onsdag, juni 14, 2006

Journalistförbundets opportunism stinker

Journalistförbundet plockar de ruttnaste russinen ur varje kaka för att koka en ovanligt unken upphovsrättssoppa. Påeldade av juni månads explosiva kopifajt, har de antagit ett tio punkters policydokument kring fildelning och internetkopiering. Bland annat "stödjer man idén om en generell kassettskatt för att fördela pengar till upphovsmännen". För att uppnå vad man beskriver som någon slags balans mellan olika ideal, vill Journalistförbundet återlegalisera nedladdning för privat bruk samtidigt som "det bör vara kriminaliserat att lägga ut skyddat material på Internet" (dvs. en återgång till den lag som gällde fram tills för ett år sedan). Fildelningen ska alltså förbli förbjuden, samtidigt som det teoretiska tillåtandet av privat kopiering ska motivera införandet av "en vidgad kassettersättningsordning". Det är än så länge oklart om Journalistförbundet med detta avser bredbandsskatt eller (likt sina kollegor i BUS) straffavgifter på hårddiskar, skrivare, scanners och alla möjliga andra maskiner. Kanske både och?

Den nuvarande ersättningen för privatkopiering för privat bruk bör breddas från i huvudsak musik och TV-program/långfilmer till att också gälla bild och text, framhåller förbundet i sitt policydokument.
Journalistfacket vill alltså att producenter av text också ska "kompenseras" för att texter kan kopieras digitalt. Men vilka textproducenter? Wikipedia-skribenter? Bloggare? Medverkande på e-postlistor? Nej, eftersom inget annat sägs, kan vi nästan utgå från att Journalistförbundet helt enkelt vill att en del av de höjda straffavgifterna ska gå direkt till dem själva, snarare än till nätets myriad av skribenter. Vilket ju i så fall är helt åt helvete fegt att inte våga säga rätt ut. Det verkar som att Journalistförbundet genom sitt nya policydokument – som ännu inte har synts till i sin helhet på webben – vill visa att man minsann inte är fanatiska upphovsrättsivrare som vissa industriintressen. Att man som yrkes- och fackförbund förespråkar en balanserad upphovsrätt. Man vill ju legalisera dataöverföringens ena ända. Men om Journalistförbundet verkligen vill nyansera sin inställning, finns det en sak de kan göra som är mycket enklare än att föreslå lagändringar som de ändå inte verkar förstå sig på. Som medlemmar i Klys och Copyswede bedriver de lobbying för att Bodströmsamhällets tyngsta artilleri ska sättas in mot fildelare. Att se till att få stopp på denna juristklicks bärsärkagång vore gott nog, och ett minimikrav innan man börjar kasta ur sig oppurtunistiska principdokument om upphovsrättsreform. Observera att inlägget än så länge bygger på vad som rapporterats i Journalistförbundets egen tidning Journalisten, då det fullständiga principdokumentet inte finns tillgängligt. När det finns, kommer en uppdatering.

9 Comments:

Anonymous Martin Josefsson said...

Det känns som att dom blir dummare för varje dag som går!
Och om något sådanhär går igenom SKA jag fanimej ha pengar för att folk får läsa det!
jag är ju också skibent eller författare eller nått iallafall.
Men kommer jag få några pengar för detta?
NEJ
Det vill jag inte ha heller, då hela iden är oigenomtänkt och dum.

creds till rasmus, och om du läser detta så är det jag som sa att ja har sommarlov.

6/15/2006 12:47:00 fm  
Anonymous Robert K Huselius said...

Å andra sidan har väl "nätets myriad av skribenter" aldrig heller gjort anspråk på att tjäna pengar på sitt skrivande. Det ingår liksom i grundvillkoren för att börja blågga, liksom den som blir journalist förutsätter att hon kommer att kunna förtjäna sitt dagliga bröd på det.

6/15/2006 11:17:00 fm  
Anonymous Martin K, from Russia with love said...

Jag tycker ett svar till alla skatteälskande journalister och annat maoist-pack borde få höra den bästa versen i Internationalen.

Båd' stat och lagar oss förtrycka,
vi under skatter digna ner.
Den rike inga plikter trycka,
den arme ingen rätt man ger.
Länge nog som myndlingar vi böjt oss,
jämlikheten skall nu bli lag.
Med plikterna vi hittills nöjt oss.
Nu taga vi vår rätt en dag.

6/15/2006 11:26:00 fm  
Anonymous Blenda said...

Jag vill förtydliga ett viktigt faktum eftersom det verkar som att vissa i den rådande debatten verkar bortse från det: Att gå tillbaks till den tidigare upphovsrättslagen som gällde innan juni förra året är totalt meningslöst eftersom hela vitsen med fildelningsnätverk är att folk delar ut det de har på sina datorer. Annars skulle det inte finnas något att ladda ner. Antingen behåller man den nuvarande lagstiftningen eller så tillåter man både upp- och nedladdning av copyrightskyddat material (utan tillstånd från copyrightinnehavaren). Att bara tillåta det ena makes no sense.

Notera gärna att jag ovan skriver copyrightägaren istället för upphovsmannen eftersom upphovsmannen ofta säljer sin copyright till ett förlag och därmed inte har något att säga till om när det gäller saker som nedladdning av dennes verk.

6/15/2006 12:01:00 em  
Anonymous Anonym said...

Som jag skrivit i en annan blogg redan så för att du över huvudtaget ska ha CHANS att få ersättning krävs att det du skriver uppnår verkshöjd vilket förvisso är möjligt i en blogg men inte troligt (kan kanske nämnas att en nyhetsartikel väldigt ofta inte ens uppnår verkshöjd)..

6/15/2006 01:18:00 em  
Blogger rasmus said...

Anonymous, ditt gamla troll, fattar du inte att ditt tjat om att blogginlägg minsann inte uppnår verkshöjd missar målet? Visst gäller det säkert en massa kortare inlägg, men om det så bara finns ett fåtal bloggar som skriver lite längre och mer genomarbetade inlägg så finns dilemmat där, och måste hanteras av envar som uttalar sig för att "kompensera" textproducenter för internetkopieringen.

Robert K Huselius: Visst har du rätt, men inte heller din invändning träffar målet. En kompensationsordning omfattar alla producenter av upphovsrättsskyddat material inom ett område. Det går inte att på något vettigt sätt avgränsa en grupp skribenter (eller musiker) som ska ingå i penningcirkulationen, och en grupp som står utanför.
(För övrigt kan väl tilläggas att väldigt många journalister inte tjänar sitt dagliga bröd på artikelarvoden eller journalistlön, utan har det som en extrainkomst vid sidan av andra yrken - vilket i ännu högre grad är fallet inom musikvärlden.)

6/15/2006 03:36:00 em  
Anonymous Oscar Swartz said...

Verkshöjdsläran är utfasad, enligt Marianne Lewin, Sveriges främsta professor på området immaterialrätt (även om hon givetvis inte ifrågasätter doktrinerna). Den strider mot antagna EU-direktiv och leder bara till förvirring. Det enda som krävs för att upphovsrätt skall uppstå är att "verket" är "originellt i den meningen att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Inga andra bedömningsgrunder skall tillämpas ..." (Lärobok i immaterialrätt, åttonde upplagan, p.80)

6/17/2006 01:21:00 fm  
Anonymous Robert K Huselius said...

Ah, såklart, det handlade ju om kompensation, ej avlöning. Läste slarvigt och missade.

À propos kompensation har jag funderat lite på detta med bredbandsskatt osv. Den "lösning" som förordas verkar förutsätta:
1) Man kan ta reda på exakt vilka låtar/filmer som laddas hem
2) Man vet på ansvarig myndighets sida vilka IP-nummer som är inblandade.
Förvånar mig att man inte löper linan ut och föreslår att detta storslagna övervakningssystem ska användas för att beivra nuvarande anti-nerladdningslagar?

6/17/2006 01:51:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"I ett nytt policydokument som lanserades den 13 juni stödjer man idén om en generell kassettskatt för att fördela pengar till upphovsmännen... Den nuvarande ersättningen för privatkopiering för privat bruk bör breddas från i huvudsak musik och TV-program/långfilmer till att också gälla bild och text, framhåller förbundet i sitt policydokument."

Jag läser: Journalistförbundet stöder skattefinansierad porr.
För det är porrindustrin som skulle bli den största mottagaren av de fördelade skattemedlen.

6/19/2006 04:12:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home