söndag, maj 07, 2006

Förbud mot DRM är onödigt

Piratpartiet har "europeiskt förbud mot DRM" som ett av sina politiska krav. Frankrike tillämpar DRM-förbud (men böjer sig kanske för Apple). Jag ser inte riktigt meningen i att förbjuda kopieringsspärrar. Uppenbarligen klarar sig spärrarna ändå inte på egen hand, utan måste stödja sig på lagens förbud mot kringgående och mot att tillverka verktyg som kan användas för kringgående. Upphovsrättslobbyn vill utöka med förbud mot maskiner som digitaliserar analoga signaler. Nu kommer ett amerikanskt lagförslag om förbud mot streamad musik på internet som inte är DRM:ad. Alla dessa desperata åtgärder visar bara vilka kraftiga kringgående krafter som är i rörelse. Förbud mot DRM behövs inte, och skulle sannolikt bara bli svårt att avgränsa mot fullt legitim datakryptering. Det räcker att legalisera kringgåendet, och lita på att verktygen kommer att bli tillgängliga. Så länge det inte finns ett överhängande hot från statens sida om att förbjuda kopieringsvänliga maskiner, kommer elektroniktillverkarna att uppfylla den efterfrågan som finns på öppen hårdvara.

9 Comments:

Anonymous kErginsAl said...

Det behövs visserligen kanske inte en lag, men det skulle vara skönt med en som fastslog att jag har rätt och ska ha möjligheten att kunna kopiera det jag köper utan komplikationer.

5/08/2006 11:01:00 em  
Anonymous Anonym said...

DRM är så mycket mer än kopieringsskyddade plastskivor.

Jag tror inte att du kan förlita dig på att någon smart hacker löser dina problem den dag då DVD-spelare, TV-apparater och till och med datorer fått DRM-kretsar insmugna i sig utan att du ens blivit upplyst om det.

5/09/2006 09:49:00 fm  
Blogger rasmus said...

Anonymous: Att det förbereds så många lagar som ska göra DRM obligatoriskt i olika sammanhang, är just för att de insett att man inte bara kan "smyga in" DRM i hårdvaran hur som helst. En universaldator är en universaldator, och står sig bra i konkurrensen mot en DRM-skadad pseudodator. Om en stor allmänhet ändå köper det senare, beror det inte på att DRM är tillåtet, utan på ett katastrofalt nederlag inför Mental Rights Management på det konceptuella planet.

Vad gäller t.ex. DVD-spelare är jag inte heller sådär jätteorolig. Även om DRM:ade sådana i någon utsträckning skulle etablera sig som standard, skulle det innebära att fler såg film via datorn istället, för att splippa restriktionerna. Kom ihåg att folk vill kolla på annat än köpe-DVD. Pratar inte om smala subkulturer nu, utan om att folk vill kolla på egna produktioner om de så är semesterbilder, och kunna redigera dem.
En universaldator står sig på sikt även i konkurrensen mot en DRM-skadad DVD-spelare. Förutsättningen är bara att den tillåts vara en universaldator.

5/09/2006 10:44:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det finns redan idag en lag som säger att man i vissa fall, tex för enskillt bruk, får kopiera. Att sedan det kan vara lättare eller svårare att kopiera olika saker beror ju endast på vilka verktyg som finns och så länge man inte har andra lagar som förbjuder eller reglerar dessa verktyg så är det inga problem.

En annan sak som det är värt att notera är att DRM inte enbart handlar om kopiering, även om det kan verka så ibland. Det handlar om all kontrol av vad man kan göra med ett verk, även sådan användning som inte har med upphovsrätten att göra. Även om man till exempel fritt kan kopiera ett verk, så kan det fortfarande finns begränsningar i tex VAR, NÄR eller HUR man kan använda verket. Med DRM kan man ju reglera att du enbart kan spela upp en film vid vissa tider och på vissa platser eller med vissa spelare, oavsett hur du kopierar. Bara för att ge något exempel.

5/09/2006 11:57:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Rasmus, låt mig till att börja med avanonymisera mig. Jag heter Björn Felten. Jag är Piratpartist, och det är jag stolt över. Men jag anser att verifieringsproceduren till din blogg suger kamelballar Big Time. Lär av Oscar är mitt råd!

Vad gäller din fiktiva universaldator, så kan du ju fortsätta att drömma om såväl den som din norska hacker som löser alla problem som hårdvarubaserad DRM förorsakar. De digitala piratkorten torde därvidlag avskräcka -- alla kopieringsskydd är faktiskt inte lika lätta att cracka som vissa plastskiverelaterade dito.

Och visst vill allmänheten kunna fritt kopiera sina semesterbilder &c helt fritt. Men utan en lag mot (oftast hemligt) introducerade DRM-chips i våra konsumentprodukter, så omöjliggörs allt det fria spridande av vårt kulturarv, som de flesta av oss trots allt anser att vi fritt skall få dela med oss av.

Ergo: oaktat ditt raljanta avfärdande av Piratpartiets krav på lag emot all form av DRM (helt och hållet med konsumenternas rättmätiga krav för ögonen), så vill jag hävda att det faktiskt inte är ett onödigt krav, som du påstår.

5/09/2006 01:16:00 em  
Blogger rasmus said...

Björn Felten:
1) Att alla kommentarer här måste verifieras innan de kommer upp är en tråkig konsekvens av de floder av kommentarsspam som postas här, och något som verkar svårfrånkomligt så länge Copyriot ligger kvar på Blogspot.

2) Jag menar inte att norska hackers ska rädda mänskligheten från alla problem som DRM kan förorsaka, jag hävdar att DRM-strategin inte klarar sig utan upprätthållande lagar mot kringgående. Strategin med hårdvaru-DRM bygger på att lobba fram lagar (på god väg i USA) som gör DRM obligatoriskt. Rensa bort alla de lagarna, och jag tror inte att ett (svårdefinierat) förbud skulle behövas.

3) Jag ser inte hur jag skulle ha "raljerat" mot Piratpartiets krav? De måste väl kunna diskuteras?
(En sak jag generellt gillar med Piratpartiets politik är att den inte förlitar sin upphovsrättskritik på en ideologi om konsumentskydd. Förslaget om "rätt" för konsumenter att komma åt data är lite ett undantag. En reflexion bara.)

5/09/2006 09:48:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rasmus, jag ber om överseende med min magsura kommentar, men det var mitt tredje försök att posta en kommentar, de första två försvann tydligen i dev/nul någonstans, så jag hade hunnit bli något irriterad vid det laget.

Och visst är det tråkigt att det stora flertalet skall behöva lida för att en liten minoritet inte kan avhålla sig från att spamma bloggar.

Du har naturligtvis delvis rätt i att avskaffandet av lagar, som förbjuder kringåendet av DRM-spärrar, räcker en lång väg, men jag vill ändå påstå att det inte räcker hela vägen. Samhället måste dessutom sända klara signaler till "industrin" om att DRM är fullständigt oacceptabelt, och det gör man lämpligen med lagens hjälp.

/BF

5/10/2006 04:27:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det enda som jag anser är viktigt, är att det inte kommer en lag som kräver DRM. Kan en tillverkare av en produkt välja mellan att tillverka en DRM-skadad spelare/dator/whatever eller en DRM-fri, så kommer nog konsumenterna snabbt att ge en vink om vad som är önskvärt.

Å andra sidan, det kanske inte är så dumt att som PP driva frågon om en lag mot DRM, om man anser att attack är bästa formen av försvar, angripa motståndaren, istället för att bara försvara sin position.

5/10/2006 07:28:00 em  
Anonymous Nicklas said...

En tanke: skulle meningen med en lag kunna vara rent konkurrensrättslig? Diskussionen om nätneutralitet i USA utgår ju från detta perspektiv; det handlar mest om att se till att inget företag försöker använda otillbörliga konkurrensstrategier. DRM kan ses som en enkel otillbörlig konkurrensstrategi som låser ute andra företag från vad som borde vara en öppen marknad för att maximera tillväxt m.m.?

Men svaret blir då inte förbud, utan utökade konkurrensrättsliga möjligheter att undanröja proprietära standarder som används för att begränsa konkurrensen på ett otillbörligt sätt. Och det vore en ganska intressant problematik att sätta tänderna i - här skulle ju även frågor om andra proprietära format kunna komma upp på ett naturligt sätt för diskussion och genomlysning?

5/10/2006 08:53:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home