onsdag, april 19, 2006

Bredbandsskatt: Taktisk utväg eller återvändsgränd?

Ytterligare några ord om idén med "bredbandsskatt", som förra veckans Uppdrag granskning (se även kommenterade stillbilder därifrån) förde fram som en förnuftig kompromisslösning på fildelningskriget. Legaliserad fildelning, generell avgift på all internetkommunikation, och fördelning av pengarna till rättighetshavare av olika slag. Sådan är principen för det förslag, en slags utökad kassettersättning, som nu vinner gehör bland vissa politiker och forskare i Sverige. Copyriot dissade konceptet, och det inte för första gången. Men vi återvänder ändå med några ord till, just eftersom denna självutnämnda "tredje väg" från och med denna vår tycks göra sitt verkliga intåg svensk fildelningsdebatt.

En bra idé att få slut på hela krigeriet om det här med nerladdning en gång för alla, om än genomfört på ett riktigt uselt sätt ... Fördelen med en "bandbreddsskatt" vore ju som många säger att den skulle få tyst på alla irriterande skivbolag etc
Så stod att läsa i ett par av kommentarerna till förra veckans inlägg. Per F Pettersson/Pelpet formulerar samma inställning:
det finns många problem med en bredbandsskatt, men jag är ändå villig att acceptera en sådan bara för att få slut på det kriget kring fildelning. (...) Kom ihåg att ingenting är för evigt. Har väl en bredbandsskatt etablerats så kan vi ifrågasätta dess riktighet och fördelning senare. (...) Varför vara religiös? Jag tycker det viktiga är att få undan problemen än att vinna "kampen". (...) Kan man få juridisk fred så öppnas möjligheterna för en mer öppen fildelningsverksamhet, kultur- och teknikutveckling. Dessutom ska man inte underskatta riskerna för att medieindustrin lyckas lobba igenom stenhårda straff, obligatorisk DRM och ökad övervakning av internet. Kan man behålla nätet fritt och öppet genom att betala en "beskyddaravgift" till musik- och filmindustrin så tycker jag helt enkelt att det är värt det. Det blir ännu en kassettavgift att hata. Och hellre en kassettavgift än en frihetsinskränkning. (...) Och som sagt: ingenting är för evigt.
Så långt kommentaren från Pelpet. Med all respekt för den strävan som uttrycks, tror jag att det förhåller sig precis tvärtom. En "juridisk fred" i kopifajten innebär inte ett öppnare fält, med fler möjligheter för remixkultur, fri mjukvara, breddat musikliv... – inte så länge denna "fred" institutionaliserar enorma penningflöden från allmänheten till de största rättighetshavarna. Som några påpekar i kommentarerna, går det visserligen att tänka sig andra fördelningar för en bredbandsskatt än att skicka miljonerna till Stim och låta dem gödsla vidare med radions topplistor som mall. Några föreslår att man mäter lyssningen, andra någon slags system för röstning. Oavsett vilket, är det ju inte bara musik som ska "kompenseras" av en bredbandsskatt. Även exempelvis text. Och där framträder dilemmat i sin allra mest delikata version. Om bokförfattare ska få pengar för att böcker fildelas, vilka andra skribenter ska få ta del av pengarna? Bloggare? Deras bokstavskombinationer susar ju genom samma kablar, de kablar som redan har avgiftsbelagts, och bloggar når för övrigt ofta fler läsare än många bokförfattare. Var dras då gränsen? Ett ambitiöst inlägg på en vetenskaplig mailinglista? En dikt i en sextonårings Skunk-dagbok? Om förslaget dras till sin spets hamnar vi i en bisarr framtidsvision, där varje publicerat tecken får en prislapp. Om förslaget dras halvvägs, vilket är så långt som de flesta tycks förmå tänka, förutsätter vi att någon drar en gräns mellan "riktiga författare" och "gratisförfattare", mellan "riktiga artister" och sådana där som gör musik och sprider för skojs skull. Lycka till. Jag har en liten tes. Den handlar om vilka som är mest benägna att ställa sig positiva respektive negativa till en bredbandsskatt (eller till kassettavgifter i allmänhet). De som helhjärtat identifierar sig som konsumenter av kultur (oavsett kulturens medium) ställer sig ofta positiva. De som helhjärtat identifierar sig som kulturens producenter kan också mycket väl stödja idén. Däremot inte vi som vägrar gå med på sinnebilden av en producerande minoritet och en konsumerande majoritet. OK, det är hårdraget. Men ikväll ska jag testa om tesen stämmer, när Skap ordnar seminarium. Rapport kommer. Bredbandsskatt suger, men frågan har potential. Bara diskussionen tillåts löpa hela linan ut, och inte stannar halvvägs, kan den bli en hävstång för att ta frågan om kulturens försörjning från abstraktionerna till vardagen. "Ingenting varar för evigt" kan vara en bedräglig förhoppning. När ett ersättningssystem väl har upprättats, biter sig dess värderingar fast djupt i strukturerna, och formar allas våra idéer om vilka kulturella fenomen som är värda att uppmuntra. Grogrunden för nya intressanta former för kulturproduktion är inte "juridisk fred", utan gråzoner!

19 Comments:

Blogger Helshad said...

Bredbandsskatt är både bra och dåligt.
Givetvis är det väldigt svårt, om inte omöjligt, att definiera vem som är vad hur och varför men det är, tycker jag, betydligt bättre att makthavarna gräver ner sig i denna debatt än att de debatterar hur de ska straffa filderare alt slösa resurser på att jaga dem.

Det enda alternativet till "bredbandskatt" blir "hetsjakt" på fildelare. Detta i sin tur kommer skapa "darknets" "freenets" och allehanda krypterade och anonyma tjänster som redan börjat poppa upp som svampar ur jorden. Vilket gör att de RIKTIGA kriminella kommer undan.

I det här fallet tror jag ärligt talat att skatten är, i långa loppet, mycket bättre än andra alternativ i dagsläget.

Motkravet måste dock bli att INGA kopieringskydd får finnas på orginalen jag går och köper.

Jag är givetvis öppen för andra förslag om de är tillräckligt starka.

Tack i övrigt för mycket väl skrivna artiklar. Jag kikar förbi här nästan varje dag... :)

4/19/2006 02:55:00 em  
Blogger Jimmyroq said...

Jag håller helt och hållet med. Vi behöver inte ännu en TV-licens. Den har trots allt - snudd på - varat för evigt, och den är ändå bara till för att finansiera de statliga producenterna.

Det är fullständigt orimligt att betala en skatt till samtliga producenter istället för att betala det man faktiskt konsumerar.

4/19/2006 03:01:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ju mer man funderar på det här desto mer vettig bli tanken på införande av någon form av medborgarlön. Om alla får en grundinkomst från staten så slipper vi problemet med hur folk ska få betalt för det arbete de utför. Kanske får fildelningen större konsekvenser än vi nånsin kunde ana - en total omställning av det ekonomiska systemet?

4/19/2006 03:14:00 em  
Blogger rasmus said...

Helshad: Skillnaden mellan mitt inlägg och din kommentar är just skillnaden mellan att tänka i riktningar eller i stabila lösningar.
Själv tror jag inte det handlar om två färdiga alternativ, utan om en komplex situation som ständigt förändras. Därför går det inte heller att, som så ofta, hävda att vi står i ett vägskäl mellan DRM och bredbandsskatt.
Angående Freenet och darknets så är de faktum som vi inte kommer ifrån. De duger inte att skrämmas med, annat än när man (som Birgersson på teve) tilltarar oinsatta politiker (vilka förvisso är många). Och anonyma kommunikationer är något bra, inte minst för människor som lever i länder som Kina och Iran.

Jimmyroq: Jag är lite tveksam till jämförelsen med tevelicensen, eftersom teve trots allt är ett enkelriktat medium med begränsat utbud i en form (rörlig bild + ljud).
Internet är däremot en samling protokoll för att skicka alla tänkbara sorters data från vilken punkt som helst till vilken annan punkt som helst (sedan må det jämföras med teve, radio, telefon, post eller skivor).
Trots att det må finnas olika åsikter om tevelicensen, är en bredbandsskatt något ganska annorlunda, som öppnar större frågor.

4/19/2006 03:17:00 em  
Blogger Helshad said...

Rasumus: "Helshad: Skillnaden mellan mitt inlägg och din kommentar är just skillnaden mellan att tänka i riktningar eller i stabila lösningar.
Själv tror jag inte det handlar om två färdiga alternativ, utan om en komplex situation som ständigt förändras. Därför går det inte heller att, som så ofta, hävda att vi står i ett vägskäl mellan DRM och bredbandsskatt."

Jag förstår vad du menar och jag håller med dig. Kruxet är att människan i sin natur vill förenkla saker. Ju mer komplex en situation blir desto snabbare tar folk till sig en enkel ide. "bredbandsskatt".

Jag är en sådan individ ;)

Jag tar hellre en extra skatt som är orättvis än att jag blir förföljd på nätet av elaka hajar. För det är vad detta bråk om copyright i slutändan kommer att landa i. Jag är väldigt skeptisk till att marknaden kan lösa det på något annat sätt än våld mot våran frihet.

Sen ville jag inte skrämmas med darknets och freenets. Hehehe jag gillar dem starkt just för att jag kan kommunisera med människor på platser där frihet är något absrakt och farligt.

4/19/2006 03:28:00 em  
Blogger Joacim Persson said...

"generell avgift på all internetkommunikation"

I klartext: de vill lägga skatt på yttrandefriheten --> avskaffa den.

4/19/2006 03:34:00 em  
Blogger rasmus said...

Helshad: Du har helt rätt i att människor vill, och måste, förenkla saker. Därför välkomnar jag att förslaget börjar diskuteras – fast när det nu har skett, vill jag föra resonemanget till sin spets, inklusive dess olösbara dilemman och då framför allt frågan om vem som ska "kompenseras". Där någonstans tror jag man kan hitta något fruktbart.

4/19/2006 04:06:00 em  
Blogger pelpet said...

Om förslaget dras till sin spets hamnar vi i en bisarr framtidsvision, där varje publicerat tecken får en prislapp. Om förslaget dras halvvägs, vilket är så långt som de flesta tycks förmå tänka, förutsätter vi att någon drar en gräns mellan "riktiga författare" och "gratisförfattare", mellan "riktiga artister" och sådana där som gör musik och sprider för skojs skull. Lycka till.

Min tanke med en bredbandsavgift är i första hand inte att instutionalisera en princip utan en eftergift till befintliga makthavare.

Som jag förstått det så har vi idag ungefär den halvvägssituationen där STIM plockar in pengar och fördelar dem till sina medlemmar. Och samma sak på kassettavgifterna. Copyswede tar in en massa stålar och skickar vidare dem till toppliste-aktörerna. Fungerar det? Hjälpligt. Men bör se det för vad det är - en kompromissuppgörelse om privatkopieringen. Privatkopieringen är en frizon. (Iallafall var den det innan det blev olagligt att bryta kopieringsskydd).

En bredbandsavgift bör ha motsvarande funktion, fast för upphovssrätten. En kompromiss som tilllåter fri kopiering, remixning och spridning alla sorters verk utan att behöva bry sig om exemplarframställningsrätten. Och ingen DRM och inga kopieringsskydd på media.

Fördelningen av pengarna behöver varken vara rimlig eller rättvis, utan kan fungera lika illa som idag.

Ingenting för evigt?
Det är möjligt att medieindustrin lyckas lobba fram höjningar och utökningar av bredbandsavgiften, men givet alla problem och absurditeter, hatet mot mediaindustrin och immatrialrättsdebatten så tror jag att chansen är större att avgifterna avskaffas på kanske 10 års sikt. Och skulle det gå åt helvete så lever jag hellre med höga bredbandsavgifter än ett Internet till döden infekterat av IP-lagstiftning, övervakning och DRM.

Jag ska dock inte utesluta möjligheten att jag missbedömt styrkeförhållandena. Kanske lyckas upphovsrättskritikerna besegra upphovsrättsindustrin och reformera upphovsrätten utan att behöva gå med på några ekonomiska kompromisser.

4/19/2006 04:47:00 em  
Blogger Jimmyroq said...

Absolut, självklart är det olika saker. Personligen tycker jag även TV-licensen är fel just för att den är en licens och att innehavet av en viss produkt - TV-mottagaren gör att man måste betala för SVT. Där tycker jag analogin faktiskt håller, för oavsett om jag enbart använder min TV till att kolla på DVD-film och kanaler som jag betalar för via kabelbolaget, så måste jag betala denna skatt.

På samma sätt så skulle en fildelningslicens, eller vad man nu ska kalla den, drabba alla - skyldig som oskyldig - och samtidigt har vi det omöjliga problemet att fördela intäckterna.

Av samma anledning tycker jag att kasettavgift på DVD-skivor är lika rimligt som mordavgift på köksknivar. Men betalar en avgift för att kompensera för olagligheter.

4/19/2006 04:49:00 em  
Anonymous Anonym said...

En annan aspekt är ju att många fildelare bränner ut materialet på cd/dvd skiva och betalar således kassettavgift. Alltså nu ska fildelare bli dubbelbeskattade helt plötsligt?

Fast detta är ingen nyhet att media maffian vill ha krafigt redundanta inkomstkällor.

4/19/2006 06:15:00 em  
Anonymous Gisela said...

Inte ens på din födelsedag slutar du blogga ;)
GRATTIS ZUM GEBURTSTAG BRUDER!

Fraulein Fleisch

4/19/2006 08:39:00 em  
Anonymous Anonym said...

De "riktiga kriminella" fildelarna, de som delar material som är olagligt ens att inneha, kommer redan undan. Darknets har funnits länge.

4/20/2006 09:20:00 fm  
Anonymous K said...

Intressant text + intressanta kommentarer.

Nu dags för paussatir :-)

http://img86.imageshack.us/img86/3859/vatadrom6lp.png

4/20/2006 11:22:00 fm  
Anonymous blenda said...

Ȁr det verkligen fred, vi vill ha
till varje tänkbart pris
Är vi alldeles säkra på det
att det värsta av allt är krig«

(ur Mikael Wiehes sång Fred från 1971)

»Is peace all you are interested in? The real war is in us. History is a symptom of our disease.«
(Mao Zedong i filmen Nixon av Oliver Stone)

4/20/2006 11:24:00 fm  
Anonymous Dennis said...

Visserligen blir det en avgift, snarare än en skatt. Men i vilket fall som helst, genomförs förslaget kommer vi förmodligen se en ännu djupare "myndighetifiering". Avgiften måste ju baseras på något och man kan ju misstänka att det blir diverse branschorganisationer som får vara med och bestämma.

Rasmus, har du inte skrivit något om det? Eller det kanske var Ulf Pettersson. Låter bekant i det här sammanhanget. Handlade om hur särintressen har enklare att organisera sig än enskilda aktörer; Mancur Olson och collective action.

4/20/2006 11:51:00 fm  
Blogger rasmus said...

Dennis: Här skriver Ulf om politiker, collective action och upphovsrättslobbyn. Jag skrev relaterat här.

Vad gäller om man ska kalla det skatt eller avgift eller nåt annat så har det funnits en uppsjö olika bud. Avgift är visserligen mer korrekt, men när nu det populära begreppet "bredbandsskatt" tycks etablera sig, tänkte jag att man lika gärna kan köra på det.

(Jämför olika parters användning av begreppen miljöavgifter, biltullar och trängselskatt, där motståndarna helst kallar det "skatt" och förespråkarna förespråkar "avgift".)

4/20/2006 12:09:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jättebra inlägg, håller med om allt MEN värt att tänka på är att en total legalisering skulle kunna öppna för bibliotek och skolor att tillhandahålla piratkopiering i stor skala. Det skulle potentiellt kunna vara dödsstöten för upphovsrättskramarna.

4/20/2006 01:23:00 em  
Anonymous Anonym said...

Kassettersättningen har funnits längre än 10 år och den verkar knappast försvinna. Att en bredbandsskatt skulle försvinner tror jag inte på. Jag tror inte heller att vi kommer få en mediaindustri som inte håller på med DRM. Om man tänker på detta plus på hur djupt orättvist en bredbandsskatt skulle vara(kassettersättningen är oerhört orättvis redan idag) så säger jag nej till det förslaget. Det skulle bara göra mig ännu mer arg på skiv- och filmbolagen vilket skulle leda till att jag slutade köpa film och musik.

Jag vill dessutom inte ha fred i upphovsrättsbråket, visst det är många som har missuppfattat vad det hela handlar om men jag tycker det är dags att mediaindustrin börjar leva i 2000-talet istället för på 1970-talet.

/d

4/20/2006 05:14:00 em  
Blogger J Andersson said...

Hej där, jag har samlat några av mina senaste reflektioner på idén om "bredbandsskatt" här.
En riktigt intressant vinkling på frågan är i mitt tycke: vad blir de internationella konsekvenserna av en potentiell framtida svensk bredbandsskatt? Skulle detta i praktiken göra Sverige till en frihamn för obehindrad fildelning i världen och öppna upp för en mängd nya gränsöverskridande fildelningsapplikationer à la PirateBay? Skulle den internationella upphovsrättsindustrin verkligen se på detta med blida ögon? Dessutom, skulle fördelningen av de insamlade avgiftspengarna verkligen komma att tillfalla svenska intressen, är det inte mer troligt att större delen av pengarna far ut ur landet till upphovsrättsjättar såsom Time Warner och Sony? Är inte det i sådana fall själva antitesen till att subventionera det egna kulturlivet?
Kolla in min bloggpost med reflektioner över detta!

4/28/2006 05:20:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home