torsdag, juni 22, 2006

Hot om svartlistning?

I tisdagens Rapport-inslag förekom uppgiften att USA skulle ha hotat Sverige med ekonomiska sanktioner genom världshandelsorganisationen WTO om inte The Pirate Bay försvann från nätet. Uppgiften härrörde från åklagaren Håkan Roswalls egen återberättelse av vad han blev tillsagd när han den 7 april i våras kallades upp till justitiedepartementet.

– I det sammanhanget nämndes hot om svartlistning inom ramen för World Trade Organization och sådant, att sådana hot hade framförts från den amerikanska regeringen, säger Håkan Roswall.
Redan då tänkte jag att det antagligen var Håkan Roswall som fått det hela om bakfoten, USA kan ju inte på egen hand skriva svarta listor inom WTO. Snarare borde det handla om USTR:s berömda 301 Priority Watch List. Att stå där betyder inte handelssanktioner, men är tänkt att uppfattas som ett hot om det. Länderna som står på listan är de som USA:s handelsdepartement tycker borde lägga större resurser på att beivra intrång i upphovsrätt och patent, och/eller skärpa lagarna på området. Idag består listan av Argentina, Bahamas, Brasilien, Egypten, Filippinerna, Indien, Indonesien, Kuwait, Libanon, Pakistan, Ryssland, Sydkorea, Taiwan och Turkiet (Kina och Ukraina står under liknande listning). Dessutom finns faktiskt även EU med på 301 Priority Watch List, men då gäller det bara oenigheter kring hur man ska dela ut geografiska ursprungsbeteckningar, samt ett starkt missnöje med att genpatent inte utdelas tillräckligt frikostigt i Europa. Som Henrik Brors skriver i DN måste det vara om denna lista det handlar. Hänvisningen till WTO verkar snarare vara ett missförstånd, som bäddat för meningslösa dementier samt en och annan mindre begåvad bloggkommentar. Den självgode bloggare som hävde ur sig det senare påståendet – "hade Sverige inte gjort något hade de brutit mot [WTO-]avtalet, varpå USA och andra länder haft full rätt till handelsembargo" – låtsas som att internationella konventioner om upphovsrätt kan tvinga länder att "göra något" mot fildelningstjänster bara för att de kan sprida Hollywoodfilmer. Detsamma förutsätts av en ung karriärsosse som skriver apologetiska tirader. Men att Sverige är bundet (av bl.a. WTO-avtal) att ha hårda upphovsrättslagar, betyder naturligtvis inte en plikt att slå till mot fildelningens infrastruktur. Ska det vara så svårt att komma ihåg? Dessutom:
Det är få "sanktionshot" som verkligen leder till handelssanktioner, och skulle USA fundera på att agera mot Sverige vet man att det kan leda till hårda motsanktioner från hela EU. [DN]
Fixering på USA riskerar att leda bort uppmärksamheten på alla de verkligt relevanta aspekterna. Problemet är inte Hollywoods lobbande – snarare justitiedepartementets lismande.

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

Problemet är inte bara justitiedepartamentet, utan även just amerikanska underhållningsjättarnas maffiametoder. Fixeringen på USA och WTO-hoten är relevanta, eftersom de pekar på en större konflikt. Det är ett exempel på hur ekonomiska särintressen försöker säkra sina vinster genom frihandelsavtal, på bekostnad av mindre stater. Det är inte bara inom upphovsrättsområdet som denna utpressning förekommer, WTO är också en arena för att motarbeta progressiv miljöpolitik, kulturpolitik etc, allt i den heliga frihandelns namn. Sammantaget visar det på det bedrägliga begreppet "fri", som i frihandel. WTO ger storföretag (en nödvändig klyscha) ett utpressningsvapen mot medborgare utan ekonomisk makt.

Sveriges medlöperi är beklämmande, men frågan är varken svart eller vit, båda aspekterna är intressanta. "It Takes Two To Tango", som det heter i Staterna.

6/22/2006 06:44:00 em  
Blogger Magnus said...

Jo tack! väll skrivet... själv tippsar jag alla ledarskribenter, politiker (med liknande färg) och "framstående" bloggare som villat bort sig om att läsa:
http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf

Förhoppningsvis får man någon att ändra sig.

6/22/2006 07:56:00 em  
Blogger Karl said...

Ett citat ur DN's huvudledare 06-06-20:

"Argumentet att vi klarar oss utan patent- och upphovsrätt över huvud taget är inte övertygande. Risken att vi skulle falla tillbaka till en situation där konstnärer, forskare och intellektuella blir beroende av rika mecenater är överhängande"

Hur såg det ut innan uppfinningen upphovsrätt? Måste den vara utformad just på det sätt som kreatörernas avnämare vill - förlag & underhållningsbolag? Vem i kulturledet var denna invention egentligen till för? Kostar den nu mer än den smakar?

Vi måste börja diskutera lösningar för mikrokrediter på Internet samt möjligheter till incitament för uppfinnare & kulturskapare i mycket större utsträckning. Det är där argumenten tryter just nu.

6/22/2006 08:16:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag tycker det är dags att starta en stor ettårig bojkott mot de största skivbolagen och amerikanska filmbolag. Låt oss alla övertyga våra vänner, bekanta och arbetkamrater att det är den enda vägen.

/Daniel

6/23/2006 09:31:00 fm  
Blogger Fredrik Lindholm said...

Märkligt att Egypten var det enda afrikanska land som inte går den smala vägen. Eller är de för fattiga för att priatkopiera?

6/26/2006 05:12:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home