen, är föräldrarnas ansvar.

Lika lite som vi kan lagstifta mot hemska videofilmer så kan vi lagstifta mot hemska videospel.

Det måste till sist och syvene vara föräldrarna som kontrollerar vilken sorts spel och vilken sorts hemsidor som ungarna leker med.

Bränn lite pengar på att sätta ihop en bra upplysningsfolder som delas ut i alla skolor, till föräldrarna.

Annars är väl alltid en lösning att be UD och Säpo ringa upp internetleverantören. Det har ju fungerat förr... =)

3/29/2006 10:17:00 fm  
Anonymous Anonym said...

en del av tvlicens pengarna går till sveriges radio så radio är inte gratis

3/29/2006 10:33:00 fm  
Anonymous Anonym said...

@Andie:

"Forskarna gissade inte helt tokigt, men mest hade de alldeles för stort förtroende för offentliga sektorns förmåga att integrera sina informationssystem."

Hehehe, jag associerar direkt till ett otal exempel på ovanstående, bl a olika svenska län och deras oförmåga att integrera sina patientjournalsystem. Heja byråkratin!

@Attila:

"Annars är väl alltid en lösning att be UD och Säpo ringa upp internetleverantören. Det har ju fungerat förr... =)"

Ja och om man går till väga på det sättet behövs ju inget tidskrävande lagstiftande. :)

/Mike

3/29/2006 03:45:00 em  
Anonymous Cyberhesten said...

Attilla:

varför skulle föräldrakonstruerad ideologi vara mindre motbjudande än statskonstruerad dito?

3/30/2006 06:27:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home