söndag, maj 21, 2006

Indoeuropeisk gråzonskonspiration

Tillbaka från Amsterdam och en tvådagars workshop på Waag Society. Längst upp i deras sextonhundratalstorn mitt på ett torg i Amsterdams centrum, ligger en gammal theatrum anatomicum, dit jag och Palle var inbjudna att konspirera tillsammans med bland andra tyskar och indier. Sammanlagt omkring femton mer eller mindre likasinnade, men med vår bas i olika praktiker och olika världsdelar, som luftade idéer kring den pågående utvecklingar inom fildelningskultur, creative commons och antipiratkriget – allt finansierat av ett utbytesprogram mellan EU och Indien. "Different shades of the commons" stod som en slags rubrik: arrangörerna spann vidare från grey commons fokus på "gråzonerna", som anknöts till de gråa/svarta piratmarknaderna och kopieringspraktikerna som är en integrerad del av indiskt stads- och kulturliv. Vad händer i mötet mellan den verkligheten och expansiva projekt som "vita" Creative commons? Creative commons brukar framställa sig som en icke-normativ verksamhet, som bara handlar om att leverera verktyg i form av olika licenser. Men utifrån vilka situationer beskrivs de, och vad distansierar man sig från? Hur konstrueras den "kreativitet", som allt tycks komma att handla om? Några av deltagarna var själva högst aktiva i implementerandet av Creative commons, i Indien, Nederländerna och Österrike. Men utan att för den skull, som Lawrence Lessig, undvika att prata om problem som den populära och mystiska NonCommercial-licensen. Bland deltagarna fanns en samsyn kring att strävan efter friare information kräver pluralism: vita, gråa och svarta "allmänningar", om man vill fortsätta prata i färger. En agnostisk inställning, kanske. Om företrädare för "vit" fildelning med fria licenser väljer att fördöma den gråa och svarta fildelningen, de improviserade och spontana infrastrukturerna som ansätts av kriminalisering, får det större effekt än när antipiraterna gör det. Det är inte alltid självklart om legalisering eller praktisk avkriminalisering är det mest gynsamt för att öppna informationsflödena. Kanske är det bättre att skjuta upp de säkra omdömena, och besvara frågan om vart den digitala reproducerbarheten ska ledas oss på samma sätt som när den kinesiska kommunisten Chou En Lai en gång fick frågan om hur han bedömde resultatet av den franska revolutionen: "Det är för tidigt att avgöra". (Som en av indierna klokt påpekade.) Vi talade också om hur olika tänkbara utvecklingstendenser inom upphovsrätten (hårdvaru-DRM, bredbandsskatt) kan befästa en institutionaliserad uppdelningen mellan kulturproducenter och -konsumenter, och vad det kan innebära på olika områden. Ett gemensamt dokument utifrån diskussionerna förbereds och kommer dyka upp tids nog. Men workshopens syfte var inte så mycket att producera resultat, som den unika möjligheten att knyta kontakter och bolla idéer, mellan Piratbyrån, Sarai, Pirate Cinema, Creative Commons och andra. Bland de fem indiska kvinnorna och männen – fantastiskt stimulerande bekantskaper – kom flera från Delhi och var verksamma vid Sarai i (A space for research, practice and conversation about the contemporary media and urban constellations). Till följd av EU:s visumregler anlände ett par av dem dock en dag försent. Däribland advokaten Lawrence Liang från Bangalore. Inte att förväxla med sin amerikanske namne Lawrence Lessig. Strax dessförinnan hade jag och Palle luftat våra tvivel på om den aldrig anländande mannen verkligen fanns, eller om det mystiska rykte som hörts på Skeppsholmen förra månaden stämde, att Lawrence Liang i själva verket var en kollektiv pseudonym. Men till slut stod han där livs levande, den kinesiskättade indiske juristen vars extremt välgrundade upphovsrättskritik på många sätt är en välgörande motpol till den som representeras av "den andra Lawrence", Lessig. I fredags kväll i Waags anatomiska teater, höll Palle och jag låda i en timma, ett föredrag delvis baserat på grey commons-anförandet från Berlin, men med en massa nya tillskott samt ett kollapsat försök att visa video under Windows. Därefter tog Lawrence Liang över, med en spännande exposé i högfart, "Beyond Representation: The Figure of the Pirate". Refereras här alldeles strax!

2 Comments:

Blogger catxk said...

Låter väldigt intressant. Vilka från Sarai var det som var där?

5/21/2006 07:35:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hej,

En intressant vinkel på öppna informationsflöden dyker upp i Peter F. Hamiltons "Misspent Youth". En scifi-historia, alltså fantasifull, men ändå inte utan kopplingar till dagens diskussioner om ämnet.

/Mike

5/22/2006 11:05:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home