torsdag, maj 04, 2006

Regeringen otillfredsställd med den fria åtkomsten till nätnyheter

Smaka på följande stycke ur regeringens proposition om ändringar av presstödet till dagstidningar.

Det har ännu inte utvecklats affärsmodeller som gör att tidningarna i tillfredsställande omfattning kan ta betalt för det redaktionella material som läggs ut på Internet. För närvarande är tidningarnas Internetpublicerade texter och bilder till största delen kostnadsfria för läsarna.
Låter det inte som att man binder upp sig mot framtida utveckling mot en pay per read-modell? Det är väl tveksamt om särskilt många tidningsföretag ens själva siktar ditåt. Papperstidningarna är vad propositionen handlar om, och det konstateras att dessas ekonomiska resultat var gott på 1990-talet, men vände nedåt under 2001. Parallellen till skivbolagens kurvor går inte att undgå. Nätets spöke blir dock i detta fall svårare att skylla på allmänhetens bristande moral, eftersom nyhetsföretagen alldeles själva gjorde nyheterna tillgängliga utan kostnad. Och de som var först och inte tvekade, klarade sig bättre än eftersläntrarna. Det låter osannolikt att, som regeringen hoppas, utvecklingen vänds och nyhetsmedierna begränsar åtkomsten till sitt kärnmaterial. Propositionen bygger på Presstödsutredningen, men har helt utelämnat den knepiga frågan om presstöd till nättidningar. Den biten lär regeringen fortsätta bordlägga, desperat trixande med metoder för att mäta procentsatser redaktionellt material på webbsidor, eftersom man låst sig vid den omöjliga idén om att tryckpressmediernas subventionssystem (med smärre modifieringar) ska kunna tillämpas på datornätverket internet. Mer om detta i tidigare inlägget "Teknikneutralitet" och presstöd. Uppdatering: Henrik Alexandersson kommenterar vidare, med udden mot (s). Även på Beta Alfa 2.0

4 Comments:

Blogger Arvixx said...

Är det inte lite långsökt att skriva att regeringen är "otillfredställd"? Är det inte troligare att regeringen har missförstått tidningarnas tillfredställdhet, och tror att tidningarna själva är otillfredställda?

5/04/2006 11:51:00 fm  
Blogger pelpet said...

Samma okunskap om internet och informationsspridning som uppvisas i fildelningsdebatten lyser igenom här också. Synd att regeringen inte fattar att de ingenting fattar, för då kanske de skulle hålla tassarna borta.

Förhoppningsvis handlar det om dumhet. Den mer konspiratoriskt lagde skulle kunnat tro att det handlar om medveten vilseledning.

5/04/2006 12:57:00 em  
Blogger rasmus said...

arvixx: Visst har du rätt i att det troligast ligger till på det viset. Men fortfarande måste det sättas en (intresseväckande) rubrik. I någon mening tycker jag att regeringen gör tidningsföretagens förmodade intressen till sina egna ("det är otillfredsställande..."). Så helt fel tycker jag inte att rubriken är.

5/04/2006 08:31:00 em  
Anonymous the_real_deal_nisse said...

otroligt, ingen analys alls om reklamintäkterna som dagstidningar har från sina internetupplagor...

eller finns det någon annanstans i propositionen?

5/04/2006 10:24:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home